Những phản ứng đặc trưng của Hidrocacbon

Những phản ứng đặc trưng của Hidrocacbon là tài liệu tổng hợp, hệ thống kiến thức môn Hóa phần Hidrocacbon, giúp các bạn củng cố, nắm chắc kiến thức, học tập môn Hóa tốt, là tài liệu tham khảo hay để ôn luyện cho giáo viên và các bạn học sinh tham khảo.

Những phản ứng đặc trưng của Hidrocacbon

1. Ankan

- Thuốc thử: Cl2
- Hiện tượng: Sản phẩm sau PƯ làm hồng giấy quỳ ẩm.
- Phương trình: CnH2n+2 +Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl
HCl làm hồng giấy quỳ ẩm

2.Anken

- Thuốc thử 1: Nước Brom(Màu da cam)
- Hiện tượng: Làm Mất màu nước Brom
- Phương trình: CnH2n +Br2 → CnH2nBr2

- Thuốc thử 2: Dung dịch thuốc tím KMnO4
- Hiện tương: Làm mất màu thuốc tím.
- Phương trình: 3CnH2n + 2KMnO4 +4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH
Với dung dịch KMnO4 đậm đặc ở nhiệt độ cao nối đôi C=C dễ bị gáy cho ceton, axit hay CO2 tùy theo CTCT của Anken


- Thuốc thử:3: Oxi:
- Hiện tương: Chất sau PƯ tham gia PƯ tráng gương.
- Phương trình: 2CH2=CH2 + O2→ 2CH3CHO (chất xúc tác PbCl2/CuCl2)

Đánh giá bài viết
1 1.890
Sắp xếp theo

    Lớp 12

    Xem thêm