Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương
Trường THPT Đoàn Thượng
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
Năm học (2018 - 2019)
Môn: Vật 12
Thời gian: 45 phút
40 câu trắc nghiệm
đề: 602
Câu 1:                  
A.  
B. 
C. 
D.  
Câu 2:                    
L H
        
A.

L
Z

L
Z
C.

L
Z
D.

L
Z
Câu 3:           
t
   
    
A.       
B.    
C.       
D.   
Câu 4:           
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 5:              
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 6:        
t

  
A.   
B.  
D.  
Câu 7:                
A.  
B.    
C.  
D.  
Câu 8:        
         
     
A.
L
Z L
B.
L
Z
L
C.
L
L
Z
D.
L
Z
L
Câu 9:                 
A. 
B.  
C. 
D.  
Câu 10:                  
  

t
          
A.
LC
B.
LC
C.
LC
D.
LC
Câu 11:          
t
      
   
A.



B.


C.


D.


Câu 12:                  

A.

L C
Z Z
R
B.

L C
R
Z Z
C.

L C
Z Z
R
D.

R
Z
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 13:        
       

A.
B.
C.
D.
Câu 14:        
A.       
B.       
C.       
D.       
Câu 15:               

A.

B.

C.

D.

Câu 16:         
A.
f Hz
B.
f Hz
C.
 Hz f Hz
D.
f Hz
Câu 17:                
A.
L C
Z R Z Z
B.
L C
Z R Z Z
C.
L C
Z R Z Z
D.
L C
Z R Z Z
Câu 18:           
A.    
B.  
C.   
D.   
Câu 19:                     
 
A.
k
m
B.
k
m
C.
m
k
D.
m
k
Câu 20:                    


         
A.  
B.
 U V
C.  
D.  
Câu 21:          
        
A. 
B.

C. 

D. 
Câu 22:           
A.  
B.   
C.    
D.  
Câu 23:           
A.  
   
B.     
C.          

D.  
   
Câu 24:         
A.      
B.     
C.     
D.     
Câu 25:            
t
  
                 
     
A. 
B. 
C. 
D. 
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 26:                 
                    
     
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 27:   
 
           
 
         

   
           

 



                  
 
 gần giá trị nào nhất  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 28:                   
                       
  
                   
            
  

     
               
A.
B.
C.
D.
Câu 29:              
   
         

         
               

                  
A.



B.



C.



D.



Câu 30:                 
  

               
 

    

     
A. 

B.  
C.  
D. 
Câu 31:                  
                  
              
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 32:                 
                
                  
   
A. 
C. 
D. 
Câu 33:              

  
              
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 34:                 
                

Đề kiểm tra kì 1 Vật lý 12 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm