Đề cương ôn tập học kì 1 Địa lý 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

TRƯỜNG THPT YÊN HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ - HỌC KÌ I
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 11
NĂM HỌC: 2018 – 2019
PHẦN I. TỰ LUẬN:
I. LÝ THUYẾT:
A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
Câu 1. Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của nhóm
nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.
Câu 2. Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa
kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?
Câu 3. Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia
và toàn thể loài người.
Câu 4. Nêu những thử thách lớn của xã hội loài người về tài nguyên và môi trường.
Câu 5. c nước đang phát triển gặp những khó khăn gì về mặt kinh tế - xã hội khi giải quyết
các vấn đề môi trường?
Câu 6. Trình bày các vấn đề môi trường toàn cầu.
Câu 7. Nêu các loại tài nguyên của nước ta, cần được sử dụng và bảo vệ.
Câu 8. u tình trạng suy giảm tài nguyên rừng suy giảm đa dạng sinh học nước ta.
Các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học.
Câu 9. Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất các biện pháp bảo vệ đất vùng đồi
núi và vùng đồng bằng.
Câu 10. Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Vì sao?
Câu 11. Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu nhóm nước
đang phát triển, sự già hóa dân số diễn ra ở nhóm nước phát triển.
Câu 12. Dân số tăng nhanh dẫn tới những hệ quả gì về mặt kinh tế - xã hội?
Câu 13. Dân số già dẫn tới những hệ quả gì về mặt kinh tế - xã hội?
Câu 14. Hãy phân tích tác động của những vn đề dân cưhội châu Phi tới sự phát triển
kinh tế của châu lục này.
Câu 15. Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nước La tinh phát triển không ổn
định?
Câu 16. Các cuộc chiến tranh, xung đột trong khu vực Tây Nam Á gây hậu quả như thế nào
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường?
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ - HỌC KÌ I
2
B – ĐỊA LÍ QUỐC GIA VÀ KHU VỰC
Câu 1. Hãy cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phát triển kinh tế?
Câu 2. Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung ơ-rô
có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?
Câu 3. Vì sao nói việc ra đời đồng tiền chung Ơ rô là bước tiến mới của liên kết EU?
Câu 4. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nước Nga ảnh hưởng như thế nào đến
quá trình phát triển kinh tế của quốc gia này?
II. KĨ NĂNG:
A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
Câu 1. Dựa vào bảng số liệu:
GDP bình quân đầu nguời của một số nước trên thế giới năm 2013
(Đơn vị: USD)
Các nước phát triển Các nước đang phát triển
Tên nước
GDP bình quân
đầu người
Tên nước
GDP bình quân
đầu người
Thụy Điển 60381 Cô-lôm-bi-a 7831
Hoa kì 53042 In-đô-nê-xi-a 3475
Niu Di-lân 41824 Ấn Độ 1498
Anh 41781 Ê-ti-ô-pi-a 505
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất, thể hiện schênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa các nước
phát triển và đang phát triển.
2. Rồi nhận xét.
Câu 2. Dựa vào bảng số liệu
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Thụy Điển, Ê-ti-ô-pi-a
và Việt Nam, năm 2013
Nước Khu vực I Khu vực II Khu vực III
Thụy Điển
1,4 25,9 72,7
Cô-lôm-bi-a
45,0 11,9 43,1
Việt Nam
18,0 33,2 48,8
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất, thể hin cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Thụy Điển, Ê-ti-
ô-pi-a và Việt Nam năm 2013.
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ - HỌC KÌ I
3
2. Rồi nhận xét.
Câu 3. Dựa vào bảng số liệu:
Tỉ trọng dân số của các châu lục trên thế giới năm 2005 và 2014
Đơn vị: %
Châu lục Năm 2005 Năm 2014
Châu Phi 13,8 15,7
Châu Mĩ 13,7 13,4
Châu Á 60,6 60,2
Châu Âu 11,4 10,2
Châu Đại Dương 0,5 0,5
Thế giới 100 100
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng dân số của các châu lục trên thế giới năm 2005 và 2014.
Rồi nhận xét.
Câu 4. Cho bảng số liệu:
Tốc độ tăng GDB của một số nước Mĩ La Tinh qua các năm
Đơn vị: %
Quốc gia Năm 2005 Năm 2010 Năm 1013
Gre-na-đa 13,3 -0,5 2,4
Ác-hen-ti-na 9,2 9,1 2,9
Chi-lê 5,6 5,8 4,1
Bra-xin 3,2 7,5 2,5
Vê-nê-xu-ê-la 10,3 -1,5 1,3
Pa-na-ma 7,2 5,9 8,4
1.Vẽ biểu đồ thích hợp thhiện tốc độ tăng GDP của một số nước Mĩ La Tinh qua các năm.
2. Rồi nhận xét
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ XÃ HỘI THGIỚI
Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VÈ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TÉ – XÃ HỘI CỦA CÁC
NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
Câu 1. Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát

Đề cương ôn tập học kì 1 Địa lý 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề cương ôn tập học kì 1 Địa lý 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Với bộ câu hỏi bài tập được tổng hợp chi tiết và ngắn gọn sẽ giúp các bạn học sinh học tốt Địa lý 11 đơn giản hơn.

------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 11 Xem thêm