Tóm tắt truyện Tào tháo uống rượu luận anh hùng

Ngữ văn lớp 10: Tóm tắt truyện Tào tháo uống rượu luận anh hùng

Tài liệu: Tóm tắt truyện Tào tháo uống rượu luận anh hùng đã được VnDoc tổng hợp và đăng tải để phục vụ các bạn học sinh lớp 10 tham khảo để học tốt Ngữ văn 10. Với nội dung đã được cập nhật chi tiết sẽ là nguồn tài liệu hữu ích để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Học tốt Ngữ văn lớp 10: Tóm tắt truyện Tào tháo uống rượu luận anh hùng số 1

Lúc bấy giờ, ba anh em, Lưu, Quan, Trương đang nương náu trên đất Tào. Lưu Bị sợ Tào Tháo nghi mình mưu đồ nên đã bày ra chuyện làm vườn cho Tào Tháo khỏi ngờ. Một hôm Quan Trường, Trương Phi đi chơi vắng, Lưu Bị đang lom khom tưới rau, bỗng thấy Hứa Chử và Trương Liêu dẫn vài chục người đến mời sứ quân đến ngay phủ. Lưu Bị giật mình hỏi là chuyện gì khẩn cấp thế rồi đi ngay.

Tào Tháo cười, hỏi chuyện làm vườn. Lưu Bị sợ tái mặt. Tào Tháo cầm tay dắt Lưu Bị vào vườn sau nhà, rồi nói chuyện "rừng mơ" ngày đi đánh Lưu Tú, dẫn đến chuyện mời Huyền Đức đến thưởng mơ xanh mới hái và uống rượu nấu vừa chín.

Hai người ngồi đối diện ăn uống vui vẻ. Lúc rượu ngà ngà say, chợt mây đen mù mịt, cơn mưa to sắp kéo đến. Tào Tháo và Huyền Đức dựa vào bao lơn ngắm xem vòi rồng lấy nước. Chợt Tào Tháo hỏi quân sư về chuyện rồng, rồi nói về sự biến hóa của rồng bay, rồng nấp, ví rồng như anh hùng. Tào Tháo hỏi Lưu Bị có bao anh hùng đời nay, xin thử nói cho nghe. Lưu Bị nói mình là người trần mắt thịt biết đâu được anh hùng, nhưng Tào Tháo nói: "Đã đành không biết mặt nhưng cũng có nghe tiếng chứ?".

Lưu Bị lần lượt nêu ra 5 tên: Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Tôn Sách, Lưu Chương và hỏi Tháo: "Có thể cho là anh hùng được chăng?". Tào Tháo vừa nghe, vừa cười nói: "Không thể gọi là anh hùng được!". Khi nghe Lưu Bị nói ngoài những người ấy ra, không biết ai nữa, thì Tháo nói: "Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm vào vụ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia".

Nghe Lưu Bị hỏi: "Ai có thể xứng đáng được như thế?" thì Tào Thái lấy tay ra trỏ vào Huyền Đức rồi lại trỏ vào mình nói rằng:

- Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ sứ quân và Tháo này mà thôi.

Nghe nói thế, Huyền Đức giật nảy mình, cái thìa, đôi đũa cầm ở tay rơi cả xuống đất. Một tiếng sét cơn mưa đổ xuống Lưu Bị cúi xuống nhặt thìa và đũa nói tảng rằng: "Gớm thế! Tiếng sét dữ quá!" Tào Tháo cười hỏi sứ quan cũng sợ sấm à thì Lưu Bị nói các bậc đức thánh ngày xưa lúc gặp sấm dữ gió to cũng đổi sắc mặt, huống chi tôi đây lại không sợ!

Tào Tháo thấy thế không nghi nghờ gì Huyền Đức nữa.

Tóm tắt truyện Tào Tháo uống rượu luận anh hùng bài số 2

Đoạn trích "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" trích từ "Tam quốc diễn nghĩa", hồi thứ 21, kể về cuộc bàn luận anh hùng trong thiên hạ giữa Lưu Bị và Tào Tháo. Câu chuyện như một trò chơi trốn tìm, và cuối cùng Lưu Bị suýt lộ diện khi giật mình đánh rơi cả đũa. Đó là chi tiết hấp dẫn của đoạn trích. Và cũng thông qua cuộc trốn tìm đó, ta thấy rõ hơn phần nào tính cách của Lưu Bị khôn ngoan, khéo léo và Tào Tháo đa nghi, gian hùng.

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Tóm tắt truyện Tào tháo uống rượu luận anh hùng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo bài soạn văn mẫu bài Tào tháo uống rượu luận anh hùng, phân tích văn mẫu bài Tào tháo uống rượu luận anh hùng mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 5.837
Sắp xếp theo
    Tóm tắt tác phẩm lớp 10 Xem thêm