Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
ĐỀ KIỂM TRA CHÁT LƯỢNG GIỮA HỌC I
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Địa Lớp 11
Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề
Ngày thi: 26 tháng 10 năm 2018
Câu 1. (5,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:
MỘT SỐ TỔ CHỨC LIÊN KẾT KINH TẾ KHU VỰC
Tên tổ chức
Số dân (triệu
người - năm 2005)
GDP ( tỉ USD
năm 2005 )
Hiệp ước tự do thương mại Bắc
( NAFTA)
435,7
13323,8
Liên minh châu Âu ( EU)
459,7
12690,5
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN)
555,3
799,9
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái
Bình ơng (APEC)
2648,0
23008,1
Thị trường chung Nam
( MERCOSUR)
232,4
776,6
a. Tính mức thu nhập bình quân đầu người của các tổ chức liên kết kinh tế khu
vực trên . Đơn vị: USD/ người.
b. Vẽ biểu đồ cột th hiện thu nhập bình quân đầu người ( USD/ người) của các
tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
c. Nhận xét về mức thu nhập bình quân đầu người của các tổ chức trên.
Câu 2. (3,0 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết Việt Nam đã tham gia vào các tổ
chức liên kết kinh tế khu vực quốc tế nào? (tên tổ chức, năm thành lập, số thành
viên, năm gia nhập của Việt Nam ).
Câu 3. ( 2,0 điểm )
Trình bày một số vấn đề về dân hội của khu vực La tinh.
-------------Hết----------------
Thí sinh không được sử dụng i liệu. Cán b coi thi không giải thích thêm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THÁI
TỔ
ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Địa Lớp 11
Ngày thi: 26 tháng 10 năm 2018
-------------------------------------------
Ý
Nội dung
Điểm
a
Tính thu nhập bình quân đầu người
Tên tổ chức
USD/
người
NAFTA
30580
EU
27606
ASEAN
1440
APEC
8689
MERCOSUR
3342
1.0
b
Vẽ biểu đồ
Yêu cầu: đúng dạng cột, chính xác, đủ số liệu, tên biểu đồ
2.0
c
Nhận xét
- Thu nhập bình quân đầu người sự chênh lệch giữa các tổ
chức (dc)
- Tổ chức thu nhập bình quân đầu người cao nhất (dc)
- Tổ chức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất ( dc)
- Mức thu nhập thể hiện sự phát triển không đồng đều của
các nhóm nước, các tổ chức trên thế giới (dc)
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5
Tên tổ
chức
Năm thành
lập
Số thành
viên
Năm Việt
Nam gia
nhập
ASEAN
1967
10
1995
APEC
1989
21
1998
WTO
1995
150 (2007)
2007
3.0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Một số vấn đề về dân hội của khu vực la
tinh:
- Qui dân số: khoảng 600 triệu người ( 2016)
- Phần lớn dân sống trong tình trạng đói nghèo.
- Chênh lệch về thu nhập giữa người giàu người nghèo rất
lớn.
- Đô thị hóa tự phát : dân thành thị chiếm 75% n số, trong
đó 1/3 sống trong điều kiện khó khăn y sức ép cho các đô
thị la tinh ( thất nghiệp, tệ nạn hội, môi trường đô thị
ô nhiễm, không gian trú chật hẹp, …)
2.0
0.5
0.5
0.5
0.5
(Lưu ý: Nếu học sinh trình y theo ch khác nhưng vẫn đảm bảo nội dung theo
yêu cầu thì vẫn cho điểm tối đa)
---------Hết--------
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-bai-tap-dia-li-11

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Địa lý năm 2018 - 2019

Để giúp các bạn học học sinh học tốt Địa lý 11, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Tài liệu gồm 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 2.593
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm