Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi học kì 1 Địa lý 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Nội dung tài liệu gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng với Liên minh Châu Âu -EU?

A. EU là một liên minh chủ yếu về an ninh và chính trị.

B. EU là một trong những liên kết khu vực hàng đầu thế giới.

C. EU là liên minh ra đời trên cơ sở liên kết về kinh tế và phát triển.

D. Số lượng thành viên của EU tính đến 2007 là 27 quốc gia.

Câu 2: Đường hầm giao thông dưới biển nào sau đây nối liền Anh với châu Âu lục địa?

A. Ban tích.

B. Địa Trung Hải.

C. Măng-sơ.

D. Bắc Hải.

Câu 3: Ranh giới tự nhiên giữa Châu Âu và Châu Á nằm trên lãnh thổ Liên bang Nga là

A. dãy núi Uran.

B. sông Ê-nit-xây.

C. sông Ô bi.

D. sông Lê-na.

Câu 4: Lượng CO2 tăng đáng kể trong khí quyển sẽ

A. gây nên hiệu ứng nhà kính.

B. gây nên mưa a xít.

C. làm thủng tầng ô zôn.

D. gây nên ô nhiễm môi trường.

Câu 5: Khu vực Trung Á được thừa hưởng nhiều giá trị văn hóa của cả phương Đông và phương Tây nhờ

A. nằm ở vị trí tiếp giáp giữa châu Á và châu Âu.

B. đã từng bị người Trung Hoa và các đế quốc tư bản chiếm đóng.

C. nằm trên “con đường tơ lụa” của thế giới trước đây.

D. có hai tôn giáo lớn của thế giới là Thiên chúa giáo và Hồi giáo.

Câu 6: Với diện tích tự nhiên là 9629 nghìn km2, dân số năm 2017 là 327,5 triệu người, mật sộ dân số trung bình của Hoa Kỳ khoảng

A. 33 người/Km2

B. 34 người/Km2

C. 31 người/Km2

D. 32 người/Km2

Câu 7: Trong thời đại ngày nay “khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” là vì

A. khoa học và công nghệ đã trực tiếp tạo ra các sản phẩm.

B. phát triển khoa học và công nghệ là xu hướng chung của các nước.

C. khoa học và công nghệ hiện nay phát triển như vũ bão.

D. khoa học và công nghệ tạo nên các phát minh sáng chế.

Câu 8: Hiện tượng gia tăng nhanh dân số thành thị ở Mĩ La Tinh gắn với

A. cơ cấu xã hội phong kiến được duy trì trong thời gian dài.

B. quá trình công nghiệp hóa phát triển mạnh mẽ ở các nước.

C. các thế lực của tôn giáo cản trở sự phát triển của xã hội.

D. dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.

Câu 9: Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới

A. 90% hoạt động thương mại của thế giới.

B. 80% hoạt động thương mại của thế giới.

C. 95% hoạt động thương mại của thế giới.

D. 85% hoạt động thương mại của thế giới.

Câu 10: Cho bảng số liệu:

GDP CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC LIÊN KẾT KINH TẾ KHU VỰC NĂM 2004

Tên tổ chức

NAFTA

EU

ASEAN

MERCOSUR

GDP (tỉ USD)

13323,8

12690,5

799,9

776,6

Số dân

435,7

459,7

555,3

232,4

(triệu người)

GDP bình quân trên đầu người của các tổ chức từ cao nhất đến thấp nhất là

A. ASEAN, EU, MERCOSUR, NAFTA.

B. NAFTA, EU, MERCOSUR, ASEAN.

C. MERCOSUR, ASEAN, EU, NAFTA.

D. NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, EU.

Câu 11: Nguyên nhân sâu xa của vòng luẩn quẩn “nghèo đói, bệnh tật, tệ nạn xã hội, mất cân bằng sinh thái” ở châu Phi là do

A. nợ nước ngoài lớn, không có khả năng trả.

B. hậu quả sự bóc lột của chủ nghĩa thực dân.

C. tình trạng tham nhũng, lãng phí kéo dài.

D. sự gia tăng quá nhanh của dân số.

Câu 12: Cho bảng số liệu:

GDP PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 1997 - 2015.

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Tổng số

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

1997

7834

156,7

2115,2

5562,1

2015

14710,3

149,1

3042,3

11518,9

Ngành có tỉ trọng giảm mạnh nhất trong cơ cấu GDP của Hoa Kỳ từ 1997 đến 2015 là

A. nông nghiệp.

B. công nghiệp.

C. Cả A và B.

D. Dịch vụ.

Câu 13: Tôn giáo có ảnh hưởng sâu, rộng nhất đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là

A. đạo Ấn.

B. đạo Phật.

C. Thiên chúa giáo.

D. đạo Hồi.

Câu 14: Vùng nào sau đây của Hoa Kì có khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc?

A. Đồng bằng trung tâm

B. Các bồn địa cao nguyên phía tây.

C. Ven biển Thái Bình Dương.

D. Ven biển Đại Tây Dương

Câu 15: “Một chiếc ô tô của I-ta-li-a bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế giá trị gia tăng” là biểu hiện của mặt tự do nào?

A. Tự do di chuyển.

B. Tự do lưu thông hàng hóa.

C. Tự do lưu thông dịch vụ.

D. Tự do lưu thông tiền vốn.

B. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

a. Nêu những nguyên nhân của tình trạng bất ổn về chính trị, xã hội ở khu vực Tây Nam Á? (1 điểm)

b. Biểu hiện chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế và là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới? Giải thích nguyên nhân? (2 điểm)

Câu 2: (2,0 điểm). Dựa vào bảng số liệu sau

Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của Hoa Kì thời kì 1820 - 2017

Năm

1820

1920

1988

2005

2017

Số dân (triệu người)

10

105

245

269,5

327,5

Tỉ lệ gia tăng (%)

1,1

1,0

0,9

0,6

0,5

a. Tính tốc độ tăng trưởng dân số Hoa Kỳ qua các năm đã cho (lấy năm 1820 = 100)

b. Hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi về số dân, tỉ lệ gia tăng dân số Hoa Kì thời kì 1820 - 2017?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý

Câu Nội dung Điểm
a. Nêu những nguyên nhân bất ổn về chính trị, xã hội ở khu vực Tây Nam Á. 1 điểm
Câu 1 - Vị trí mang tính chiến lược, nằm ở ngã ba đường của ba châu lục Á, Âu, Phi.

- Có nguồn tài nguyên khoáng sản dầu, khí trữ lượng rất lớn, phân bố quanh vịnh Pecxich.

- Xung đột sắc tộc, tôn giáo với sự tồn tại các vấn đề dân tộc mang tính lịch sử các tôn giáo, tín ngưỡng khác biệt và các phần tử cực đoan của các tôn giáo, các giáo phái.

- Sự can thiệp mang tính vụ lợi của các thế lực bên ngoài và nạn khủng bố.

0,250,250,25


0,25

b. Biểu hiện chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế và là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới? Giải thích nguyên nhân? 2 điểm

*Là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới:

a. Biểu hiện: chiếm 31% GDP thế giới (2004). Lớn hơn cả Hoa Kỳ và Nhật Bản (0,5 đ).

b. Nguyên nhân: Do EU đã thành công trong việc tạo ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo cho con người, hàng hóa, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên (0,5đ) và sử dụng đồng
tiền chung - đồng Ơ Rô (0,25đ).

*Là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới:

a. Biểu hiện: EU chiếm 37,7% trong xuất khẩu thế giới.(0,25đ)

b. Nguyên nhân: Do EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán nội khối (0,25đ) và có chung một mức thuế quan trong buôn bán với các nước ngoài EU (0,25đ).

0,5


0,75

0,75

a. Tính: 1820 :100%, 1920: 1050%, 1988: 2450%, 2005: 2695%; 2017: 3275%.

Cứ đúng 2 năm được 0,25 đ, từ 3 đến 4 năm được 0,5 đ.

Hoặc Học sinh có thể lập bảng sau đều được:

Năm

1820

1920

1988

2005

2017

Tốc độ (%)

100

1050

2450

2695

3275

0,5 điểm
Câu 2 b. Nhận xét và giải thích 1,5 điểm

*Dân số:

- DS Hoa Kỳ liên tục tăng từ 1982 đến 2017 (0,25đ)

- Càng về sau dân số càng tăng nhanh:

+ Từ 1820 đến 1920: 100 năm tăng 95 triệu người. (0,25đ)

+ Từ 1920 đến 2017: 97 năm dân số tăng thêm 222,5 triệu người, gấp 2,3 lần 100 năm trước. (0,25đ)

* Tỉ lệ gia tăng dân số liên tục giảm (d/c) (0,25đ)

* Giải thích: Sự gia tăng dân số của Hoa Kỳ ngoài việc do tỉ lệ gia tăng tự nhiên còn chủ yếu do nhập cư (0,5đ)

0,25


0,25

0,250,25


0,5

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 11 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 11 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm