Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội

Trang 1/7 - Mã đề thi 485
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC
2018-2019
Môn: Toán - Khối 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
485
Câu 1: Trên đthị của m số
2
2 2
1
x x
y
x
hai điểm M N sao cho tiếp tuyến tại hai
điểm đó vuông góc với đường thẳng
9 8 7 0x y
. Tổng tung độ hai điểm đó bằng
A. 0. B. 2. C. 6. D. 4.
Câu 2: Phương trình
2 1
2
1
log (2 ).log 2
x
x
có hai nghiệm là x
1
, x
2
thoả mãn biểu thức
A.
1 2
1
x x
. B.
1 2
3
4
x x
. C.
1 2
. 2
x x
. D.
1 2
1
.
2
x x
.
Câu 3: Số điểm cực trị của hàm số
4 2
6 7
y x x
A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 4: m phương trình đường tiệm cận đứng đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
x
y
A.
1, x
1
2
y
. B.
1, x
2y
. C.
1
,
2
x
1 y
. D.
1,x
2 y
.
Câu 5: Giá trị của biểu thức
2 2 2 2
log 2 log 4 log 8 ... log 256
M
 
bằng
A.
36
. B.
48
. C.
56
. D.
2
8.log 256
.
Câu 6: Cho hình lăng trụ tam giác đều
.
ABC A B C
tất cả các cạnh bằng nhau bằng
2a
.
Tính thể tích
V
của khối cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho.
A.
3
8 21
27
a
V
. B.
3
28 21
9
a
V
. C.
3
28 21
27
a
V
. D.
3
7 21
9
a
V
.
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
9
y x
x
trên đoạn
2;4
A.
2; 4
13
min
2
y
. B.
2; 4
min 6
y
. C.
2; 4
min 6
y
. D.
2; 4
25
min
4
y
.
Câu 8: Cho
, ,a b c
các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên đồ thị các hàm số
, , log
x x
c
y a y b y x
.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
. a c b
B.
. c a b
C.
. c b a
D.
. a b c
O
x
y
1
1
log
c
y x
x
y b
x
y a
Trang 2/7 - Mã đề thi 485
Câu 9: Hàm số
2
2
2 log ( 0)
x
y x x
có đạo hàm là
A.
2
1
2
.ln 2
x
y
x
. B.
1
2
.2
.ln 2
x
y x
x
.
C.
2
1
2 ln 2
.ln 2
x
y
x
. D.
2
2 ln 2
.ln 2
x
y
x
.
Câu 10: Cho hàm số
( )
2
2
C
x
y
x
. Gọi M(a; b) (a < 0) điểm thuộc đồ thị (C) khoảng
cách từ M đến hai tiệm cận là bằng nhau. Tìm a + b
A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 11: Quả bóng World Cup chu vi của thiết diện qua m 68,5cm. Quả bóng được ghép
nối bởi các miếng da hình lục giác đều màu trắng và đỏ, mỗi miếng có diện tích 49,83
2
(
cm )
. Hỏi
cần ít nhất bao nhiêu miếng da để làm quả bóng trên?
A.
20
(miếng da). B.
35
(miếng da). C.
40
(miếng da). D.
30
(miếng da).
Câu 12: Nghiệm của phương trình
2 1
9 81
x
A.
1
2
x
. B.
1
2
x
. C.
3
2
x
D.
3
2
x
.
Câu 13: Cho khối chóp
.S ABC
60 ,
ASB BSC CSA
,SA a
2 ,SB a
4SC a
. Tính
thể tích khối chóp
.S ABC
theo
a
.
A.
3
2
3
a
. B.
3
4 2
3
a
. C.
3
8 2
3
a
. D.
3
2 2
3
a
.
Câu 14: Thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng
h
và diện tích đáy bằng
B
A.
Bh
. B.
2
Bh
. C.
2
B h
. D.
1
3
Bh
.
Câu 15: Cho khối nón có bán kính đáy
3
r chiều cao
4h
. Tính thể tích
V
của khối nón
đã cho.
A.
12
V
. B.
4
V
. C.
4 3
V
. D.
16 3
V
.
Câu 16: Nghiệm của phương trình
3
log 4 2
x
A. 4. B. 2. C. 5. D. 1.
Câu 17: Cho hình chóp tam giác
.S ABC
2SA a
0
a
;
SA
tạo với mặt phẳng
ABC
góc
30
. Tam giác
ABC
vuông cân tại
B
,
G
là trọng tâm tam giác
ABC
. Hai mặt phẳng
SGB
,
SGC
cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối chóp
.S ABC
theo
a
.
A.
3
81
10
a
. B.
3
9
40
a
. C.
3
9
10
a
. D.
3
27
10
a
.
Trang 3/7 - Mã đề thi 485
Câu 18: Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên dưới đây.
Phương trình
3 0
f x
có số nghiệm là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 19: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến trên
?
A.
3
2
5
3
x
y x x
. B.
3
2
1
3
x
y x x
.
C.
4 2
2 2
y x x
. D.
2 3
2
x
y
x
.
Câu 20: Giải phương trình
2
3
3
log 9 log 3 5
x x
. Ta có tích hai nghiệm là
A.
3
B.
1
9
. C.
81
. D.
1
27
.
Câu 21: Chọn khẳng định sai. Trong một khối đa diện
A. mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh.
B. hai mặt bất kì luôn có ít nhất một điểm chung.
C. mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.
D. mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt.
Câu 22: S nghim thực của phương tnh
1
8.4 9 6
x x x
A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 23: Với các số thực
, , 0
a b c
, 1
a b
bất kì. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
log .log log
a b a
b c c
. B.
log ( ) log log
a a a
bc b c
.
C.
log log
c
a
a
b c b
. D.
1
log
log
a
b
b
a
.
Câu 24: Cho phương trình
1
5
5 log ( ) 0
x
m x m
với
m
tham số. bao nhiêu giá trị
nguyên của
100;100
m
để phương trình đã cho có nghiệm?
A.
99
. B.
98
. C.
100
. D.
101
.
Câu 25: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thoi tâm
O
,
AB a
,
60BAD
,
SO ABCD
mặt phẳng
SCD
tạo với mặt đáy một góc
60
. Tính thể tích khối chóp
.S ABCD
.
A.
3
.
3
48
S ABCD
a
V
. B.
3
.
3
24
S ABCD
a
V
. C.
3
.
3
12
S ABCD
a
V
. D.
3
.
3
8
S ABCD
a
V
.
x

0
1
y
||
0
y

2
3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 822
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm