Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái quát về nhóm halogen được VnDoc.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1: Những nguyên tố halogen thuộc nhóm

A. IA B. VA C. VIA D. VIIA

Câu 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là

A. ns2np4 B. ns2np5 C. ns2np3 D. ns2np6

Câu 3: Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là

A. Clo B. Brom C. Flo D. Iot

Câu 4: Trong nhóm halogen, sự biến đổi tính chấ nào sau đây của đơn chất đi từ flo đến iot là đúng?

A. Ở điều kiện thường, trạng thái tập hợp chuyển từ thể khí sang thể lỏng và rắn.

B. Màu sắc nhạt dần.

C. Nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

D. Tính oxi hóa tăng dần.

Câu 5: Đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2):

A. Ở điều kiện thường là chất khí.

B. Tác dụng mãnh liệt với nước.

C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

D. Tính chất hóa học cơ bản là tính oxi hóa.

Câu 6: Dung dịch muối không tác dụng với dung dịch AgNO3 là

A. NaF B. NaCl C. NaBr D. NaI

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

B. Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo.

C. Trong các hợp chất, flo và clo có các số oxi hóa -1, +1, +3, +5, +7.

D. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

Câu 8: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là

A. 47,2 % B. 52,8 C. 58,2% D. 41,8%

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

1. D

2. B

3. C

4. A

5. D

6. A

7. C

8. D

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 22: Clo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 26: Luyện tập nhóm halogen

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Đánh giá bài viết
1 977
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 10 Xem thêm