Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
    Ề KỂM RA UỐ Ọ KỲ
     ăm học 2018 2019
MÔ : VẬ 11
              
  
âu 1:                   
 
A.  .   .   .  
âu 2:                  
           
A.   .  .  . 
âu 3:                   
                 
    
A.   .   .   .  
âu 4:                  
          
A.   .   .   . 
âu 5:      
A.   .   .   .  
âu 6:               
               
A.  .  .  . 
âu 7:        
          
                      
                      
                    
                  
 gần giá tr nào   
A. 
. 
 . 
 . 

âu 8:    





          
        
A. 

 . 

 . 

 . 


âu 9:                    
                
A.  .  .  . 
âu 10:                  
          
A. 
 .  
.   . 

âu 11:                
         

          
              

    


    
A. 
 . 
 . 
 . 

âu 12:                   
      
A.

.

.

.

Ề Í Ứ
132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
âu 13:                   
                      
  
A.
E
.
.
E
.
E
âu 14:                   
 
A.     .      
.    .    
âu 15:               
A.          
.           
.        
.        
âu 16:           
        
  
            
    
     
       
A.  .   .   .  
âu 17:               
                   
             
A.  .  .  . 
âu 18:                 
               
A.   .   .   .  
âu 19:  
               
   
  
             

A.      . 
.    . 
âu 20:                   
           
A.  .  .  . 
âu 21:        
A.        .     
.          .     
âu 22:                
         
A.  

 .  

 .  

 .  


âu 23:       
A.              
.           
.          
.        
âu 24:              
A.          .      
.     .        
âu 25:    sai         
A.    
.   
.     
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.     
âu 26:            
A.       .        
.        .      
âu 27:   





        
               
A.       .      
.       .      
âu 28:        
A.  .    
.       .     
âu 29:                   
               
   
  
        
A. 
. 
. 
. 

âu 30:       

    

     
              
   
    
A.  .  .  . 
âu 31:        
A.     .     
.      .     
âu 32:                  
                 
A.    .   .   .  
âu 33:           
A.  .  .  . 
âu 34:                   
                  
              
A.   .   .   . 
âu 35:           
A.  .  .  . 
âu 36:           
         


      
    
A.   .   .   .  
âu 37:                
 
                  
      
A.  .  .  . 
âu 38:                    
       
A.  .  .  . 
âu 39:       
A.    .   .    .  
âu 40:                    
 

                  
A. 

. 

. 

. 


Đề thi kì 1 môn Vật lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 40 hỏi câu hỏi trắc nghiệm, đề thi có đáp án, học sinh làm bài thi trong thời gian 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 435
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm