Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 gồm 3 phần trắc nghiệm: phần kiến thức chung, phần câu hỏi nhiều lựa chọn, phần riêng dành cho chương trình chuẩn và nâng cao. Đề thi môn Lý có đáp án đi kèm nhằm kiểm tra kiến thức môn Vật lý nửa đầu học kỳ II lớp 10, giúp các bạn tham khảo và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016'

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10

1. B

11. A

21. C

31. C

2. D

12. A

22. D

32. B

3. C

13. D

23. C

33. B

4. B

14. C

24. A, C, E, F

34. A

5. B

15. B

25. B, C, E, F

35. C

6. A

16. B

26. A

7. A

17. C

27. C

8. A

18. B

28. A

9. B

19. D

29. A

10. A

20. B

30. D

Đánh giá bài viết
1 6.031
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm