Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo được VnDoc.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1: Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế khí hidro halogenua:

Hai hidro halogenua (HX) có thể điều chế theo sơ đồ trên là

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

A. HBr và HI

B. HCl và HBr

C. HF và HCl

D. HF và HI

Câu 2: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

Phát biểu nào sau đây sai?
Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

A. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4.

B. Bông tẩm dung dịch NaOH ngăn không cho khí Cl2 thoát ra.

C. Có thể thay dung dịch NaOH bằng dung dịch Ca(OH)2.

D. Có thể thay dung dịch NaCl bằng dung dịch KOH.

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

1. C

2. D

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 29: Oxi - Ozon

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 30: Lưu huỳnh

Đánh giá bài viết
1 459
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 10 Xem thêm