Giải SBT Hóa 10 Bài 5

Giải sách bài tập Hóa 10 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Giải SBT Hóa 10 Bài 5 Cấu hình electron nguyên tử được VnDoc biên soạn là tài liệu giúp các bạn học sinh hoàn thành tốt các bài tập trong sách bài tập Hóa 10 bài 5. Hy vọng qua tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Giải bài tập Hóa 10 Bài 5 sách bài tập: Cấu hình electron nguyên tử

Bài 5.1 trang 11 SBT Hóa 10

Hãy chọn câu phát biểu đúng :

a) 1s22s2sp3 là cấu hình electron nguyên tử của

A. B.

B. C.

C. N.

D. O.

b) 1s22s22p63s23p2 là cấu hình electron nguyên tử của

A. Na.

B. Al.

C. Si.

D. Cl.

c) 1s2s22p63s23p64s2 là cấu hình electron nguyên tử của

A.Cl

B. Ar.

C. K.

D. Ca.

Hướng dẫn giải 

a) Đáp án C

b) Đáp án C

c) Đáp án D

Bài 5.2 trang 12 SBT 10

Nguyên tố có số khối là 167 và số hiệu nguyên tử là 68. Nguyên tử của nguyên tố này có

A. 55 proton, 56 electron, 55 nơtron.

B. 68 proton, 68 electron, 99 nơtron.

C. 68 proton , 99 electron, 68 nơtron.

D. 99 proton, 68 electron, 68 nơtron.

Hướng dẫn giải 

Đáp án B. 68 proton, 68 electron, 99 nơtron.

Bài 5.3 trang 12 SBT Hóa 10

Số electron tối đa trong phân lớp d là

A. 2 electron.

B. 6 electron.

C. 10 electron.

D. 14 electron.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Bài 5.4 trang 12 SBT Hóa 10

Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản nào là đúng cho nguyên tử có số hiệu là 16?

A. 1s22s2p63s2

B. 1s22s22p63s23p4

C. 1s22s22p63s23p34s1

D. 1s22s23p24p25p26p1

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Bài 5.5 trang 12 SBT Hóa 10

Nguyên tử magie (số hiệu nguyên tử là 12, số khối là 24) có

A. 12 proton, 12 nơtron, 12 electron.

B. 24 proton, 12 nơtron, 12 electron.

C. 12 proton, 12 nơtron, 24 electron.

D. 12 proton, 24 natron, 24 electron.

Hướng dẫn giải 

Đáp án A

Bài 5.6 trang 12 SBT Hóa 10

Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây?

A. Oxi (Z = 8).

B. Lưu huỳnh (Z = 16).

C. Flo (Z = 9).

D. Clo (Z = 17)

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Bài 5.7 trang 13 SBT Hóa 10

Trong nguyên tử, ở trạng thái cơ bản, các electron được phân bố trên 4 lớp, lớp quyết định tính chất kim loại, phi kim hay khí hiếm là

A. các electron lớp K.

B. các electron lớp N.

C. các electron lớp L.

D. các electron lớp M.

Hướng dẫn giải 

Đáp án B

Bài 5.8 trang 13 SBT Hóa 10

Hãy viết kí hiệu của tất cả các phân lớp thuộc 4 lớp đầu K, L, M, N.

Hãy viết kí hiệu của các phân lớp đó theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng.

Cho nhận xét về thứ tự các mức năng lượng.

Hướng dẫn giải

1s; 2s, 2p; 3s, 3p, 3d; 4s, 4p, 4d, 4f.

1s; 2s, 2p; 3s, 3p; 4s, 3d, 4p, 4d, 4f.

Nhận xét: Mức năng lượng 3d thuộc lớp thứ ba (lớp M) nhưng lại có năng lượng cao hơn mức 4s thuộc lớp thứ tư (lớp N). Điều đó có nghĩa là không phải tất cả các mức năng lượng thuộc cùng một lớp đều thấp hơn tất cả các mức năng lượng thuộc lớp tiếp theo.

Bài 5.9 trang 13 SBT Hóa 10

Hãy cho biết thế nào là cấu hình electron của nguyên tử và cách viết cấu hình đó.

Hướng dẫn giải

Trong nguyên tử, sự phân bố các electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau được gọi là cấu hình electron của nguyên tử.

Để diễn tả cấu hình electron của nguyên tử, người ta viết kĩ hiệu các phân lớp có electron và số electron trên mỗi phân lớp đó; số electron được viết cao bên phải kí hiệu của phân lớp tương ứng.

Thí dụ, trong nguyên tử liti ở trạng thái cơ bản, có 2 electron trên phân lớp 1s và một electron trên phân lớp 2s. Cấu hình electron của nguyên tử Li được diễn tả bằng công thức: 1s22s1

Bài 5.10 trang 13 SBT Hóa 10

Hãy cho biết nguyên tắc phân bố các electron trên các lớp và phân lớp (khi nguyên tử ở trạng thái cơ bản).

Hướng dẫn giải

Trạng thái cơ bản là trạng thái có năng lượng thấp nhất.

Ở trạng thái cơ bản, các electron phân bố lần lượt trên các mức năng lượng (các phân lớp) từ thấp đến cao; sau khi mức năng lượng thấp đã bão hoà, electron mới phân bố trên mức năng lượng cao hơn tiếp theo. (Vì vậy cần nhớ thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p...)

B. Giải bài tập Hóa 10 bài 5

VnDoc hướng dẫn giải chi tiết các bài tập sách giáo khoa Hóa 10 tại: Giải bài tập Hóa 10 bài 5: Cấu hình electron của nguyên tử

...............................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Giải SBT Hóa 10 Bài 5 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 85
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa học 10 Xem thêm