Tóm tắt truyện Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Ngữ văn lớp 10: Tóm tắt truyện Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

VnDoc mời các bạn học sinh lớp 10 tham khảo tài liệu: Tóm tắt truyện Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, với nội dung tài liệu đã được VnDoc tổng hợp và đăng tải để phục vụ các bạn học sinh học tốt Ngữ văn 10 một cách hiệu quả hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Học tốt Ngữ văn lớp 10: Tóm tắt truyện Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn là con An Sinh Vương. Lúc mới sinh đã được dự báo là có thể giúp nước cứu đời. Lớn lên ông thông minh hơn người, văn võ toàn tài, đọc rộng biết nhiều. Cha có hiềm khích với Trần Thái Tông, trước khi mất dặn Quốc Tuấn phải vì cha mà chiếm lấy thiên hạ. Quốc Tuấn ghi nhớ lời cha nhưng không cho điều đó là phải. Ông hỏi ý kiến hai gia nô, gia nô khẳng khái quyết không làm điều bất trung, Quốc Tuấn cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người. Hỏi người con thứ nhất nhận được câu trả lời là "không nên", ông ngầm cho là phải. Người con thứ hai có ý nên thừa cơ để giành thiên hạ, Quốc Tuấn rút gươm luận tội "loạn thần", "bất hiếu" và định giết, sau thôi nhưng không cho nhìn mặt lần cuối. Vì có công lao lớn, Quốc Tuấn được vua Trần gia phong là Thượng quốc công, được quyền phong tước cho người khác nhưng Quốc Tuấn vẫn "kính cẩn giữ tiết làm tôi". Ông luôn khích lệ, động viên tướng sĩ, tiến cử người tài cho đất nước, soạn sách Binh gia diệu lí yếu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền nhưng dạy binh pháp. Đối mặt với kẻ thù, Quốc Tuấn kiên quyết "Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng". Tên tuổi của ông khiến giặc phải kinh sợ. Những ngày tháng cuối đời, nằm trên giường bệnh, Quốc Tuấn vẫn giúp vua lo tính kế sách giữ nước an dân, ông đặc biệt thương yêu, lo lắng cho dân, lấy dân làm gốc của nước. Ngày 8 tháng 12, Hưng Đạo Đại Vương Quốc Tuấn mất ở Vạn Kiếp, được tặng Thái sư Thượng phụ Thượng quốc công. Nhân dân lập đền thờ tôn là Đức Thánh Trần và tin rằng ông vẫn hiển linh phù trợ cho họ.

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Tóm tắt truyện Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo bài soạn văn mẫu bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.647
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tóm tắt tác phẩm lớp 10 Xem thêm