Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 10: Phản ứng oxi hóa - khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 10: Phản ứng oxi hóa - khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học với bộ câu hỏi gồm 130 câu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Hóa học lớp 10. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10: Phản ứng oxi hóa - khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Câu 1: Trong phản ứng oxi hóa - khử

A. Chất bị oxi hóa nhận điện tử và chất bị khử cho điện tử.

B. Quá trình oxi hóa và khử xảy ra đồng thời.

C. Chất chứa nguyên tố số oxi hóa cực đại luôn là chất khử.

D. Quá trình nhận điện tử gọi là quá trình oxi hóa.

Câu 2: Chất khử là chất?

A. Cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

B. Cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

C. Nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

D. Nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Câu 3: Chất oxi hoá là chất?

A. Cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

B. Cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

C. Chận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

D. Chận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Câu 4: Chọn phát biểu không hoàn toàn đúng?

A. Sự oxi hóa là quá trình chất khử cho điện tử.

B. Trong các hợp chất số oxi hóa H luôn là +1.

C. Cacbon có nhiều mức oxi hóa (âm hoặc dương) khác nhau.

D. Chất oxi hóa gặp chất khử chưa chắc đã xảy ra phản ứng.

Câu 5: Phản ứng oxi hóa - khử xảy ra theo chiều tạo thành?

A. Chất oxi hóa yếu hơn so với ban đầu.

B. Chất khử yếu hơn so với chất đầu.

C. Chất oxi hóa (hoặc khử) mới yếu hơn.

D. Chất oxi hóa (mới) và chất khử (mới) yếu hơn.

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.

B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.

C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất.

D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố

Câu 7: Phản ứng giữa các loại chất nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa - khử?

A. Oxit phi kim và bazơ.

B. Oxit kim loại và axit.

C. Kim loại và phi kim.

D. Oxit kim loại và oxit phi kim.

Câu 8: Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo thứ tự là?

A. -2, -1, -2, -0,5.

B. -2, -1, +2, -0,5.

C. -2, +1, +2, +0,5.

D. -2, +1, -2, +0,5.

Câu 9: Cho các hợp chất: NH+4, NO2, N2O, NO-3, N2 Thứ tự giảm dần số oxi hóa của N là:

A. N2 > NO-3 > NO2 > N2O > NH+4.

B. NO-3 > N2O > NO2 > N2 > NH+4.

C. NO-3 > NO2 > N2O > N2 > NH+4.

D. NO-3 > NO2 > NH+4 > N2 > N2O.

Câu 10: Cho quá trình NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O, đây là quá trình?

A. Oxi hóa.

B. Khử.

C. Nhận proton.

D. Tự oxi hóa - khử

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 2.961
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 10 Xem thêm