Giải SBT Hóa 10 Bài 4

Giải sách bài tập Hóa 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giải SBT Hóa 10 Bài 4 được VnDoc biên soạn là tài liệu giúp các bạn học sinh hoàn thành tốt các bài tập trong sách bài tập Hóa 10 bài 4. Hy vọng qua tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo. 

A. Giải bài tập hóa 10 sách bài tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 4.1 trang 9 SBT Hóa 10

Hãy cho biết điều khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số electron.

B. Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số proton.

C. Trong một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số electron.

D. Trong một nguyên tử thì không có loại hạt nào bằng nhau.

Hướng dẫn giải 

Đáp án C

Bài 4.2 trang 10 SBT Hóa 10

Số electron có trong nguyên tử clo (Z = 17) là

A. 35

B. 18.

C. 17.

D. 16.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Bài 4.3 trang 10 SBT Hóa 10

Lớp M có số phân lớp là

A. 1 phân lớp.

B. 2 phân lớp.

C. 3 phân lớp.

D. 4 phân lớp.

Hướng dẫn giải 

Đáp án C

Bài 4.4 trang 10 Sách bài tập Hóa học 10

Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp O (n = 5) là

A. 30.

B. 40.

C. 45.

D. 50.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Bài 4.5 trang 10 SBT Hóa 10

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số 3 electron trong lớp M. Nguyên tố X là gì

A. magie (Z = 12)

B. nhôm (Z = 13)

C. natri (Z = 11)

D. canxi (Z = 20)

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Bài 4.6 trang 10 SBT Hóa 10

Hãy cho biết quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân z với số proton, với số electron, với số thứ tự (của nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn).

Hướng dẫn giải

Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron = số thứ tự

Bài 4.7 trang 10 SBT Hóa 10

Các lớp electron được đặc trưng bằng các số nguyên (gọi là số lượng tử chính) n = 1, 2, 3, 4,… và được đặt tên bằng các chữ cái.

a) Hãy ghi tên lớp electron ứng với các lớp n = 1, n = 2, n = 3, n = 4.

b) Hãy sắp xếp các lớp đó theo thứ tự từ trong ra ngoài.

Hướng dẫn giải

a)

n 1 2 3 4
Tên lớp K L M N

b) Thứ tự K, L, M, N

Bài 4.8 trang 10 Sách bài tập Hóa học 10: Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n (n = 1, 2, 3, 4,...) đặc trưng cho lớp electron và số phân lớp trong mỗi lớp.

Hướng dẫn giải 

Số phân lớp trong mỗi lớp trùng với số nguyên n, đặc trưng cho lớp:

Lớp K L M N
n 1 2 3 4
Số phân lớp  1 2 3 4

Bài 4.9 trang 10 Sách bài tập Hóa học 10: a) Hãy cho biết tên các phân lớp thuộc lớp N.

b) Sắp xếp các phân lớp đó theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng tương ứng.

Hướng dẫn giải

a) Lớp N ứng với n = 4 có 4 phân lớp: 4s, 4p, 4d, 4f.

b) Các mức năng lượng tăng dần theo thứ tự trên.

B. Giải bài tập SGK Hóa 10 bài 4

Để giúp các bạn hoàn tốt các dạng bài tập trong sách giáo khoa hóa 10 bài 4. VnDoc đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết các câu hỏi tại: Giải bài tập Hóa 10 bài 4 trang 22 SGK: Cấu tạo vỏ nguyên tử

.............................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Giải SBT Hóa 10 Bài 4 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa học 10 Xem thêm