Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Đề thi kì 1 môn Hóa học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 8 hỏi câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi bài tập, học sinh làm bài thi trong thời gian 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Thành phần chính của quặng photphorit là:

A. Ca3(PO4)2.

B. NH4H2PO4.

C. Ca(H2PO4)2.

D. CaHPO4.

Câu 2. Nguyên liệu chính của đồ gốm Bát Tràng là cao lanh (đất sét trắng), thành phần chính của cao lanh là:

A. CaO và Al2O3

B. Fe2O3 và SiO2

C. Al2O3 và SiO2

D. CaO và SiO2

Câu 3. Hợp chất nào của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại:

A. N2O

B. NO

C. NH3

D. NO2

Câu 4. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3, hiện tượng quan sát được là:

A. Có kết tủa trắng xuất hiện ngay

B. Sau một lúc bọt khí mới xuất hiện

C. Không có hiện tượng gì

D. Bọt khí xuất hiện ngay

Câu 5. Trong các phản ứng sau phản ứng sai là:

Đề kiểm tra Hóa học 11 học kì 1

Câu 6. Trong các phát biểu sau:

a, Ở điều kiện thường nitơ hoạt động hóa học mạnh.

b, Photpho trắng hoạt động hơn photpho đỏ.

c, HNO3 phản ứng được với tất cả các kim loại.

d, Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là khí độc.

e, Muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm đặc, nóng giải phóng khí ammoniac.

Các phát biểu sai là:

A. b, d, e.

B. a, b, c

C. a, c, d

D. b,c d

Câu 7. Cho V ml CO2 (đkc) hấp thụ vào 125 ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M thu được 1,5g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 336 và 448

B. 336

C. 336 và 784

D. 448

Câu 8. Cho 16,8g kim loại Mg tác dụng hết với HNO3 thu được dung dịch B có 111,6 g muối và V lít NO (đkc). Giá trị của V là:

A. 6,72

B.4,48

C. 10,45

D. 2,24

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau:

Đề kiểm tra Hóa học 11 học kì 1

Câu 2 (1,5 điểm). Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình phản ứng khi:

a, Cho miếng đồng nhỏ vào dung dịch axit nitric đặc, sau đó cho thêm nước vào?

b, Đốt cháy thanh magie rồi đưa nhanh vào bình chứa khí cacbonic?

Câu 3 (2,5 điểm). Hòa tan 17,4gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Mg vào dung dịch HNO3 2M, vừa đủ, thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

a, Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X?

b, Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng?

c, Cô cạn toàn bộ dung dịch Y rồi đem nhiệt phân tới khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn Z thu được? (giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn).

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 590
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm