Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 10

Bài kiểm tra 15 phút Chương 5 Halogen có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 10 được VnDoc biên soạn, đăng tải kèm đáp án giúp các bạn học sinh lớp 10 có thể luyện tập, củng cố kiến thức Hóa học 10 Chương 5. Đây cũng là tài liệu rất hữu ích giúp thầy cô tham khảo ôn tập và làm đề kiểm tra.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 10

Chương 5: NHÓM HALOGEN

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55; Mg = 24; O = 16; Al = 27; Cl = 35,5; Fe=56; H = 1; Ag = 127; Na = 23.

Câu 1. Dãy axit nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần tính axit

A. HF < HI < HBr < HCl

B. B. HF < HCl < HBr < HI

C. HF < HBr < HCl < HI

D. HCl < HBr < HI < HF

Câu 2. Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

A. ns1np6

B. ns2np5

C. ns3np4

D. ns2np4

Câu 3. Hóa chất duy nhất có thể dùng để nhận biết các dung dịch riêng biệt: HCl, BaCl2, H2SO4

A. Dung dịch NaCl.

B. Dung dịch KOH.

C. Dung dịch Na2CO3.

D. Dung dịch AgNO3.

Câu 4. Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc nóng, dư thu được dung dịch chứa các chất thuộc dãy nào sau đây?

A. KCl, KClO3, Cl2

B. KCl, KClO, KOH

C. KCl, KClO3, KOH

D. KCl, KClO3

Câu 5. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HF không được bảo quản trong bình làm bằng chất liệu nào?

A. Nhựa

B. Gốm sứ

C. Thủy tinh

D. Polime

Câu 6. Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hóa của các nguyên tử là

A. I, Br, Cl, F

B. Cl, I, F, Br

C. I, Cl, Br, F

D. I, Cl, F, Br

Câu 7. Nước gia - ven được điều chế bằng phương pháp nào dưới đây?

A. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng

B. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường

C. Cho clo tác dụng với nước

D. Cho clo tác dụng với dung dịch Ca(OH)2

Câu 8. Trong phản ứng: Cl2 + H2O → HCl + HClO Clo đóng vai trò

A. Không là chất oxi hóa, không là chất khử

B. Là chất oxi hóa

C. Là chất khử

D. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

Câu 9. Kết tủa hòan toàn m(gam) NaCl bởi dung dịch AgNO3 dư thu được 28,7 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 11,7 gam

B. 17,1 gam

C. 1,17 gam

D.1,71 gam

Câu 10. Phản ứng nào không xảy ra?

A. 2NaOH + Cl2 → NaClO + NaCl + H2O.

B. 2KCl+ I2 → Cl2 + 2KI.

C. Cl2 + 2KI → 2KCl + I2.

D. 2Fe +3Cl2 → 2FeCl3.

Câu 11. Đặc điểm nào là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen?

A. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

B. Ở điều kiện thường là chất khí.

C. Tác dụng mạnh với nước.

D. Có tính oxi hóa mạnh

Câu 12. Nếu lấy cùng số mol MnO2, KMnO4, CaOCl2 cho tác dụng hết với dd HCl đặc thì chất tạo nhiều Clo hơn là

A. MnO2 và CaOCl2

B. CaOCl2

C. KMnO4

D. MnO2

Câu 13. Cho 1,5 g muối natri halogenua vào dd AgNO3 dư, thu đựơc 2,35g kết tủa. Halogen là:

A. F

B. Cl

C. Br

D. I

Câu 14. Khi đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch nào sau đây sẽ cho kết tủa màu vàng đậm nhất

A. Dung dịch HI

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch HBr

D. Dung dịch HF

Câu 15. Chỉ ra đâu không phải là đặc điểm chung của tất cả các halogen?

A. Các nguyên tố halogen đều có khả năng thể hiện các số oxi hoá –1, +1, +3, +5, +7

B. Nguyên tử halogen dễ thu thêm 1 electron

C. Halogen là những phi kim điển hình.

D. Liên kết trong phân tử halogen X2 không bền lắm, chúng dễ bị tách thành 2 nguyên tử halogen X.

Câu 16. Kim loại tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một loại muối clorua kim loại là

A. Fe. B. Zn. C. Cu. D. Ag.

Câu 17. Trong phòng thí nghiệm Clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

A. NaCl

B. KClO3

C. HCl

D. KMnO4

Câu 18. Người ta có thể điều chế khí Clo theo sơ đồ phản ứng sau :

KMnO4 +HCl → Cl2 + KCl +MnCl2 +H2O

Tính thể tích khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế 11,2 lít Cl2 (đkc).

A. 31,6g

B. 15,8g

C. 63,2g

D. 53,4g

Câu 19. Hoá chất dùng để nhận biết 4 dd: NaF, NaCl, NaBr, NaI là

A. NaOH

B. H2SO4

C. AgNO

D. Ag

Câu 20. Cho 30,25 gam hỗn hợp Zn, Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 1 gam H2. Tính khối lượng muối thu được?

A. 36,55g

B. 53,75g

C. 65,75g

D. 47,5g

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Hóa học 10 Chương 5

12345678910
BBDCCABDAB
11121314151617181920
DCDAABDACC

VnDoc đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 10 nội dung câu hỏi kiểm tra 15 gồm 20 câu hỏi lí thuyết và bài tập tính toán nhanh, toàn bộ câu hỏi nằm trong Chương 5 Hóa 10, giúp củng cố, luyện tập và đánh giá mức độ học tập của các bạn ở Chương 5.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 10. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn ôn tập tốt.

Đánh giá bài viết
2 4.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 10 Xem thêm