Đề thi giữa kì 1 Toán 7 trường THCS Đông Cương, Thanh Hóa năm học 2021 - 2022

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Ngày kiểm tra 06/11/2021
TIẾT 21-22
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ
TRƯỜNG THCS ĐÔNG CƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7
NĂM HỌC: 2021 2022
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
1. / Các phép
toán trong Q
Thực hiện
các phép tính
với số hữu tỉ
Tìm s chưa
biết thông
qua phép
toán
Số câu
Số điểm
2 (1a,1c)
1,0đ
2 (1b, 2c)
6
3,25đ
2. Lũy thừa
của một số
hữu t
Thực hiện
tính toán
hoặc tìm số
chưa biết với
lũy thừa
Số câu
Số điểm
2 (1d, 2d)
0,5đ
3.Tỉ lệ thức.
Tính chất của
dãy t số bằng
nhau.
Tìm số hạng
chưa biết của
tỉ lệ thức
Vận dụng
tính chất của
dãy t số
bằng nhau
để giải bài
toán thực tế
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Số câu
Số điểm
1 (2b)
0,75đ
1 (3)
2,0đ
2
2,5đ
4.Số thập phân
Thực hiện
phép tính với
số thập phân
để tìm số
chưa biết
Số câu
Số điểm
1 ( 2a)
0,75đ
1
0,25đ
5.Hai đường
thẳng vuông
góc. Hai
đường thẳng
song song.
Định lý.
Giải thích 2
đường thẳng
song song
Tính số đo
của một góc
Chứng minh
được 2
đường thẳng
song song
Số câu
Số điểm
1 (4a)
1,5đ
1 (4b)
1(4c)
0,
3
Tổng số câu
Tổng số
điểm %
5
40%
5
30%
2
2,
25%
13
10đ
100%
III. ĐỀ BÀI
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THCS ĐÔNG CƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7
NĂM HỌC: 2021 2022
Họ và tên:....................................... Thời gian 90 phút
Lớp 7... (Không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo
ĐỀ A
Bài 1:(2,0 điểm) Tính hợp lý :
a)
5 13
1
18 18
b)
11 5 11 13
. .
20 18 20 18
c)
5 4 23 39
18 35 18 35
d)
10
12
0,125 .8
Bài 2:(2,5 điểm) Tìm x biết :
a) x + 3,5 = 9,5 b)
x 4
3 6
c)
2
2 9
x
5 25
d)
2
3 3 270
x x
Bài 3:(2,0 điểm) Trong cuộc phát động trồng cây vào mùa xuân. Ba lớp 7A; 7B;
7C trồng được 150 cây. Biết số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ
với các số 4; 5; 6. Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được bao nhiêu cây?
Bài 4:(3, 0 điểm) Cho hình vẽ:
Biết a // b,
0 0
90 ; 120 .CAB ACD
a) Đường thẳng b có vuông góc với đường
thẳng AB không? Vì sao?
b) Tính số đo
CDB
.
c) Vẽ tia phân giác Ct của góc ACD, vẽ tia
phân giác Dt’ của góc BDy . Chứng minh Ct
song song với Dt’.
Bài 5: (0,5 điểm)
Cho các số x, y, z thỏa mãn:
3 2 2 4 4 3
4 3 2
x y z x y z

Đề thi Toán 7 giữa kì 1 năm 2021 có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa kì 1 Toán 7 trường THCS Đông Cương, Thanh Hóa năm học 2021 - 2022. Đề thi Toán 7 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án cho các bạn tham khảo. Đây không chỉ là tài liệu hay cho các em ôn luyện trước kỳ thi mà còn là tài liệu cho thầy cô tham khảo ra đề.

Để chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 1 lớp 7 sắp tới, VnDoc giới thiệu tới các bạn chuyên mục Đề thi giữa kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn, do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm từ nhiều trường THCS trên cả. Đây là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề, cũng là nguồn tài liệu để các em học sinh ôn luyện trước kì thi. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Ngoài Đề thi giữa kì 1 Toán 7 trường THCS Đông Cương, Thanh Hóa năm học 2021 - 2022, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Toán lớp 7, Giải Toán 7, Giải Vở BT Toán 7... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 360
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 7 Xem thêm