Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
ĐỀ THI HỌC KÌ I
– NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Địa lí – 11
Thời gian làm bài: 45phút
Mã đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
I. TRẮC NGHIỆM (4điểm)
Câu 1: Những quốc gia nào có vai trò sáng lập EU?
A. Italia, Pháp, Phần Lan, Đức, Thy Điển
B. Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy sĩ.
C. Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm-bua.
D. Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Luc-xăm-bua.
Câu 2: Lí do nào không chính xác về sự phân bố dân cư không đồng đều của Hoa Kì?
A. Thành phần dân cư phức tạp C. Sự phát triển kinh tế.
B. Lịch sử định cư D. Điều kiện tự nhiên khác nhau.
Câu 3: Ý nào đúng nhất khi nói về vị thế của EU trên thế giới?
A. EU có bình quân GDP trên đầu người cao
B. EU có nền kinh tế phát triển mạnh
C. EU là khu vực có nền kinh tế đứng hàng đầu thế giới
D. EU là khu vực kinh tế phát triển năng động
Câu 4: Liên kết Maxơ- Rainơ hình thành ở biên giới ba nước:
A. Đức, Bỉ, Hà Lan C. Hà Lan, Đức, Luc-xăm-bua
B. Đức, Pháp, Hà Lan D. Anh, Pháp, Hà Lan
Câu 5: Bốn mặt tự do lưu thông trong thị trường chung châu Âu là:
A. Tự do trao đổi lao động, hàng hóa, lưu thông tiền vốn, tri thức
B. Tự do trao đổi thông tin, đi lại, trao đổi hàng hóa, trao đổi tiền vốn
C. Tự do di chuyển, lưu thông dịch vụ, lưu thông hàng hóa, lưu thông tiền vốn
D. Tự do di chuyển, giao thông, hàng hóa, trao đổi thông tin
Câu 6: Đồng tiền chung Ơ-rô của EU được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm nào?
A. 1999 B. 1995 C. 1997 D. 1993
Câu 7: Các trung tâm công nghiệp lớn của Hoa Kì tập trung ở:
A. Tây Nam D. Đông Nam
B. Đông Bắc C. Tây Bắc
Câu 8: EU là bạn hàng lớn nhất của
A. các nước đang phát triển C. Nhật Bản
B. Châu Phi D. Hoa Kì
Câu 9: Ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì là:
A. Công nghiệp C. Thủ công nghiệp
B. Nông nghiệp D. Dịch vụ.
Câu 10: Các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì là:
A. Đóng tàu, hóa chất, dệt, sản xuất ô tô, khai thác khoáng sản
B. Luyện kim, chế tạo ô tô, dệt và chế biến thực phẩm
C. Hóa dầu, công nghiệp hàng không vũ trụ, cơ khí, điện tử,…
D. Luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa,…
Câu 11: Liên minh châu Âu (EU) được thành lập năm nào?
A. 1993 B. 1967 C. 1957 D. 1951
Câu 12: Đặc điểm nào không đúng với EU?
A. EU là liên kết khu vực lớn trên thế giới
B. EU là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới
C. EU là lãnh thổ phát triển đồng đều giữa các vùng
D. EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
Câu 13: Tính đến nay(2016), EU có bao nhiêu nước thành viên?
A. 28 B. 27 C. 25 D. 23
Câu 14: Ô nhiễm môi trường biển và đại dương chủ yếu là do:
A. Các sông bị ô nhiễm đổ nước ra biển B. Đất và nước trên lục địa bị ô nhiễm đổ ra biển
C. Các sự cố đắm tàu, rửa tràn dầu D. Chất thải công nghiệp và sinh hoạt
Câu 15: Đường hầm qua eo biển Măng sơ nối giữa hai quốc gia?
A. Anh và Pháp C. Anh và Đức
B. Anh và Ý D. Anh và Hà Lan
Câu 16: Dân cư Hoa Kì tập trung đông đúc ở khu vực nào?
A. Vùng phía Nam D. Vùng trung tâm
B. Vùng Đ.Bắc, Đông và DH phía Tây. C. Vùng núi Cooc-đi-e
II. TỰ LUẬN (6điểm)
.Câu 1. ( 3 điểm Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô
có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?
Câu 2.(3 điểm) Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau:
Tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giói năm 2014
(Đơn vị: %)
Chỉ số
Các nước, khu vực
GDP Số dân
EU 23,7 7,0
Hoa Kì 22,2 4,4
Nhật Bản 5,9 1,8
Trung Quốc 13,7 18,8
Ấn Độ 2,6 17,8
Các nước còn lại 31,9 50,2
- H·y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn tØ träng GDP, d©n sè cña EU vµ mét sè níc trªn thÕ giíi.
- Dùa vµo biÓu ®å ®· hoµn thµnh vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n, h·y nhËn xÐt vÒ vÞ thế
kinh tÕ cña EU trong nền kinh tế thế giới.
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
ĐỀ THI KẾT THÚC KÌ I
Môn: Địa lí - 11
Thời gian làm bài: 45phút
Mã đề thi
209
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
I. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Ô nhiễm môi trường biển và đại dương chủ yếu là do:
A. Chất thải công nghiệp và sinh hoạt B. Các sự cố đắm tàu, rửa tràn dầu
C. Đất và nước trên lục địa bị ô nhiễm đổ ra biển D. Các sông bị ô nhiễm đổ nước ra biển
Câu 2: Dân cư Hoa Kì tập trung đông đúc ở khu vực nào?
A. Vùng phía Nam B. Vùng Đ.Bắc, Đông và DH phía Tây.
C. Vùng núi Cooc-đi-e D. Vùng trung tâm
Câu 3: Đặc điểm nào không đúng với EU?
A. EU là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới
B. EU là lãnh thổ phát triển đồng đều giữa các vùng
C. EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
D. EU là liên kết khu vực lớn trên thế giới
Câu 4: Liên minh châu Âu (EU) được thành lập năm nào?
A. 1967 B. 1951 C. 1957 D. 1993
Câu 5: Lí do nào không chính xác về sự phân bố dân cư không đồng đều của Hoa Kì?
A. Lịch sử định cư B. Thành phần dân cư phức tạp
C. Sự phát triển kinh tế. D. Điều kiện tự nhiên khác nhau.
Câu 6: Các trung tâm công nghiệp lớn của Hoa Kì tập trung ở:
A. Tây Nam B. Đông Bắc
C. Tây Bắc D. Đông Nam
Câu 7: Các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì là:
A. Hóa dầu, công nghiệp hàng không vũ trụ, cơ khí, điện tử,…
B. Luyện kim, chế tạo ô tô, dệt và chế biến thực phẩm
C. Đóng tàu, hóa chất, dệt, sản xuất ô tô, khai thác khoáng sản
D. Luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa,…
Câu 8: Đồng tiền chung Ơ-rô của EU được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm nào?
A. 1993 B. 1995 C. 1999 D. 1997
Câu 9: Ý nào đúng nhất khi nói về vị thế của EU trên thế giới?
A. EU là khu vực kinh tế phát triển năng động
B. EU có bình quân GDP trên đầu người cao
C. EU là khu vực có nền kinh tế đứng hàng đầu thế giới
D. EU có nền kinh tế phát triển mạnh
Câu 10: Liên kết Maxơ- Rainơ hình thành ở biên giới ba nước:
A. Đức, Pháp, Hà Lan B. Đức, Bỉ, Hà Lan
C. Hà Lan, Đức, Luc-xăm-bua D. Anh, Pháp, Hà Lan

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý năm 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Với bộ câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp chính xác sẽ giúp các bạn học sinh học tốt Địa lý 11 đơn giản hơn.

------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.643
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm