Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 4

Năm học: 2017 - 2018

Môn: TOÁN - Lớp 4

Ngày: …. /12/2017

(Thời gian: 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 3):

Câu 1. Các số chia hết cho 5 là:

a. 140; 342
b. 142; 340
c. 140; 345
d. 142; 342

Câu 2. Hình bên có góc tù là:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4


a. Góc đỉnh A
b. Góc đỉnh B
c. Góc đỉnh C
d. Góc đỉnh D

Câu 3. Số trung bình cộng của các số 32; 39; 24; 25 là:

a. 40
b. 32
c. 30
d. 25

Câu 4.

Viết số

Đọc số

6 257 608

…………………………………………………………………………................………................………................………....……................

......................

Năm mươi bốn triệu bốn trăm linh lăm nghìn hai trăm mười.

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. 4 phút 20 giây = 420 giây

b. 5 tấn 15 kg = 5015 kg

II. TỰ LUẬN

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

372549 + 459521

920460 - 510754

2713 × 205

86472 : 24

Bài 4.

a. Tìm x:

x : 24 = 35736

b. Tính thuận tiện:

43 × 95 + 43× 4 + 43

Bài 5. Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 246m, chiều dài hơn chiều rộng 32m. Tính diện tích sân trường hình chữ nhật.

Giải

Bài 6. Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19. (có ghi lời giải thích cách làm)

Giải

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

Bài 1: Mỗi câu đúng được: 0,5 điểm.

Câu 1c

Câu 2b

Câu 3c

Câu 4

Viết số

Đọc số

6 257 608

Sáu triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn sáu trăm linh tám.

54 405 210

Năm mươi bốn triệu bốn trăm linh lăm nghìn hai trăm mười.

Bài 2: ý đúng được: 0,5 điểm S/ Đ

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 3. Mỗi phép tính đúng được: 0,5 điểm.

372549 + 459521 = 832070 920460 - 510754 = 409706

2713 × 205 = 556165 86472 : 24 = 3603

Bài 4. Tìm số bị chia: 0,5 điểm, kết quả đúng: 0,5 điểm; biết thứ tự tính 0,5 điểm, kết quả đúng: 0,5 điểm

a. x : 24 = 35736 b. 43 × 95 + 43× 4 + 43

x = 35736 × 24 = 43 × (95 + 4+ 1)

x = 857664 = 43 × 100

= 4300

Bài 5. (2 điểm)

Hai bước tính đầu:0.5 điểm/ bước.

Bước tính sau: 1 điểm.

Đáp số sai hoặc không đáp số trừ 0,5 điểm.

Giải

Chiều dài sân trường hình chữ nhật:

(246 + 32) : 2 = 139 (m) (0,5 điểm)

Chiều rộng sân trường hình chữ nhật:

139 – 32 = 107 (m) 0,5 đ (0,5 điểm)

Diện tích sân trường hình chữ nhật:

139 ×107 = 14 873 (m)2 (1 điểm)

Đáp số: 14 873 m2

Bài 6. (1 điểm) Nếu học sinh chỉ ghi kết quả số mà không ghi lời giải thích thì không có điểm

Giải

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 8.386
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm