Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Trang 1/2 - Mã đề: 201
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 2019
Môn: VẬT LÍ - LỚP 11
Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1.
Nếu điện tích Q đo bằng đơn vị culông(C), hiệu điện thế hai đầu tụ đo bằng đơn vị vôn (V)
thì điện dung C của tụ điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?
A.
F (Fara).
B.
C ( Culông).
C.
N (Niutơn).
D.
V/m (Vôn/mét).
Câu 2.
Một sợi dây đồng có điện trở 30 Ω ở 20
0
C. Biết hệ số nhiệt điện trở của đồng là
4,3.10
-3
K
-1
. Điện trở của sợi dây đó ở 60
0
C là
A.
36,23 Ω.
B.
35,16 Ω.
C.
22,58 Ω.
D.
25,59 Ω.
Câu 3.
Cho hai điện tích điểm q
1
= 10
-8
C q
2
đặt tại hai điểm A B cách nhau 10 cm trong
không khí. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích có độ lớn 1,8.10
-4
N. Độ lớn điện tích q
2
A.
2.10
-8
C.
B.
2.10
-4
C.
C.
2.10
-5
C.
D.
2.10
-6
C.
Câu 4.
Gọi V
M
, V
N
lần lượt điện thế tại M N. Biết hiệu điện thế U
MN
= 6 V. Kết luận nào
sau đây là chắc chắn
đúng
?
A.
V
M
- V
N
= 6 V.
B.
V
N
- V
M
= 6 V.
C.
V
M
= 6 V.
D.
V
N
= 6 V.
Câu 5.
Lực tương tác giữa hai điện tích q
1
, q
2
đặt cách nhau một khoảng r là lực đẩy khi
A.
q
1
< 0 và q
2
> 0.
B.
q
1
.q
2
< 0.
C.
q
1
.q
2
> 0.
D.
q
1
> 0 và q
2
< 0.
Câu 6.
Hiện tượng dương cực tan
không
xảy ra khi điện phân dung dịch
A.
niken sunfat với cực dương làm bằng niken.
B.
đồng nitrat với cực dương làm bằng than chì.
C.
bạc nitrat với cực dương làm bằng bạc.
D.
đồng sunfat với cực dương làm bằng đồng.
Câu 7.
Đại lượng o dưới đây
không
liên quan đến công thức tính độ lớn cường đđiện
trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M ?
A.
Điện tích điểm Q.
B.
Điện tích thử q.
C.
Khoảng cách từ điện tích điểm Q đến M.
D.
Hằng số điện môi của môi trường.
Câu 8.
Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của kim loại
A.
tăng.
B.
không đổi.
C.
giảm rồi tăng.
D.
giảm.
Câu 9.
Theo thuyết êlectron thì một vật
A.
nhiễm điện dương là vật có số prôtôn ít hơn số êlectron.
B.
nhiễm điện âm là vật có số prôtôn ít hơn số êlectron.
C.
nhiễm điện âm là vật có số prôtôn nhiều hơn số êlectron.
D.
nhiễm điện dương là vật chỉ có điện tích dương.
Câu 10.
Công suất tỏa nhiệt ở một vật dẫn
không
phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?
A.
Hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn.
B.
Cường độ dòng điện qua vật dẫn.
C.
Thời gian dòng điện đi qua vật dẫn.
D.
Điện trở của vật dẫn.
Câu 11.
Trong một mạch điện kín, nếu mạch ngoài chỉ gồm điện trở R
N
thì hiệu suất của nguồn
điện có điện trở r được tính bởi biểu thức
A.
R
N
H=
r
.
B.
N
R +r
N
H=
R
.
C.
N
r
H=
R
.
D.
R
N
H=
R + r
N
.
Câu 12.
Dòng điện trong môi trường nào sau đây dòng chuyển dời hướng của các ion
dương, ion âm và electron trong điện trường?
A.
Kim loại.
B.
Chất khí.
C.
Chất điện phân.
D.
Chất bán dẫn.
ĐỀ CHÍNH THỨC
MÃ ĐỀ: 201
Trang 2/2 - Mã đề: 201
Câu 13.
Công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q từ M đến N trong điện trường có hiệu điện
thế U là
A.
q
U
.
B.
q - U .
C.
qU.
D.
q + U.
Câu 14.
Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi 220 V thì ờng độ dòng điện chạy
qua là 0,341 A. Điện năng mà bóng đèn này tiêu thụ trong 6 h là
A.
450,12 J.
B.
1620432 J.
C.
27007,2 J.
D.
1492128 J.
Câu 15.
Điều kiện để có dòng điện là
A.
chỉ cần có nguồn điện.
B.
chỉ cần có hiệu điện thế.
C.
chỉ cần hai vật dẫn điện nối với nhau ở cùng nhiệt độ .
D.
chỉ cần một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1( 2 điểm). Cho 3 điểm A,B,C cùng nằm trong mặt phẳng đặt trong điện trường đều
E
chiều từ A đến B như hình (H1). Biết AB = 20 cm, BC =
40 2
cm, E = 5000 V/m, hằng số điện
môi ε =1.
a. Khi điện tích q = -5.10
-8
C dịch chuyển từ A đến B từ B đến C thì công của lực điện trường
thực hiện ở từng đoạn là bao nhiêu?
b. Nếu cố định điện tích q = -5.10
-8
C tại A. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại B.
Bài 2( 3 điểm). Cho mạch điện như hình (H2). Hai nguồn có suất điện động E
1
= 12V,
E
2
= 13V, điện trở trong r
1
= r
2
=1 . Mạch ngoài có điện trở R
1
= 12 Ω, bình điện phân chứa
dung dịch CuSO
4
cực dương bằng đồng điện trở R
2
= 6 R
3
. Cho F = 96500 C/mol, khối
lượng mol của đồng A = 64 g/mol, hóa trị n = 2. Bỏ qua điện trở của khóa K và dây nối.
a. Khi K mở:
+ Tính điện trở mạch ngoài và cường độ dòng điện mạch chính.
+ Tính khối lượng đồng thoát ra ở điện cực trong thời gian 16 phút 5 giây.
b. Khi K đóng: ờng độ dòng điện chạy qua R
3
là 0,4A. Tính điện trở R
3.
----------------------------------- HEÁT -----------------------------
C
B
A
45
0
E
H1
R
1
R
2
R
3
E
1
,r
1
E
2
,r
2
H2
K
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KIM TRA HKI VẬT LÝ 11 NĂM HC 2018-2019
Mã đề
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Câu 1
A
A
C
A
B
A
B
A
D
C
A
B
Câu 2
B
B
A
A
C
D
B
B
D
B
B
C
Câu 3
A
D
B
B
C
C
A
C
D
B
C
A
Câu 4
A
C
B
A
C
D
A
C
B
D
B
A
Câu 5
C
A
D
B
A
C
B
B
C
B
A
B
Câu 6
B
A
A
C
A
C
A
D
C
B
C
D
Câu 7
B
C
D
A
A
A
D
C
D
C
A
C
Câu 8
A
A
A
A
A
A
A
C
A
B
B
D
Câu 9
B
D
D
C
A
C
A
A
A
A
D
D
Câu 10
C
A
C
B
A
B
A
A
D
B
C
B
Câu 11
D
A
B
B
A
A
B
A
A
A
C
D
Câu 12
B
B
B
B
C
D
B
A
D
B
B
A
Câu 13
C
C
C
C
C
C
C
A
C
A
B
C
Câu 14
B
A
D
B
D
D
A
D
C
B
B
B
Câu 15
D
A
D
B
D
D
A
B
D
D
C
D

Đề thi kì 1 môn Vật lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Nội dung tài liệu gồm 7 câu hỏi bài tập, đề thi có đáp án, học sinh làm bài thi trong thời gian 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
19 7.510
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm