Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên. Nội dung tài liệu gồm 18 hỏi câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, học sinh làm bài thi trong thời gian 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

I. Phần trắc nghiệm (18 câu = 6 điểm)

Câu 1: Cho các hiện tượng sau đây:

(1) Cây luôn vươn về phía có ánh sáng.

(2) Rễ cây luôn mọc hướng đất và mọc vươn đến nguồn nước, nguồn phân.

(3) Cây hoa trinh nữ xếp lá khi mặt trời lặn, xòe lá khi mặt trời mọc.

(4) Rễ cây mọc tránh chất gây độc.

(5) Sự đóng mở của khí khổng.

Hiện tượng thuộc hình thức ứng động là:

A. (3) và (4).

B. (3) và (5).

C. (2) và (4).

D. (1) và (5).

Câu 2: Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án trả lời đúng là:

D. (2), (3) và (4).

A. (1), (2) và (4).

B. (1), (3) và (4).

C. (1), (2) và (3).

Câu 3: Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

(2) Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2.

(3) Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

(4) Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 4: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì

A. Thức ăn được tiêu hóa nội bào.

B. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

C. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

D. Một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.

Câu 5: Khi nói về hệ tuần hoàn của người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim.

(2) Khi tâm thất co, máu được đẩy vào động mạch.

(3) Máu trong buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi hơn máu trong buồng tâm nhĩ phải.

(4) Máu trong tĩnh mạch chủ nghèo ôxi hơn máu trong động mạch chủ.

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 6: Khi nói về quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Quang hợp quyết định 90% đến 95% năng suất cây trồng.

(2) Diệp lục b là sắc tố trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP.

(3) Quang hợp diễn ra ở bào quan lục lạp.

(4) Quang hợp góp phần điều hòa lượng O2 và CO2 khí quyển.

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 7: Thân và rễ của cây có kiểu hướng động nào dưới đây?

A. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương

B. thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm

C. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương

D. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương

Câu 8: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?

A. Ốc sên.

B. Châu chấu.

C. Trai sông.

D. Mèo.

Câu 9: Trong thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật, khi đưa que diêm đang cháy vào bình chứa hạt sống đang nảy mầm, que diêm bị tắt ngay. Giải thích nào sau đây đúng?

A. Bình chứa hạt sống hô hấp thải nhiều O2 ức chế sự cháy.

B. Bình chứa hạt sống mất cân bằng áp suất khí làm que diêm tắt.

C. Bình chứa hạt sống thiếu O2 do hô hấp đã hút hết O2.

D. Bình chứa hạt sống có nước nên que diêm không cháy được.

Câu 10: Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể dẫn đến làm tăng huyết áp ở người bình thường?

(1) Khiêng vật nặng.

(2). Hồi hộp, lo âu.

(3). Cơ thể bị mất nhiều máu.

(4). Cơ thể bị mất nước do bị bệnh tiêu chảy.

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu 11: Bón phân hợp lí là

A. phải bón đủ cho cây ba loại nguyên tố quan trọng là N, P, K.

B. phải bón thường xuyên cho cây.

C. bón đúng lúc, đúng lượng, đúng loại và đúng cách.

D. sau khi thu hoạch phải bổ sung ngay lượng phân bón cần thiết cho đất.

Câu 12: Phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát và lưỡng cư vì phổi thú có

A. Khối lượng lớn hơn

B. Kích thước lớn hơn

C. Rất nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn

D. Cấu trúc phức tạp hơn

Câu 13: Trong các đặc điểm sau về cơ quan hô hấp

(1) diện tích bề mặt lớn

(2) mỏng và luôn ẩm ướt

(3) có rất nhiều mao mạch

(4) có sắc tố hô hấp

(5) có sự lưu thông khí

(6) miệng và diềm nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo dòng nước chảy một chiều từ miệng qua mang

(7) cách sắp xếp của mao mạch trong mang song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua mang. Những đặc điểm nào chỉ có ở cá xương mà không có ở những động vật khác?

A. (5) và (6)

B. (1) và (4)

C. (2) và (3)

D. (6) và (7)

Câu 14: Cân bằng nội môi là hoạt động

A. duy trì sự ổn định trong tế bào.

B. duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.

C. duy trì sự ổn định của bạch huyết.

D. duy trì sự ổn định của máu.

Câu 15: Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?

