Bài tập chương Halogen: Clo và hợp chất của clo

Bài tập chương Halogen: Clo và hợp chất của clo

Bài tập chương Halogen: Clo và hợp chất của clo được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, hi vọng đây sẽ là liệu giảng dạy và học tập hữu ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo. Tài liệu này bao gồm các bài tập tự luận về clo và hợp chất của clo có kèm theo đáp án. Chúc các bạn học tốt.

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái niệm về nhóm halogen

Bài tập Hóa học lớp 10: Nguyên tử

Các dạng bài tập môn Hóa học lớp 10

BÀI TẬP LUYỆN TẬP CÁC HALOGEN CLO

1) Vì sao clo ẩm có tính tẩy trắng còn clo khô thì không?

Bài tập chương Halogen có đáp án (Axit hipo clorơ)

HClO có tính tẩy trắng

2) Viết 3 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa, 2 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính khử.

* 3 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa:

Bài tập chương halogen có đáp án

* 2 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính khử:

Bài tập chương Halogen có đáp án (Axit hipo clorơ)

TÁC DỤNG VỚI NaOH tạo nước Javen

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

3) Clo có thể tác dụng với chất nào sau đây? Viết phương trình phản ứng xảy ra: Al (to); Fe (to); H2O; KOH; KBr; Au (to); NaI; dung dịch SO2

Bài tập về Clo và hợp chất của Clo

4) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH)2 → Clorua vôi

Bài tập nhóm Halogen

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Bài tập chương halogen lớp 10

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

Bài tập nhóm Halogen lớp 10

HCl +NaOH → NaCl +H2O

Cl2 + NaBr → NaCl + Br2

Br2 + NaI → NaBr + I2

Bài tập hóa học lớp 10: Clo

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

5) Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH)2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Đánh giá bài viết
19 14.238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm