Hóa học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

Hóa học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học được VnDoc gửi tới bạn đọc là nội dung trong tâm bài Hóa 10 bài 8, tài liệu đưa ra các lý thuyết trọng tâm về sự biến đổi tuần hoàn của cấu hình electron. Từ đó giúp các bạn học sinh giải quyết các dạng bài tập.

A. Tóm tắt lý thuyết Hóa 10 bài 8

I. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố

  • Số thứ tự của nhóm A bằng số electron ở lớp ngoài cùng (số e hóa trị).
  • Đầu mỗi chu kì là nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là ns1, kết thúc mỗi chu kì là nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử ns2np6 (trừ chu kì 1)
  • Cấu hình electron ngoài cùng của các nguyên tố trong cùng một nhóm được lặp đi lặp lại biến đổi tuần hoàn.

II. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A

Các nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A có cùng số electron lớp ngoài cùng (số e hóa trị) là nguyên nhân sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A.

Số thứ tự của nhóm = Số e lớp ngoài cùng = số e hóa trị

Nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA

Nguyên tố p thuộc nhóm IIIA => VIIIA

2. Một số nhóm A tiêu biểu 

a. Nhóm VIIIA (Nhóm khí hiếm)

Gồm các nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Cấu hình e lớp ngoài cùng chung ns2np6 (trừ He)

Hầu hét các khí hiếm không tham gia phản ứng hóa học, tồn tại ở dạng khí, đơn phân tử chỉ 1 nguyên tử

b. Nhóm IA (Nhóm kim loại kiềm)

Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Cấu hình e ớp ngoài cùng chung: ns1 (dễ nhường 1e để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm)

  • Tính chất hóa học:

Tác dụng với oix tạo oxit bazơ

Tác dụng với phi kim tạo muối

Tác dụng với nước tạo hidroxit + H2

c. Nhóm VIIA (Nhóm halogen) 

Gồm các nguyên tố: F, Cl, Br, I, At

Cấu hình e lớp ngoài cùng chung: ns22p5 (Dễ dàng nhận 1e để đặt cấu hình e bền vững của khí hiếm)

  • Tính chất hóa học:

Tác dụng với oxi tạo oxit axit

Tác dụng với kim loại tạo muối

Tác dụng với H2 tạo hợp chất khí.

............................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Hóa học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Hóa học 9 Xem thêm