Giải SBT Hóa 10 Bài 10

Giải sách bài tập hóa 10 Bài 10

Giải SBT Hóa 10 bài 10 được VnDoc biên soạn gửi tới các bạn là hướng dẫn giải các bài tập trong sách bài tập hóa 10. Hy vọng các bạn học sinh có thể học tốt môn hóa học 10 cũng như biết cách, phương pháp giải các dạng bài tập sách bài tập Hóa 10 theo từng bài học. Mời các bạn tham khảo.

A. Giải SBT Hóa 10 Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 10.1 trang 24 SBT Hóa 10

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm

A. IIIA.

B. VA.

C. VIIA.

D. IA.

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án D

Bài 10.2 trang 24 SBT Hóa 10

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm

A. IA.

B. IIA .

C. VIIA.

D. VA.

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án C

Bài 10.3 trang 24 SBT Hóa 10

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (không kể nguyên tố franxi, không bền) thì

a) nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là

A. hiđro (H).

B. beri (Be).

C. xesi (Cs).

D. photpho (P).

b) Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

A. flo (F).

B. brom (Br)

C. photpho (P).

D. iot (I).

Đáp án hướng dẫn giải

a) Đáp án C (xesi)

b) Đáp án A (Flo)

Bài 10.4 trang 25 SBT Hóa 10

Cho 0,64 g hỗn hợp hai kim loại X, Y (cùng thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì kế tiếp) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml H2 (đktc). Hai kim loại là

A. canxi và magie

B. magie và beri

C. canxi và beri

D. canxi và kali

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án A

Bài 10.5 trang 25 SBT Hóa 10

Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

a) Hãy cho biết số proton, số electron trong một nguyên tử X.

b) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X.

c) Nguyên tử X có mấy lớp electron và bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

Đáp án hướng dẫn giải

a) Số proton là 20, số electron là 20.

b) X: 1s22s22p63s23p64s2

c) Có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron.

Bài 10.6 trang 25 SBT Hóa 10

Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử :1s22s22p63s23p2

a) Hãy cho biết số proton có trong nguyên tử, số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

b) Hãy cho biết số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng.

c) Nguyên tố X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào?

Đáp án hướng dẫn giải

a) Số proton là 14, số thứ tự là 14.

b) Nguyên tử có 3 lớp, lớp ngoài cùng có 4 electron.

c) Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm IVA.

Bài 10.7 trang 25 SBT Hóa 10

a) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trước: Natri (Na), Z = 11, và nguyên tố đứng sau: nhôm (Al), Z = 13.

b) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trên (trong cùng một nhóm): beri (Be), Z = 4, và nguyên tố đứng dưới: canxi (Ca), Z = 20.

Đáp án hướng dẫn giải

a) Magie (Mg) có tính kim loại yếu hơn tính kim loại của natri (Na) đứng trước và mạnh hơn tính kim loại của nhôm (Al) đứng sau.

b) Magie (Mg) có tính kim loại yếu hơn tính kim loại của Canxi (Ca) đứng dưới và mạnh hơn tính kim loại của beri (Be) đứng trên.

B. Giải Hóa 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

VnDoc đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết các dạng bài tập trong Sách giáo khoa Hóa 10 bài 10 tại: Giải Hóa 10 bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

...................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Giải SBT Hóa 10 Bài 10 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa học 10 Xem thêm