Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 10 tài liệu Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập tốt hơn môn Ngữ văn 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Tài liệu học tập SGK Ngữ văn 10 mới

1. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 1

An Dương Vương là vua nước Âu Lạc - nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam sau nhà nước Văn Lang. Ông đã khởi công xây thành nhưng nhiều lần thất bại. Nhờ sự giúp đỡ của thần Kim Quy, thành Cổ Loa cuối cùng cũng đã hoàn thành. Thần Kim Quy còn tặng ông một chiếc móng và ông đã chế nó thành nỏ giữ nước. Triệu Đà lúc bấy giờ đem quân sang xâm lược Âu Lạc nhiều lần nhưng đều thất bại bởi An Dương Vương có chiếc nỏ thần. Sau đó, hắn đã dùng mưu kế, để con trai mình là Trọng Thủy cầu hôn Mị Châu - con gái An Dương Vương, rồi ở rể tại Âu Lạc để thực hiện âm mưu tráo nỏ thần. Chung sống được một thời gian, Mị Châu tin tưởng Trọng Thủy hết mực. Trọng Thủy gặng hỏi Mị Châu về chiếc nỏ thần rồi đánh cắp đem về cho cha. Triệu Đà liền nhân cơ hội đó cất binh sang xâm lược. Cậy có nỏ thần, An Dương Vương đã chủ quan, quân đội Triệu Đà đã sát thành nhưng vẫn thản nhiên. Cuối cùng, An Dương Vương thua trận và cùng con gái Mị Châu lên ngựa chạy về phía biển Đông, cầu cứu rùa vàng. Rùa vàng hiện lên và cho biết kẻ thù ngay ở bên cạnh, An Dương Vương nghe theo lời rùa vàng, rút gươm chém đầu Mị Châu rồi theo rùa vàng rẽ nước xuống biển. Mị Châu chết, máu nàng chảy xuống biển, trai sò ăn phải rồi biến thành hạt châu. Xác nàng được Trọng Thuỷ đem về mai táng ở Loa Thành. Vì quá thương nhớ Mị Châu, Trọng Thuỷ về sau lao đầu xuống giếng chết.

2. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 2

Sau khi An Dương Vương xây xong thành Cổ Loa thì được thần Kim Quy cho một cái móng để làm nỏ thần. Lúc bấy giờ Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải, mấy lần đem quân sang cướp đất Âu Lạc, nhưng vì An Dương Vương có nỏ thần nên đành rút quân về chờ thời cơ thích hợp. Triệu Đà nhân cơ hội đưa con trai mình là Trọng Thủy sang cầu thân với Mị Châu - con gái An Dương Vương. Một thời gian qua đi, khi đã có được lòng tin yêu của vợ, Trọng Thủy dò hỏi chuyện về chiếc nỏ thần. Biết được bí mật, mượn cớ về thăm cha, Trọng Thủy đánh cắp nỏ thần đem về đưa cho Triệu Đà. Có nỏ thần trong tay, Triệu Đà tiến đánh Âu Lạc một lần nữa. An Dương Vương thấy giặc đến chân thành nhưng vẫn chủ quan vì nghĩ rằng đã có nỏ thần. Nỏ thần không phát huy tác dụng, thua trận, An Dương Vương cưỡi ngựa đem theo Mị Châu đi về phía biển. Nhưng đi đến đâu thì thấy quân giặc theo đến đấy. Thần Kim Quy hiện lên nói rằng kẻ thù ở ngay bên cạnh. An Dương Vương bèn rút kiếm ra chém chết Mị Châu rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Trọng Thủy nghe tin vì quá hối hận mà nhảy xuống giếng tự vẫn. Ngày nay, giếng ấy được gọi là giếng Trọng Thủy. Tục truyền lại Mị Châu khi chết, máu chảy xuống biển, trai ăn được mới có ngọc châu. Đem ngọc về rửa nước giếng thì thấy sáng lạ lùng.

3. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 3

An Dương Vương khi xây thành Cổ Loa, xây tới đâu, thành đổ tới đó. Nhờ có thần Kim Quy giúp đỡ mới xây xong. Trước khi từ biệt, thần có tặng cho một chiếc móng dặn làm thành nỏ thần. Nỏ được làm xong, bắn bách phát bách trúng. Bấy giờ Triệu đà ở phương Bắc rắp tâm xâm lược nước ta. Nhưng vì vua nước Âu Lạc có được nỏ thần nên đành phải lui về chờ đợi cơ hội thích hợp. Triệu Đà tìm cách cầu thân cho con trai với Mị Châu. Khi lấy được lòng tin của Mị Châu, Trọng Thủy đã hỏi nàng về bí mật của nỏ thần. Sau đó, Trọng Thủy lấy cớ về thăm cha rồi đánh cắp nỏ thần. Triệu Đà đem quân tiến đánh nước Âu Lạc một lần nữa. Giặc đến chân thành nhưng An Dương Vương vẫn thản nhiên ngồi chơi cờ. Khi giao chiến, nỏ thần không phát huy tác dụng như trước khiến nước Âu Lạc thua trận. An Dương Vương phải đưa Mị Châu chạy trốn về phía biển Đông. Quân giặc đuổi theo, vua được thần Kim Quý báo cho kẻ thù ngay bên cạnh, liền rút kiếm chém chết Mị Châu. Trọng Thủy vì hối hận mà cũng tự tử.

Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

4. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 4

An Dương Vương là vua nước Âu Lạc, ông xây thành nhưng xây đến đâu đổ đến đó, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng thì đã xây xong. Khi trở về, Rùa Vàng còn cho vua một cái móng vuốt để làm nỏ thần. Khi Triệu Dà đến xâm lược, thì đã bị nỏ thần của An Dương Vương tiêu diệt. Sau đó, Triệu đà xin cầu hòa và đã sang cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mị Châu cho con trai của ông ta là Trọng Thủy. An Dương Vương đồng ý và đã cho Trọng Thủy ở rể. Trong thời gian ở rể thì Trọng Thuỷ đã lừa Mị Châu để lấy nỏ thần và trở về nước. Sau đó, Triệu Đà đem quân sang xâm lược Âu Lạc lần thứ hai, An Dương Vương ỷ có nỏ thần vẫn ngang nhiên ngồi đánh cờ, và kết quả là bị mất nước, An Dương Vương đem Mị Châu chạy ra biển, ra đến biển thì Rùa Vàng hiện lên nói “kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó”. An Dương Vương nghe vậy liền rút gươm ra đâm chết Mị Châu. Còn ông thì xuống biển. Về sau thì Xác Mị Châu biến thành ngọc, còn Trọng Thủy thương tiếc vợ nên đã nhảy xuống giếng tự tử. Sau này, khi lấy nước giếng đó rửa với ngọc thì sẽ rất sáng.

5. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 5

An Dương Vương là vua nước Âu Lạc, được thần Kim Quy giúp đỡ xây thành Cổ Loa. Sau khi xây xong được thần tặng cho một chiếc móng để làm nỏ thần. Nỏ thần có sức mạnh uy lực đã nhiều lần giúp vua đánh bại kẻ thù. Triệu Đà đưa con trai mình là Trọng Thủy sang cầu thân với Mị Châu - con gái An Dương Vương. Một thời gian qua đi, nhờ có được lòng tin yêu của Mị Châu, Trọng Thủy đã dò hỏi chuyện về chiếc nỏ thần. Biết được bí mật, lấy cớ thăm cha, Trọng Thủy đánh cắp nỏ thần đem về cho Triệu Đà. Có nỏ thần trong tay, Triệu Đà tiến đánh Âu Lạc một lần nữa. An Dương Vương thấy giặc đến chân thành nhưng vẫn chủ quan vì nghĩ rằng đã có nỏ thần. Thua trận, An Dương Vương cưỡi ngựa đem theo Mị Châu tiến về phía biển. Nhưng đi đến đâu thì thấy quân giặc theo đến đấy. Vua cầu cứu thần Kim Quy, thần hiện lên báo rằng: “Giặc ở sau lưng nhà vua đấy”. An Dương Vương tỉnh ngộ, liền rút gươm chém Mị Châu, rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Quân của Triệu Đà kéo vào chiếm đóng Loa thành, còn Trọng Thuỷ một mình một ngựa theo dấu lông ngỗng đi tìm Mị Châu. Đến bờ biển thấy xác vợ nằm đấy thì hối hận. Trở về, Trọng Thủy chôn cất cho Mị Châu cẩn thận rồi đâm đầu xuống giếng tử tự.

6. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 6

An Dương Vương vốn là vua của nước Âu Lạc. Vua cho xây thành Cổ Loa nhưng liên đều bị đổ. Lúc bấy giờ có thần Kim Quy hiện lên giúp đỡ và còn tặng ông một chiếc móng để làm nỏ thần. Nỏ thần giúp An Dương Vương liên tiếp đánh bại đội quân của Triệu Đà khiến hắn vô cùng tức giận. Vì vậy, Triệu Đã vẫn chờ đợi cơ hội thích hợp. Hắn cho con trai là Trọng Thủy sang cầu thân với Mị Châu. Một thời gian sau, khi biết Mị Châu đã tin tưởng mình, Trọng Thủy liền dò hỏi bí mật về nỏ thần. Mị Châu ngây thơ tiết lộ hết mọi bí mật. Còn Trọng Thủy thì tìm cách đánh cắp nỏ thần và trở về đưa cho cha. An Dương Vương thấy giặc đến chân thành nhưng vẫn chủ quan vì nghĩ rằng đã có nỏ thần. Thua cuộc, An Dương Vương cưỡi ngựa đem theo Mị Châu tiến về phía biển. Nhưng đi đến đâu thì thấy quân giặc theo đến đấy. Vua cầu cứu thần Kim Quy, thần hiện lên báo rằng: “Giặc ở sau lưng nhà vua đấy”. An Dương Vương liền rút gươm ra chém chết Mị Châu. Trọng Thủy biết tin vì quá hối hận mà nhảy xuống giếng tự tử. Tục truyền lại Mị Châu khi chết, máu chảy xuống biển, trai ăn được mới có ngọc châu. Đem ngọc về rửa nước ở giếng Trọng Thủy thì thấy sáng lạ lùng.

7. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 7

An Dương Vương là vị vua của nước Âu Lạc, nhờ sự giúp đỡ của thần linh là Rùa Vàng mà vua đã thành công trong việc xây thành. Trước khi Rùa Vàng từ biệt ra về đã tháo vuốt đưa cho nhà vua dặn đem làm lẫy nỏ sẽ chiến thắng được mọi kẻ thù. Vua theo lời thần Kim Quy đã đánh bại được quân Đà. Không lâu sau, Đà cầu hôn, vua gả con gái là Mị Châu cho Trọng Thủy – con trai Đà. Trọng Thủy lừa Mị Châu, ăn cắp nỏ thần mang về nước, Đà được thế đem quân sang đánh. Vua An Dương Vương vì chủ quan, không hay biết về chuyện nỏ thần nên mất nước, đặt Mị Châu ngồi sau lưng ngựa cùng chạy về phương Nam. Mị Châu ngồi sau lưng ngựa, rắc lông ngỗng làm dấu. Khi chạy đến bờ biển, Rùa Vàng hiện lên nói Mị Châu chính là giặc, vua An Dương Vương tuốt kiếm chém Mị Châu. Vua cầm sừng tê bảy tấc, Rùa Vàng rẽ nước dẫn vua đi xuống biển. Trọng Thủy đuổi theo đến nơi thì chỉ còn thấy xác Mị Châu, thương tiếc mà ngã xuống giếng và chết.

8. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 8

An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy là câu chuyện kể về An Dương Vương vị vua của nước Âu Lạc xây thành nhưng không thuận lợi. May mắn nhờ có sự giúp đỡ của thần Rùa vàng thành đã được xây dựng xong. Trước khi trở về, Rùa Vàng còn ban cho vua một chiếc móng vuốt để chế tạo thành nỏ thần. Khi quân Triệu Đà sang xâm lược, nỏ thần đã giúp nhà vua giữ vững được thành. Triệu Đà xin cầu hòa và cho con trai là Trọng Thủy sang cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mị Châu. An Dương Vương đồng ý và cho Trọng Thủy ở rể. Trọng Thủy đã lợi dụng tình cảm của Mị Châu để lừa lấy nỏ thần bỏ về nước. Đạt được mục đích trộm nỏ thần, Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc lần thứ hai, An Dương Vương ỷ vào nỏ thần vẫn ngang nhiên đánh cờ. Trong lúc đất nước đã rơi vào tay giặt, An Dương Vương đem Mị Châu chạy ra biển. Đến biển thì Rùa Vàng hiện thân lên nói “kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó”. An Dương Vương nghe thấy liền rút gươm ra đâm chết con gái. Còn ông thì xuống biển tự vẫn.

9. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 9

Truyện kể rằng Vua An Dương Vương xây thành nhưng nhiều lần bị đổ, nhờ có thần Kim Quy mà dựng được Loa thành. Trước khi ra về, thần còn tặng cho vua chiếc vuốt làm lẫy nỏ. Nhờ có nỏ thần, An Dương Vương đánh bại quân Triệu Đà xâm lược. Nhưng sau đó, Đà cầu hôn. Vua vô tình gả Mị Châu cho con trai Đà là Trọng Thủy, lại để Thủy ở rể. Trọng Thủy dỗ Mị Châu cho xem nỏ thần, rồi lén đổi trộm lẫy nỏ đem về cho cha. Có được lẫy thần, Triệu Đà đem quân đánh Âu Lạc. Nhà vua chủ quan đến khi biết nỏ thần bị mất thì quân địch đã khéo tới cổng thành, đành đưa mị Châu bỏ chạy. Mị Châu giữ lời hẹn, bứt lông ngỗng làm dấu cho Trọng Thủy đuổi theo. Vua đến đường cùng, thần Kim Quy hiện lên, kết tội Mị Châu. Vua rút gươm giết con rồi theo thần đi xuống biển. Trọng Thủy đuổi tới bờ biển, ân hận mang xác vợ về chôn ở Loa Thành, ngày đêm thương tiếc, nhớ mong đến nỗi lao đầu xuống giếng mà chết.

10. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 10

An Dương Vương là vua nước Âu Lạc xây thành ở đất Việt nhưng hễ thành được đắp đến đâu lại lở đến đó. Vua bèn lập đàn tế thần linh thì thấy một cụ già từ phương đông bước tới trước cửa thành và báo điềm tốt lành rằng sắp tới sẽ có sứ Thanh Giang đến giúp việc cho nhà vua. Ngày hôm sau khi vua ra cửa phía đông thì thấy một con Rùa Vàng từ phương đông tiến đến, biết nói tiếng người, xưng là sứ Thanh Giang, rất giỏi việc trời đất, âm dương, quỷ thần. Vua An Dương Vương vô cùng mừng rỡ dùng xe vàng rước vào trong thành. Có Rùa Vàng giúp thành xây hơn nửa tháng thì xong, rộng hơn ngàn trượng, xoắn hình trôn ốc, được gọi là Loa Thành. Sau khi từ biệt nhà vua, Rùa Vàng tặng cho vua một chiếc nỏ thần. Nhờ có nỏ thần mà An Dương Vương đánh bại quan xâm lược của Triệu Đà. Triệu Đà vờ làm hòa ra lệnh cho con trai là Trọng Thủy sang cầu hôn con gái Mị Châu của vua và được vua đồng ý. Trọng Thủy lừa Mị Châu để đổi lấy nỏ thần mang về cho cha và Triệu Đà khi có trong tay nỏ thần đã quay trở lại đánh chiếm Âu Lạc. Không còn nỏ thần trong tay, An Dương Vương nhanh chóng bại trận và cùng con gái là Mị Châu bỏ chạy về phương Nam. Nghe lời Trọng Thủy trên đường đi Mị Châu đã rải lông ngỗng và đây chính là dấu hiệu để Triệu Đà đuổi theo hai cha con. Đến bờ biển, thần Kim Quy hiện lên kết tội Mị Châu, vua chém đầu Mị Châu rồi theo thần Kim Quy xuống biển. Máu của Mị Châu chảy xuống biển hóa thành viên ngọc trai, Trọng Thủy tìm Mị Châu và đem xác nàng về chôn ở Cổ Loa, xác nàng liền biến thành ngọc thạch. Trọng Thủy vì quá thương tiếc Mị Châu nên khi tắm tưởng thấy bóng dáng nàng bèn gieo mình xuống giếng tự vẫn. Người đời sau mò ngọc trai dưới biển lên đem rửa với nước giếng đó thì ngọc vô cùng sáng nên gọi với tên là minh châu.

11. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 11

Dương Vương vốn là vua nước Âu Lạc. Vua ra lệnh xây thành Cổ Loa, nhưng tất cả đều thất thủ. Khi ấy, ông trời dường như đã giúp đỡ Kim Quy và còn cho chàng một chiếc đinh để làm cây cung thần. Nỏ thần liên tục giúp An Dương Vương đánh tan quân Triệu Đà khiến ông ta rất tức giận. Vì vậy, Triệu Du vẫn đang chờ thời cơ thích hợp. Ngài sai con là Trọng Thủy đi cầu Châu với mình. Trọng Thủy là con của Triệu Đà. Triệu Đà mấy lần cử binh đánh Âu Lạc đều thua, bèn lấy cớ hòa hiếu, lấy con gái An Dương Vương Mị Châu làm vật cầu hôn để do thám cơ mật của giặc. Sau một thời gian, biết Mị Châu tin tưởng mình, Trọng Thủy liền hỏi về bí mật của cây cung thần. Mị Châu ngây thơ tiết lộ hết bí mật. Còn Trọng Thủy thì định cướp cây cung thần về dâng cho vua cha. Dương Vương cảm thấy quân địch thật lòng nhưng vẫn chủ quan cho rằng mình có cung thần. Dương Vương thua trận cưỡi ngựa đưa Mị Châu về biển. Nhưng đi đến đâu cũng thấy địch theo sau. Vua cầu cứu thần Kim Quy, thần hiện ra nói: “Giặc ở sau lưng vua”. Dương Vương liền rút gươm giết chết Mị Châu. Về sau, xác Mỵ Châu thành ngọc, Trọng Thủy nghe tin vì quá thương tiếc vợ nên nhảy xuống giếng tự tử. Sau đó, khi bạn rửa nước giếng bằng ngọc bích thì rất trong.

12. Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy - Mẫu 12

Khi An Dương Vương chuẩn bị xây thành Cổ Loa, thần Kim Quy đã ban cho ngài một cái đế để làm nỏ. Lúc bấy giờ, nước Triệu là chúa đất Nam Hải, đã mấy lần đem binh đánh phá đất Âu Lạc, nhưng vì An Dương Vương có cung thần nên phải rút binh, chờ thời cơ. Triệu Đà nhân cơ hội đó đem con trai là Trọng Thủy đến cầu hôn Mị Châu – con gái An Dương Vương. Sau một thời gian, khi đã chiếm được lòng tin và tình yêu của vợ, Trọng Thủy hỏi về nỏ thần. Khi biết được bí mật, Trọng Thủy lấy cớ về thăm cha, lấy trộm cây cung thần đem về cho Triệu Đại Lệ. Triệu Đà giương cung thần đánh Âu Lạc. Dương Vương cảm thấy quân địch thật lòng nhưng vẫn chủ quan cho rằng mình có cung thần. Cung giả không có tác dụng, thua trận, An Dương Vương cưỡi ngựa đưa Mị Châu ra biển. Nhưng đi đâu cũng thấy địch theo. Thần Kim Quy xuất hiện cho biết kẻ thù đang kề bên mình. Dương Vương liền rút kiếm giết chết Mị Châu rồi nhảy xuống biển theo thần rùa về biển. Trọng Thủy nghe tin vì quá thương tiếc đã nhảy xuống giếng tự vẫn. Giếng này ngày nay có tên là giếng Trọng Thủy.

----------------------------------

Ngoài Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Soạn văn 10, soạn bài 10 hoặc đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh...

Đánh giá bài viết
143 433.335
Sắp xếp theo

    Học tập

    Xem thêm