Bài tập trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh

BÀI TẬP CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH

Nhằm giúp đỡ các bạn học sinh nắm chắc các kiến thức về oxi, lưu huỳnh, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn "Bài tập trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh". Tài liệu này giúp các bạn hệ thống kiến thức đã học phục vụ cho thi học kì, ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học môn hóa.

Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2

Các dạng bài tập môn Hóa học lớp 10

OXI - LƯU HUỲNH

1. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào phải dùng H2SO4 đặc?

A. H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O. B. 3H2SO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2↑.

C. H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O. D. 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O.

2. Khi cho ozon tác dụng với giấy có tẩm dung dịch kali iotua và hồ tinh bột thấy xuất hiện màu xanh. Hiện tượng này xảy ra là do:

A. Sự oxi hóa tinh bột B. Sự oxi hóa kali

C. Sự oxi hóa iotua D. Sự oxi hóa ozon

3. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào có thể dùng H2SO4 loãng?

A. H2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2. B. H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2.

C. H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O. D. H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O.

4. Trong các oxit dưới đây, trong phân tử nào có liên kết ion ?

A. CaO B. CO2. C. SiO2. D. SO2.

5. Trộn dung dịch chứa 1 mol H2SO4 với dung dịch chứa 1,5 mol NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cho dung dịch bay hơi đến khô, chất rắn thu được là:

A. Muối NaHSO4. B. Hỗn hợp muối NaHSO4 và Na2SO4.

C. Hỗn hợp NaHSO4, Na2SO4 và NaOH. D. Muối Na2SO4.

6. Phát biểu nào sau đây sai? Lưu huỳnh và hợp chất chủa nó có tính chất sau :

A. Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

B. Lưu huỳnh dioxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

C. Hidro sunfua vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

D. Axit sunfuric chỉ có tính oxi hóa.

7. Oxi không phản ứng trực tiếp với :

A. Flo B. Crom C. Cacbon D. Lưu huỳnh

8. Lưu huỳnh có các số oxi hóa sau :

A. -1 ; 0 ; +4 ; +2 B. -2 ; +6 ; +4 ; 0 C. -2 ; -4 ; +6 ; 0 D. -2 ; -4 ; +6 ; +8

9. Lưu huỳnh tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng theo sơ đồ phản ứng: S + H2SO4 đặc nóng → SO2 + H2O. Hệ số cân bằng của các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là:

A. 1, 2, 2, 3. B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2, 3, 2 D. 2, 1, 4, 3

Đánh giá bài viết
4 11.436
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 10 Xem thêm