Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Complete the words

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

1. _ c h o o l

2. _ r a y o n

3. _ h a I r

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

4. _ o o k

5. _ t a n d u p

6. _ e n

II/ Match

1. Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

A. yellow

2. Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

B. green

3. Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

C. red

III/ Read and circle the correct answer

1. Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

2.

3. Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

a. It is a pencil

b. It is a pen

a. Stand up

b. Sit down

a. I have some paper

b. I have an eraser

-The end-

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1

I/ Complete the words

1. school

2. crayon

3. chair

4. book

5. stand up

6. pen

II/ Match

1. B

2. C

3. A

III/ Read and circle

1. a

2. b

3. a

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit 1: What color is it?, Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 1

Đánh giá bài viết
1 852
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm