Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên năm học 2019-2020

Trang 1/5 - Mã đề 001
SỞ GD&ĐT TỈNH HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM
(Đề có 5 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 - NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề có 44 câu)
Họ và tên thí sinh: ................................................................ Số báo danh: ................
UPHẦN AU: TRẮC NGHIỆM (8.0 điểm)
Câu 1: Cho hàm s
()y fx=
liên tc trên
và có bng xét dấu đạo hàm như sau:
Khi đó số điểm cc tr của đồ th hàm s
()y fx
=
là:
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 2: Tìm điều kiện để hàm s
42
y ax bx c=++
( 0)a
có 3 điểm cc tr.
A.
0.c =
B.
0.b =
C.
0.ab <
D.
0.ab >
Câu 3: Cho hàm s
có đồ th như hình bên.Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A.
0ab<<
. B.
0 ba<<
. C.
0ba<<
. D.
0ba<<
.
Câu 4: Tập xác định ca hàm s
2
1
ln
3
x
y
xx
=
là:
A.
( ) ( )
;1 3;
−∞ +∞
. B.
( ) ( )
; 0 1; 3−∞
. C.
( )
0;1 (3; ) +∞
. D.
( )
0;1
.
Câu 5:
Hàm s
( )
=
4
2
y 4x 1
có tập xác định là:
A.



11
\ ;.
22
B.
.
C.
11
;
22



. D.
+∞(0; ).
Câu 6: Cho a > 0 và a 1. Tìm mệnh đ đúng trong các mệnh đề sau:
A.
n
aa
log x n log x=
(x > 0). B. logR
a
Rxy = logR
a
Rx.logR
a
Ry.
C.
a
log x
có nghĩa x. D. logR
a
R1 = a và logR
a
Ra = 0.
Câu 7: Đạo hàm ca hàm s
( )
2
31yx=
là:
A.
( )
12
323 1 .x
B.
( )
21
323 1 .x
−−
C.
( )
21
32
.
31x
D.
( )
21
323 1 .x
O
x
y
1
1
2
2
MÃ ĐỀ 001
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề 001
Câu 8: Mt công ty sn xut mt loi cc giy hình nón có th tích 27cmP
3
P. Vi chiu cao h và bán
kính đáy là r. Tìm r để lượng giy tiêu th ít nht.
A.
6
6
2
3
2
r
π
=
. B.
8
6
2
3
2
r
π
=
. C.
8
4
2
3
2
r
π
=
. D.
6
4
2
3
2
r
π
=
.
Câu 9: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 6,8% năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn, hỏi sau
khoảng bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?
A. 8. B. 11. C. 9. D. 10.
Câu 10: Kim T Tháp Ai Cp có hình dáng ca khối đa diện nào sau đây ?
A. Khối chóp tứ giác. B. Khối chóp tam giác đều.
C. Khối chóp tam giác. D. Khối chóp tứ giác đều.
Câu 11: Tính din tích toàn phn ca hình tr có bán kính đáy
a
và đường cao
3a
.
A.
2
3
a
π
. B.
( )
2
2 31a
π
. C.
( )
2
2 13a
π
+
. D.
( )
2
13a
π
+
.
Câu 12: Tính th tích V ca khi nón chiu cao
ha=
và bán kính đáy
3ra
=
.
A.
3
Va
π
=
. B.
3
3
a
V
π
=
. C.
3
3Va
π
=
. D.
3
3
3
a
V
π
=
.
Câu 13: Cho hình lập phương cạnh bng a và mt hình tr hai đáy hai hình tròn ni tiếp
hai mặt đối din ca hình lập phương. Gi S
R
1
R là din tích 6 mt ca hình lập phương, SR
2
R là din tích
xung quanh ca hình tr. Tính t s
2
1
S
S
A.
2
1
.
2
S
S
π
=
B.
2
1
1
.
2
S
S
=
C.
2
1
.
6
S
S
π
=
D.
2
1
.
S
S
π
=
Câu 14: Tìm các khong đồng biến ca hàm s
2
1
x
y
x
=
.
A.
( ;1)−∞
(1; ).+∞
B.
.
C.
\ {1}.
D.
( ;1) (1; ).−∞ +∞
Câu 15: Gi
12
;
yy
lần lượt là giá tr ln nht, giá tr nh nht ca hàm s
11
12
y
xx
= +
−−
trên
đoạn
[ ]
3; 4
. Tính tích
12
.yy
.
A.
5
6
. B.
7
3
. C.
3
2
. D.
5
4
.
Câu 16: Đồ th hàm s
42
2x 5yx
=−+
có bao nhiêu đường tim cn?
A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 17: Hàm s
32
35yx x=−+
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
(0;2).
B.
( ,0)
−∞
(2; ).+∞
C.
(0; ).+∞
D.
( ;2).−∞
Câu 18: Tìm tt cc giá tr ca tham s
m
để hàm s
.2 1
2
x
x
m
y
m
+
=
+
đồng biến trên khong
(2;3)
A.
8m ≤−
hoặc
1m >
. B.
11m−< <
. C.
1m <−
hoặc
1
m >
. D.
8m <−
hoặc
1m
.
Câu 19: Cho khi lăng tr tam giác
.’’ABC A B C
có th tích V. Gi M trung đim CC’. Mt phng
(MAB) chia khi lăng tr thành hai phn. Tính t s th tích hai phn đó (phn nh chia phn ln).
A.
1
6
. B.
2
5
. C.
3
5
. D.
1
5
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề 001
Câu 20:
Cho hàm s
( )
=y fx
xác định trên
và có đồ th như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng
( 1; 0)
( )
1; +∞
.
B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
( , 1)
−∞
(0;1)
.
C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
( 1; 0)
(1; )+∞
.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( 1;1)
.
Câu 21:
Đồ th hàm s
42
13
22
y xx= ++
ct trc hoành ti mấy điểm?
A.
4.
B.
3.
C.
2.
D.
0.
Câu 22:
Cho hàm s
()fx
có đạo hàm
'( )fx
có đồ th như hình vẽ:
Hàm s
3
2
() () 2
3
x
gx f x x x= + −+
đạt cực đại tại điểm nào?
A.
2.x =
B.
1.x =
C.
1.x =
D.
0.x =
Câu 23: Cho hình n đỉnh S đáy của hình nón là hình tròn tâm O bán kính R. Biết
SO h=
.
Đường sinh của hình nón có đội bng:
A.
22
2 Rh+
. B.
22
hR
. C.
22
Rh+
. D.
22
2
hR
.
Câu 24: Cho
= =
23
log 5 a; log 5 b
. Khi đó tính
6
log 5
theo a và b là:
A.
22
ab+
. B. a + b. C.
ab
ab+
. D.
1
ab+
.
Câu 25: Cho S.ABCD đáy ABCD là là hình vuông cnh a. Biết
( )
SA ABCD
SA a=
. Tính
th tích ca khi chóp S.ABCD.
A.
3
3
a
V =
. B.
3
Va
=
. C.
3
6
a
V =
. D.
3
3
2
a
V =
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm