Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 Hóa học 10

Đề kiểm tra 15 phút hóa 10 chương 6 Oxi Lưu huỳnh

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 Hóa học 10 được VnDoc biên soạn, đăng tải kèm đáp án giúp các bạn học sinh lớp 10 có thể luyện tập, củng cố kiến thức Hóa học 10 Chương 6. Đây cũng là tài liệu rất hữu ích giúp thầy cô tham khảo ôn tập và làm đề kiểm tra.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 10

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh 

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Câu 1. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với oxi là

A. Mg, Fe, C, C2H4

B. Al, P, Cl2, CO

C. Au, C, S, CO

D. Fe, Pt, C, C2H4

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách

A. Điện phân nước.

B. Nhiệt phân Cu(NO3)2.

C. Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2.

D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Câu 3. Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau?

A. Ag và O3

B. CO và O2

C. Mg và O2

D. CO2 và O2

Câu 4. Cho các phản ứng hóa học sau:

S + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} SO2

S + 3F2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} SF6

S + Hg → HgS

S + 6HNO3 (đặc) \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

Trong các phản ứng trên, số phản ứng trong đó S thể hiện tính khử là

A. 3B. 2C. 4D. 1

Câu 5. Cho 9,6 gam kim loại R tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lít SO2. Kim loại R là

A. Al.B. Cu.C. Fe.D. Zn.

Câu 6. Trong các khí sau, khí nào không thể làm khô bằng H2SO4 đặc?

A. SO2.B. CO2.C. H2S.D. O2.

Câu 7. Chất khí X tan trong nước tạo tành dung dịch làm màu quỳ tím chuyển sng đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là

A. NH3B. O3 C. SO2 D. H2S

Câu 8: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?

A. Khử trùng nước sinh hoạt.

B. Chữa sâu răng.

C. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.

D. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

Câu 9. Hấp thụ 4,48 lít SO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 18,9B. 25,2C. 20,8D. 23,0

Câu 10. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 97,80 gamB. 101,48 gamC. 88,20 gamD. 101,68 gam

Câu 11. Lưu huỳnh có các số oxi hóa sau:

A. -1 ; 0 ; +4 ; +2

B. -2 ; +4 ; +6; 0

C. -2 ; -4 ; +6 ; 0

D. -2 ; -4 ; +6 ; +8

Câu 12. Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. H2SO4 đặc tác dụng với đường cho muội than.

B. Khí SO2 làm mất màu dung dịch Br2, dung dịch KMnO4.

C. Khi sục khí SO2 vào dung dịch bazo luôn thu được muối trung hòa.

D. Khí H2S tác dụng với FeCl3 tạo bột màu vàng.

Câu 13. Nhiệt phân hoàn toàn 15,8 gam KMnO4, thu được V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24B. 1,12C. 4,48D. 8,96

Câu 14. Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?

A. N2 B. CO2 C. H2 D. SO2

Câu 15. Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim loại đều không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Fe, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu

--------Hết--------

Đáp án đề kiểm tra 15 hóa 10 chương 6 Oxi lưu huỳnh

1A2C3D4A5B
6C7C8D9D10B
11B12C13B14D15C

.............

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 Hóa học 10. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn ôn tập tốt.

Đánh giá bài viết
2 863
Sắp xếp theo
    Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm