Giải bài tập Hóa 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giải bài tập Hóa 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử tóm tắt các kiến thức cơ bản về cấu tạo vỏ nguyên tử, giúp các em nắm bắt được: cấu tạo vỏ nguyên tử, lớp và phân lớp electron, số electron có trong mỗi lớp, phân lớp... Đồng thời hướng dẫn các em giải các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa, từ đó rèn luyện kĩ năng, thao tác làm bài tập một cách nhanh và chính xác.

Hy vọng qua tài liệu này sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức  và hoàn thành tốt bài tập sách giáo khoa. Mời các bạn tham khảo.

A. Tóm tắt kiến thức cấu tạo vỏ nguyên tử

I. Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

Các electron chuyển động rất nhanh trong khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử.

Trong nguyên tử: số e = số p = Z

II. Lớp electron và phân lớp electron

1. Lớp electron

Các electron nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao (từ gần hạt nhân đến xa hạt nhân) và xếp thành từng lớp

Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.

2. Phân lớp electron

Các electron trên cùng một phân lớp có mức 2 năng lượng bằng nhau.
Các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái thường s, p, d, f
Các electron ở phân lớp s được gọi là electron s, electron ở phân lớp p gọi là electron p,…
Ví dụ:

Lớp thứ nhất (lớp K, n = 1) có một phân lớp, đó là phân lớp 1s;
Lớp thứ hai (lớp L, n = 2) có hai phân lớp, đó là các phân lớp 2s và 2p
Lớp thứ ba (lớp M, n = 3) có 3 phân lớp, đó là các phân lớp 3s. 3p, 3d
….

III. Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp

Số phân lớp tối đa trong một phân lớp như sau:

Phân lớp s chứa tối đa 2 electron;

Phân lớp p chứa tối đa 6 electron;

Phân lớp d chứa tối đa 10 electron;

Phân lớp f chứa 14 electron

1. Lớp thứ nhất (lớp K, n = 1 có 2 phân lớp 1s chứa tối đa 2 electron.

2. Lớp thứ hai (lớp L, n = 2 có 2 phân lớp 2s và 2p

+ Phân lớp 2s chứa tối đa 2 electron;

+ Phân lớp 2p chứa tối đa 8 electron

Vậy lớp thứ 2 chứa tối đa 8 electron

3. Lớp thứ ba (lớp M, n = 3) có 3 phân lớp 3s, 3p và 3d:

Phân lớp 3s chứa tối đa 2 electron

Phân lớp 3p chứa tối đa 6 electron

Phân lớp 3d chứa tối đa 10 electron

Vậy lớp thứ 3 chứa tối đa 18 electron

Từ các thí dụ trên rút ra rằng: Số electron tối đa của lớp thứ n là 2n2

Lớp electron đẫ có đủ số electron tối đa gọi là lớp electron bão hòa.

B. Giải bài tập cấu tạo vỏ nguyên tử sách giáo khoa trang 22 Hóa lớp 10.

Bài 1 Trang 22 SGK Hóa 10

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là:

A. 18575M

B. 75185M

C. 11075M

D. 75110M

Hướng dẫn giải bài 1

Ta có: 

Z = số e = 75

A = số p + số n

Nguyên tử M có 75 electron và có 110 nơtron. Suy ra Z = 75. Số khối A = 75 + 110 = 185. Vậy kí hiêu: 18575M

Đáp án đúng là: A.

Bài 2 Trang 22 SGK Hóa 10

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. 3717Cl

B. 3919K

C. 4018K

D. 4019K

Hướng dẫn giải bài 2

Câu trả lời B đúng.

Ta có Z = số p = số e

A = số p + số n

Hạt chứa 20 nơtron và 19 proton và 19 electron.

Suy ra Z = 19

Số khối A = 19 + 20 = 39.

Vậy hạt đó là: 3919K

Đáp án đúng là B.

Bài 3 Trang 22 SGK Hóa 10

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là:

A. 2

B. 5

C. 9

D. 11.

Hướng dẫn giải bài 3

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo có 9 electron phân bố vào các phân lớp như sau: 1s22s22p5.

Vậy flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất.

Đáp án đúng là B.

Bài 4 Trang 22 SGK Hóa 10

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:

A. 6

B. 8

C.14

D. 16.

Hãy chọn đáp số đúng.

Hướng dẫn giải bài 4

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 mức năng lượng, lớp thứ 3 có 6 electron, như vậy có sự phân bố như sau:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16+.

Đáp án đúng là D.

Bài 5 trang 22 SGK Hóa 10

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Hướng dẫn giải bài 5

a)

Lớp electron: Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp, các lớp được sắp xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các electron trên cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau.

Thứ tự các lớp được kí hiệu bằng các số nguyên n = 1, 2, 3, ..., 7.

Phân lớp electron: Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường: s, p, d, f.

Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp: electron trên một lớp có năng lượng gần bằng nhau còn trên cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.

b) Lớp N có thể chứa tối đa 32e vì lớp này có các phân lớp: 4s 4p 4d 4f. Mà số e tối đa tương ứng ứng: s là 2; p là 6; d là 10; f là 14 ⇒ Có tối đa 32e

Bài 6 Trang 22 SGK Hóa 10

Nguyên tử agon có kí hiệu là 4018Ar

a) Hãy xác định số proton, số nơtron trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp.

Hướng dẫn giải bài 6

a) Ta có

Z = số p = số e

A = số p + số n

Từ kí hiệu ta thấy nguyên tử Ar có số đơn vị điện tích hạt nhân là 18; vậy Ar có 18 proton, 18 electron và có 40 - 18 = 22 nơtron

b) Lớp vỏ electron của nguyên tử có 18e được phân bố như sau:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

C. Trắc nghiệm hóa học 10 bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử

Nhằm nâng cao củng cố các dạng bài tập sau mỗi dạng bài tập, VnDoc đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm tại: Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

D. Giải sách bài tập hóa 10 bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử

Ngoài các dạng bài tập nằm ở cuối sách giáo khoa Hóa 10 bài 4, để nâng cao củng cố cũng như rèn luyện các thao tác kĩ năng giải bài tập, củng cố ghi nhớ kiến thức bài học các bạn làm bổ sung thêm các dạng bài tập câu hỏi sách bài tập Hóa 10 bài 4. Để hỗ trợ bạn đọc trong quá trình làm bài tập, VnDoc biên soạn hướng dẫn giải chi tiết đầy đủ bài tập sách bài tập hóa 10 bài 4 tại: Giải SBT Hóa 10 Bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử

..........................

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Giải bài tập Hóa 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 11.180
Sắp xếp theo
    Giải Hóa 10 - Giải bài tập Hoá 10 Xem thêm