A. Lá.

B. Hoa.

C. Thân.

D. Rễ.

Câu 16: Trình tự tiêu hóa đặc trưng của động vật nhai lại như thế nào?

A. Biến đổi hóa học - Biến đổi cơ học - Biến đổi sinh học.

B. Biến đổi sinh học - Biến đổi cơ học - Biến đổi hóa học.

C. Biến đổi cơ học - Biến đổi sinh học - Biến đổi hóa học

D. Biến đổi cơ học - Biến đổi hóa học - Biến đổi sinh học.

Câu 17: Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

(2) Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

(3) Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

(4) Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 18: Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3 và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống lúa:

Bình 1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm. Bình 2 chứa 1kg hạt khô.

Bình 3 chứa 1kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín. Bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm.

Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?

(1) Nhiệt độ ở cả 4 bình đều tăng.

(2) Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất.

(3) Nồng độ O2 ở bình 1 và bình 4 đều giảm.

(4) Nồng độ O2 ở bình 3 tăng.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

II. Tự luận (2 câu = 4 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Trong thí nghiệm phát hiện diệp lục và carotenoit em hãy giải thích?

- Tại sao lại chọn lá xanh để chiết sắc tố diệp lục và chọn lá vàng để chiết carotenoit? (0,25 điểm)

- Giải thích tại sao phải cắt nhỏ lá và dùng cồn làm thí nghiệm và dùng nước làm đối chứng trong thí nghiệm chiết rút diệp lục và carotenoit? Hiện tượng xảy ra ở cốc thí nghiệm và cốc đối chứng? (1 điểm)

- Vai trò của hệ sắc tố diệp lục và carotenoit với cây xanh và con người? (0,75 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

- Em hãy trình bày cấu trúc và hoạt động của hệ tuần hoàn hở ở động vật? (1 điểm)

- Tại sao hệ tuần hoàn hở chỉ phù hợp với các động vật có kích thước nhỏ, hoạt động chậm, yếu? (0,5 điểm)

-Tại sao côn trùng có hệ tuần hoàn hở mà vẫn hoạt động tương đối nhanh, mạnh? (0,5 điểm)

Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 môn Sinh học

Tỉ lệ mức 1:2:3:4 = 5:3:1:1

Trắc nghiệm 18 câu = 6 điểm

NỘI DUNG

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

MỨC 4

TỔNG

Bài 1, 2, 3

1

1

2

Bài 4, 5, 6

1

1

Bài 8, 9, 10, 11

2

2

Bài 12, 13, 14

1

1

2

Bài 15, 16

1

1

2

Bài 17

1

1

2

Bài 18, 19

1

1

1

3

Bài 20

1

1

2

Bài 23, 24

2

2

Tổng số

9

5

2

2

18

I. Trắc nghiệm

14 câu: Mức 1,2: Hút nước ở rễ, thoát hơi nước ở lá - vai trò, phân bón với cây trồng, các kiểu ứng động, hướng động, hướng tiến hóa trong tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn ở động vật có dạ dày 4 túi, đặc điểm của bề mặt trao đổi khí, hô hấp = mang, phổi, cân bằng nội môi, giải thích thí nghiệm hình 12.1, hình 14.1, 14.2. các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp, Mối quan hệ 2 pha tối, sáng quang hợp, vai trò của quang hợp.

4 câu: Mức 3,4. Các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí, tính tự động của tim, nhịp tim, huyết áp, biến động huyết áp trong hệ mạch, tiến hóa trong cấu tạo, hoạt động hệ tuần hoàn, thí nghiệm phát hiện hô hấp.

II. Tự luận 2 câu = 4 điểm Bài 8, 13, 14, 18, 19

Câu 1. (2 điểm) Sinh lí thực vật

- Giải thích cách chọn mẫu vật, cách tiến hành và các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm:

+ Chiết rút diệp lục và carotenoit, vai trò của hệ sắc tố quang hợp trong quang hợp ở thực vật và trong đời sống con người?

+ Phát hiện hô hấp thải CO2 và hấp thụ O2. Vai trò của hô hấp với thực vật?.

Câu 2. (2 điểm)

- Em hãy trình bày đại diện các nhóm động vật, cấu trúc và hoạt động của hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn kín ở động vật? Sự thích nghi của mỗi dạng hệ tuần hoàn với mỗi nhóm động vật trên.

- Tính tự động của tim, nhịp tim, huyết áp và biến động huyết áp trong hệ mạch, vận tốc máu.

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 11 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 11 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 620
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm