Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Sở GD-ĐT Tỉnh Hải Dương Kiểm tra học I - Năm học 2018-2019
Trường THPT Đoàn Thượng Môn: Lịch sử 11
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 11 . . .
đề: 163
I. Trắc nghiệm ( 5.0 điểm)
Câu 1. Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi m 1911 Trung Quốc
A. cách mạng sản. B. cách mạng dân chủ sản triệt để.
C. cách mạng dân chủ sản kiểu mới. D. cách mạng dân chủ sản không triệt để.
Câu 2. Các nước Anh, Pháp, Mĩ tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bằng
biện pháp nào?
A.Tiến hành cải cách kinh tế - hội để duy t nền n chủ đại nghị.
B. Phát xít hóa bộ y nhà nước, thủ tiêu các quyền tự do n chủ.
C. Tăng cường y chiến tranh để xâm chiếm thuộc địa, thị trường.
D. H giá sản phẩm ế thừa để bán cho nhân dân lao động.
Câu 3. Thực chất của chính sách kinh tế mới của Lê nin
A. cho phép kinh tế t do phát triển, không cần sự quản của nhà nước.
B. phát triển kinh tế do nhân quản lí.
C. phát triển kinh tế nhiều thành phần sự sự điều tiết quản của nhà nước.
D. nhà nước nắm độc quyền về kinh tế.
Câu 4. Chính sách trung lập của đối với các xung đột quân sự bên ngoài nước đã tác động như
thế o đến quan hệ quốc tế trong những năm 30 thế kỉ XX?
A. Khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động, gây ra Thế chiến th hai.
B. Thế giới luôn trong tình trạng ng thẳng, đối đầu hai cực, hai phe.
C. Hình thành hai khối đế quốc đối lập nguy chiến tranh thế giới.
D. Góp phần lập các ớc phát xít, ngăn chặn nguy chiến tranh thế giới.
Câu 5. Thực chất của hệ thống Vecxai - Oa sinh tơn
A. c lập sự áp đặt dịch đối với các nước bại trận, thuộc địa ph thuộc.
B. xác lập sự áp đặt dịch của các nước đế quốc thắng trận với các nước bại trận.
C. sự phân chia thế giới, phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận.
D. c lập sự áp đặt dịch của các nước đế quốc thắng trận với các nước thuộc địa.
Câu 6. Sau cách mạng 1905-1907, nước Nga theo thể chế chính tr nào?
A. Xã hội chủ nghĩa. B. Quân chủ lập hiến.
C. Dân chủ đại nghị. D. Quân chủ chuyên chế.
Câu 7. Hệ quả ch cực nhất trong cuộc cải cách trên nh vực giáo dục Nhật Bản
A. c học sinh ưu tú du học phương Tây.
B. đào tạo con người Nhật Bản có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật, ng động, sáng tạo.
C. Tạo ra đội ngũ lao động có thuật, kỉ luật lao động tốt.
D. thi hành chính sách giáo dục bắt buộc,chú trọng nội dung khoa học - thuật.
Câu 8. Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp để đấu tranh đòi Chính phủ Anh thực hiện cải
cách Ấn Độ?
A. Dùng phương pháp thương lượng.
B. Dùng phương pháp ôn hòa
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Dùng phương pháp bạo lực
D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.
Câu 9. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đặc điểm gì?
A. Làcuckhnghongtha,dinranhanhnhttronglchscácnưctưbnchnghĩa.
B. Làcuckhnghongthiếu,kéodàivàtrmtrngnhttronglchscácnưctưbnchnghĩa.
C. Làcuckhnghongtha,kéodàivàtrmtrngnhttronglchscácnưctưbnchnghĩa.
D. cuộc khủng hoảng diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các ớc bản chủ nghĩa
Câu 10. tưởng "Triết học Ánh ng" thế kỉ XVII- XVIII có tác dụng gì?
A. Kêu gọi mọi người đấu tranh bằng lực.
B. Hạn chế ảnh hưởng của tưởng phong kiến.
C. Dọn đường cho cách mạng Pháp 1789 thắng lợi.
D. Kìm hãm Cách mạng Pháp phát triển.
Câu 11. sao cuối thế kỉ XIX Xiêm nước duy nhất Đông Nam Á giữ được nền độc lập?
A. Do Xiêm đã ớc sang thời bản chủ nghĩa.
B. Do Xiêm được sự giúp đỡ của Mĩ.
C. Do cải cách chính trị của vua Ra-ma IV.
D. Chính ch ngoại giao mềm dẻo khôn khéo của vua Ra-ma V.
Câu 12. Trong giai đoạn I của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) cả hai phe Liên minh Hiệp
ước đều thế
A. phòng ngự. B. cầm cự. C. tấn công. D. phòng thủ.
Câu 13. Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 Trung Quốc
A. thành lập Trung Hoa dân quốc.
B. ng nhận quyền bình đẳng quyền dân chủ của mọi công dân.
C. lật đổ triều đại n Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế.
D. m đường cho chủ nghĩa bản phát triển.
Câu 14. Quan hệ giữa c nước bản trong h thống Vecxai - Oasinhtơn chỉ tạm thời rất mong
manh vì
A. bất đồng mâu thuẫn v quyền lợi giữa c nước bản thắng trận.
B. mâu thuẫn giữa các nước bản thắng trận với các nước bại trận, thuộc địa.
C. mâu thuẫn giữa các nước bản thắng trận với các ớc thuộc địa.
D. mâu thuẫn giữa các nước bản thắng trận với các ớc bại trận.
Câu 15. Nguyên nhân nào đánh dấu sự thất bại của cao trào cách mạng 1905-1908 Ấn Độ?
A. Sự chênh lệch về lực lượng quá lớn.
B. Đảng Quốc đại chưa đoàn kết được nhân dân .
C. Do chính sách chia rẽ của thực dân Anh sự phân hóa trong nội bộ đảng Quốc đại.
D. Đảng Quốc đại thiếu quyết liệt trong các phong trào đấu tranh.
Câu 16. Điều không mong muốn của các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)
A. Mĩ tham chiến trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước.
B. nhiều loại khí,phương tiện chiến tranh mới được sử dụng.
C. chiến tranh đã gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại.
D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, ớc Nga Xô Viết ra đời.
Câu 17. Mở đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Đức có dự định gì?
A. Đánh bại Nga.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Chiếm c Châu Âu.
C. Đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng.
D. Đánh bại Anh.
Câu 18. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp Lào
Campuchia cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?
A. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn khoa học.
B. Các cuộc khởi nghĩa chưa s chuẩn bị chu đáo.
C. Cuộc khởi nghĩa nổ ra l tẻ, rời rạc.
D. Thực dân Pháp tiềm lực mạnh về quân sự.
Câu 19. Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều tr thành thuộc địa của
A. Thực dân Pháp. B. thực dân Âu - Mĩ.
C. thực dân phương Tây. D. Thực dân Anh.
Câu 20. Ti sao Nhật Bản phải tiến hành cải cách?
A. Để thoát khỏi nước phong kiến lạc hậu. B. Để bảo vệ quyền lợi quý tộc phong kiến.
C. Để duy trì chế độ phong kiến. D. Để tiêu diệt Tướng quân.
II.Tự luận (5.0 điểm)
Câu 1 (2.0điểm): Khái quát điểm nổi bật trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
Câu 2 (3.0điểm): Trong những m 1933-1939, Chính phủ Hit-le đã thực hiện chính sách kinh tế,
chính tr đối ngoại như thế nào? Đánh giá hậu qu của việc thực hiện những chính sách đó.
-----------HẾT----------

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 6 mã đề, mỗi mã đề có 20 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 881
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm