Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Hậu Giang năm học 2019-2020

Trang 1/6 - Mã đề 701
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH HẬU GIANG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 06 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: Toán - Giáo dục Trung học Phổ thông
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề )
Họ và tên thí sinh: ...................................................................... Số báo danh: .....................
Câu 1. Cho hàm s
()y f x
đồ th như hình v bên dưới. Hàm số
()y f x
có bao nhiêu điểm cc tr?
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
4.
Câu 2. Giải phương trình
2019 2020.
x
A.
2020
.
2019
x
B.
2019
2020.x
C.
2020
log 2019.x
D.
2019
log 2020.x
Câu 3. Cho mt khi tr độ dài đường sinh là
bán kính của đường tròn đáy là
.r
Diện tích xung quanh
S
ca khi tr
A.
2
.Sr
B.
2.S rl
C.
.S rl
D.
2.S rl
Câu 4. Tìm nghiệm của phương trình
2
log ( 5) 4.x 
A.
7.x
B.
11.x
C.
21.x
D.
13.x
Câu 5. Đường cong trong hình bên dưới đồ th ca mt hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn phương
án A. , B. , C. D. dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
42
41y x x
. B.
42
21y x x
. C.
42
21y x x
. D.
42
41y x x
.
Câu 6. S giao điểm của đồ th hàm số
42
5y x x
và đường thng
2y
A.
3.
B.
1.
C.
2.
D.
0.
Câu 7. Tìm giá trị cực đại của hàm số
32
3 1.y x x
A.
2.
B.
5.
C.
1.
D.
0.
Câu 8. Hình đa diện đều nào sau đây có mặt bên không phải là tam giác đều?
A. Hình bát diện đều. B. Hình tứ diện đều.
C. Hình mười hai mặt đều. D. Hình hai mươi mặt đều.
Câu 9. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng
( ; )?
A.
3
x
e
y



B.
2
log .yx
C.
2
5
y log .x
D.
2.
x
y
Câu 10. Cho khối lăng trụ đứng cạnh bên bằng 3 đáy là hình vuông cạnh bằng 4. Khi đó, thể tích của
Mã đề thi 701
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 701
khối lăng trụ
A.
36.
B.
12.
C.
48.
D.
16.
Câu 11. Cho biu thc
2 .2
xy
P
(
vi
; ).
xy
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
2.
xy
P
B.
2.
xy
P
C.
4.
xy
P
D.
2.
xy
P
Câu 12. Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên như sau
Mệnh đề nào dưới đây là sai?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( 2;3).
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( ;2).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(2;4).
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
(4; ).
Câu 13. Tính thể tích
V
ca khối nón có độ dài đường sinh
5la
và bán kính của đường tròn đáy là
3.ra
A.
3
36 .Va
B.
3
12 .Va
C.
3
15 .Va
D.
3
45 .Va
Câu 14. Tìm phương trình đường tim cận đứng của đồ th hàm số
25
.
4
x
y
x
A.
4.x 
B.
2.y
C.
4.x
D.
4.y
Câu 15. Cho hàm số
()y f x
xác định và liên tục trên
[ 1;3),
có đồ th như hình vẽ sau:
x
y
2
7
-9
3
16
-1
0
Gi M m lần lượt là giá trị ln nhất và giá trị nh nht của hàm số
()fx
trên
[ 1;3).
Mệnh đề nào sau đây là
đúng?
A.
9.m 
B.
7.M
C.
16.M
D.
0.m
Câu 16. Hàm số
2
22
1
xx
y
x

giá trị cực đại và giá trị cc tiu lần lượt a b. Khi đó, giá trị biu thc
2S b a
bng
A.
6.
B.
4.
C.
0.
D.
6.
Câu 17. Cho hàm số bc ba
()y f x
có đồ th như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số
()y f x
đồng biến trên
(1; ).
B. Hàm số
()y f x
nghịch biến trên
( 1;1).
C. Hàm số
()y f x
nghịch biến trên
( ;0).
D. Hàm số
()y f x
đồng biến trên
14
;.
25



O
x
y
1
1
2
2
x

2
4

y
0
0
y

3
2

Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 701
Câu 18. Cho hàm số
()y f x
xác định trên
\1
, liên tục trên mi khoảng xác định bảng biến thiên
như hình bên dưới. Khi đó, đồ th hàm số đã cho có bao nhiêu đường tim cn?
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 19. Tính thể tích
V
ca khi cu ngoi tiếp hình lập phương có cạnh bng
.a
A.
3
.Va
B.
3
3
.
8
Va
C.
3
3.Va
D.
3
3
.
2
Va
Câu 20. Cho 3 s thc
,,abc
tha mãn
2 3 4 3 4 2 4 2 3
log (log (log )) log (log (log )) log (log (log )) 0.abc
Tính giá
trca biu thc
.S a b c
A.
S 111.
B.
S 1296.
C.
S 281.
D.
S 89.
Câu 21. Tính thể tích
V
ca khi t diện đều có cạnh bng
2.a
A.
3
2
.
12
Va
B.
3
2 2 .Va
C.
3
22
.
3
Va
D.
3
26
.
3
Va
Câu 22. Ch Tâm gửi
340
triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất
8,7%/
năm. Biết rng nếu không rút tiền ra
khỏi ngân hàng thì c sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Gi s lãi
suất không thay đổi chị Tâm không rút tiền trong thi gian gi tin. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì chị y
có được s tin nhiều hơn
680
triu đồng (kc tin vn ln tiền lãi)?
A.
10
năm. B.
7
năm. C.
8
năm. D.
9
năm.
Câu 23. Bng biến thiên bên dưới là của hàm số nào sau đây?
A.
1
.
2
x
y
x
B.
21
.
2
x
y
x
C.
1
.
2
x
y
x
D.
5
.
2
x
y
x
Câu 24. Mt mt phẳng đi qua tâm của mt khi cu, ct khi cầu đó theo thiết diện một hình tròn din
tích bằng
9.
Tính thể tích của khi cầu đó.
A.
9.
B.
36 .
C.
27 .
D.
18 .
Câu 25. Cho hàm số
()fx
có bảng biến thiên như sau:
S nghim thc của phương trình
( ) 2 0fx
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
x

1
2

y
0
y
3


2
5
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Hậu Giang năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Hậu Giang năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm và thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Hậu Giang năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 865
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm