Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 5 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART I. LISTENING
Task 1. Listen and circle.
1.
What did the gorillas do when Nam was at the zoo?
a. They moved quickly.
b. They moved slowly.
2. What did the pandas do when Quan was at the zoo?
a. They moved slowly and they ate quickly.
b. They moved quietly and they ate slowly.
3. What did the peacocks do when Mai was at the zoo?
a. They ate slowly.
b. They moved beautifully.
4. What did the tigers do when Phong was at the zoo?
a. They roared loudly.
b. They moved beautifully.
Task 2. Listen and write one word in each blank.
1. What’s Tam in The Story of Tam and Cam like? - She’s__________ .
2. What’s Doraemon like? He’s _______ .
3. What are the Seven Dwarfs like? They’re short and ____________ .
4. What’s An Tiem like? He’s clever and ___________ .
Task 3. Listen and underline the stressed word.
1. What did you see at the zoo? I saw lots of animals.
2. What did the peacocks do when you were there?
- They moved beautifully.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. When will Sports Day be? It’ll be on Sun day.
4. What are you going to do on Sports Day?
- I’m going to play table tennis.
Task 4. Listen and number.
Task 5. Listen and tick.
PART II. READING AND WRITING
Task 6. Read and number the sentences in the correct order.
A
Binh: Because it was cold and rainy.
B
Huong: I’m going to Ha Long Bay. What about you?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
C
Binh: Hi. Where are you going this weekend, Huong?
D
Huong: Oh, really? Why not?
E
Binh: Oh, I went there last week. But I didn’t swim.
Task 7: Look and write the correct names of the story.
Task 8: Read and tick (T/F). There is an example.
Dear Linda,
I went to the bookstore yesterday. I just bought a nice book.
I like reading in my free time. My favourite book is Aladdin and the Magic Lamp.
The main character is Aladdin. I like him very much because he’s clever and kind.
What about you? What do you like reading?
1. It’s an animal that you saw in the zoo.
______________
2. It’s a lesson that you learn about the numbers.
______________
3. It’s the main character of Snow White and Seven
Dwarfs”.
______________
4.It’s an action that you usually do in your free time.
______________

Ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình bộ GD - ĐT

Đề kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Do chưa cập nhật được file nghe mp3 hoàn chỉnh, VnDoc.com mong Quý phụ huynh, giáo viên lên kế hoạch luyện thi cho các em hiệu quả. File nghe sẽ được update trên Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... Mời thầy cô, quý phụ huynh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
10 5.796
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm