Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/12 - đề thi 801
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi 5 trang
ĐỀ THI: 801
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐỀ THI MÔN: ĐỊA KHỐI 11.
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề.
(Thí sinh được sử dụng Atlat địa Việt Nam)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .....................................
Câu 41: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ SẢN LƯỢNG ƠNG THỰC CỦA TRUNG QUỐC
GIAI ĐOẠN 1985-2012
Năm
1985
1995
2004
2012
Dân số (triệu người)
1 058
1 211
1 300
1 390
Sản lượng lương thực (triệu tấn)
340
419
423
590
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về dân số sản lượng lương thực của
Trung Quốc giai đoạn 1985 2012?
A. Sản lượng lương thực tăng dần.
B. Bình quân lương thực đầu người xu hướng tăng.
C. Tốc độ tăng dân số nhanh hơn tốc độ tăng sản lượng lương thực.
D. Số dân tăng 332 triệu người trong vòng 27 năm.
Câu 42: Cho bảng số liệu: GDP CỦA LB NGA VÀ TRUNG QUỐC (1995- 2014). Đơn vị: Tỉ USD.
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng GDP của Liên Bang Nga Trung Quốc trong thời gian trên là?
A. Biểu đồ miền.
B. Biểu đồ cột chồng.
C. Biểu đồ cột ghép.
D. Biểu đồ đường biểu diễn.
Câu 43: Cho biểu đồ sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA LA TINH GIAI ĐOẠN 1985 - 2010
Dựa vào biểu đồ, nhận xét nào không đúng về tốc độ tăng GDP của các nước La tinh?
%
Năm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/12 - đề thi 801
A. Năm 2004, tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất.
B. Tốc độ tăng trưởng GDP liên tục tăng.
C. Tốc độ tăng GDP không ổn định.
D. Tốc độ tăng GDP những năm gần đây khá cao.
Câu 44: Cho biểu đồ sau:
Theo biểu đồ trên, năm 2014 tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của nước ta là?
A. 10,2%.
B. 1,2%.
C. 1,02%.
D. 1,2‰.
Câu 45: Nguyên nhân chính làm cho các hoang mạc lớn trên thế giới thường phân bố khu vực cận chí
tuyên do?
A. chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh.
B. đây khu vực áp cao.
C. diện tích lục địa lớn.
D. góc nhập xạ lớn nhất.
Câu 46: Tài nguyên đất , khí hậu của La tinh thuận lợi cho phát triển :
A. Chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới.
B. Chăn nuôi gia cầm, trồng cây công nghiệp hàng năm.
C. Trồng cây ăn quả nhiệt đới, trồng c cây lương thực.
D. Trồng cây hoa màu lương thực, chăn nuôi đại gia súc.
Câu 47: Khu vực Trung Á Tây Nam Á mất ổn định chủ yếu không phải do
A. sự can thiệp của thế lực bên ngoài.
B. hoạt động của lực lượng khủng bố.
C. bị chia rẽ bởi giáo phái khác nhau.
D. sự khác nhau của n tộc các nước.
Câu 48: Giờ Mặt Trời còn được gọi giờ
A. địa phương.
B. GMT.
C. múi.
D. khu vực.
Câu 49: Cho biểu đồ về cấu kinh tế của nước ta
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/12 - đề thi 801
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào?
A. Quy mô, cấu kinh tế phân theo thành phần của nước ta giai đoạn 2005 2014.
B. Tốc độ tăng cấu kinh tế phân theo thành phần của nước ta giai đoạn 2005 2014.
C. cấu kinh tế phân theo thành phần của nước ta giai đoạn 2005 2014.
D. Sự chuyển dịch cấu kinh tế phân theo thành phần của nước ta giai đoạn 2005 2014.
Câu 50: Quy luật đai cao sự thay đổi có quy luật của các đối tượng địa theo
A. độ.
B. độ cao.
C. đông tây.
D. các mùa.
Câu 51: Phát biểu nào sau đây không đúng với tình hình hầu hết các nước châu Latinh?
A. Chủ trang trại nhiều đất, n nghèo không .
B. Dân nghèo đói, chênh lệch giàu nghèo lớn.
C. Bùng nổ rộng hiện tượng đô thị hóa tự phát.
D. Toàn bộ dân thành thị sống tiện nghi đầy đủ.
Câu 52: Không phải biểu hiện của toàn cầu hóa?
A. Thương mại quốc tế phát triển nhanh.
B. Đầu nước ngoài tăng trưởng nhanh.
C. Hạn chế sự phân công lao động quốc tế.
D. Thị trường i chính quốc tế mở rộng.
Câu 53: Biểu hiện nào sau đây không đúng với quy luật thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?
A. càng lên các độ cao góc nhập xạ càng nhỏ, bức xạ Mặt Trời nhận được càng ít.
B. Lượng mưa tăng làm tốc độ dòng chảy sông ngòi lượng phù sa .
C. Chế độ dòng chảy thay đổi khi khí hậu chuyển từ khô hạn sang m ướt.
D. Khi rừng bị phá hủy, đất sẽ bị xói mòn nhiều hơn.
Câu 54: Nền kinh tế tri thức không đặc điểm nào sau đây?
A. giai đoạn phát triển sau của nền kinh tế công nghiệp.
B. kết quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.
C. Diễn ra tất cả các nhóm nước.
D. Công nghệ cao phát triển như bão.
Câu 55: Đặc điểm của gió Tây ôn đới
A. thổi quanh m, thường gây mưa, bốn mùa độ ẩm cao.
B. thổi theo mùa, thường gây mưa, bốn mùa độ m cao.
C. thổi theo mùa, tính chất khô nóng, không gây mưa.
D. thổi quanh m, tính chất khô nóng, không gây mưa.
Câu 56: Mưa axit thủng tầng odon biểu hiện của ô nhiễm?
A. không khí.
B. nguồn nước ngọt.
C. biển.
D. đất.
Câu 57: Dầu mỏ y Nam Á tập trung nhiều nhất
A. vùng biển Đỏ.
B. vùng vịnh Pec- xich.
C. ven biển Catxpi.
D. ven Địa Trung Hải.
Câu 58: Nhận xét nào dưới đây không đúng về tác động của địa hình đến nhiệt độ không khí?
A. Sườn cùng chiều với ánh nắng Mặt Trời nhiệt độ thấp hơn.
B. vùng núi càng lên nhiệt độ ng giảm.
C. Nơi độ dốc nhỏ nhiệt độ thấp hơn nơi độ dốc lớn.
D. Sườn phơi nắng nhiệt độ cao hơn sườn khuất nắng.
Câu 59: Ô nhiễm nguồn nước dẫn tới hậu quả gì?
A. Cuộc chiến sinh tồn khốc liệt của các loài động vật hoang dã.
B. Mất đi nhiều nguồn gen quý, thuốc chữa bệnh, nguồn thực phẩm.
C. Khan hiếm nguồn nước ngọt xảy ra nhiều i.
D. Thu hẹp không gian sống của các loài sinh vật.
Câu 60: Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò, đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia?
A. Hoạt động nhiều quốc gia khác nhau.
B. Sở hữu nguồn của cải vật chất rất lớn.
C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
D. Phụ thuộc nhiều vào chính phủ các nước.
Câu 61: Hiện nay muốn nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, các nước đang phát triển buộc phải?

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 2 mã đề 801 và 807. Mỗi đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm làm trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Địa lý 11 nhé. Bên cạnh đó bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 173
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm