Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT quận Ba Đình năm học 2018 - 2019

1/6
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN BA ĐÌNH
ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 8
Năm học: 2018 – 2019
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 6x
2
y + 4xy
2
b) x
2
(x – y) + 4(y – x) c) x
3
+ 2x
2
y + xy
2
– 4x
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) (x – 1)
2
+ x(5 – x) = 8 b) (12x
4
– 6x) : 6x + 2x(2+x)(2 – x) = 7
c) x
3
– 3x
2
+ x – 3 = 0
Bài 3: (2,5 điểm) Cho biểu thức:
1 3
2
2x
A = +
x + 2 4 x x 2
x +2
B =
3x +2
với x ≠ 2, x ≠ –2, x ≠

a) Tính giá trị của biểu thức B khi x = –3
b) Rút gọn biểu thức M = A.B
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức N = M.(x
3
– x
2
– 2x).
Bài 4: (3,5 điểm) Cho ABC cân tại A, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC. Lấy điểm D
đối xứng với điểm H qua điểm I.
a) Chứng minh: tứ giác ADCH là hình chữ nhật
b) Chứng minh: Tứ giác ADHB là hình bình hành
c) Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng minh điểm A đối xứng với điểm H qua
đường thẳng EI
d) Gọi giao điểm của BD và AC là F. Chứng minh:  =
.
Bài 5 (0,5 điểm) Cho x, y là các số dương thỏa mãn: x
3
+ 8y
3
– 6xy + 1= 0. Tính giá trị biểu
thức:

+

.
Nhóm Toán THCS
Toán học là đam
2/6
Nhóm Toán THCS
Toán học là đam
----- Hết -----
BÀI ĐÁP ÁN
BIỂU
ĐIỂM
Bài 1
a) 6x
2
y + 4xy
2
0,5
= 2xy(3x + 2y) 0,5
b) x
2
(x – y) + 4(y – x) 0,75
= x
2
(x – y) – 4(x– y) 0,25
= (x
2
– 4)(x– y) 0,25
= (x
– 2)(x + 2)(x– y) 0,25
c) x
3
+ 2x
2
y + xy
2
– 4x 0,75
= x(x
2
+ 2xy + y
2
– 4) 0,25
= x[(x + y)
2
– 4] 0,25
=x(x + y – 2)(x + y + 2) 0,25
Bài 2
a) (x – 1)
2
+ x(5 – x) = 8 0,5
x
2
– 2x + 1 + 5x – x
2
= 8
0,25
3x = 7
x =
7
3
0,25
b) (12x
4
– 6x) : 6x + 2x(2+x)(2 – x) = 7 0,5
2x
3
– 1 +8x – 2x
3
= 7 0,25
8x = 8 0,25
3/6
Nhóm Toán THCS
Toán học là đam
x = 1
c) x
3
– 3x
2
+ x – 3 = 0
0,5
(x
2
+ 1)(x – 3)= 0
x
2
+ 1 = 0 x
0,25
x – 3 = 0 x = 3
0,25
Bài 3
a) Tính giá trị của biểu thức B khi x = –3 0,5
Thay x = –3 (tmđk) vào B, ta có:
3 2
3 3 2
B
0,25
B =
1
7
. Kết luận
0,25
b) Rút gọn M = A.B
1,5
.
.
1 3
1 3
2
2
2x x + 2
M = +
x + 2 4 x x 2 3x + 2
2x x + 2
= +
x + 2 x 4 x 2 3x + 2
0,25
.
)
x 2 2x 3(x + 2 x + 2
=
(x + 2)(x 2) (x + 2)(x 2) (x + 2)(x 2) 3x + 2
0,25
.
x 2 + 2x +3x + 6 x + 2
=
(x + 2)(x 2) 3x + 2
0,25
.
6x + 4 1
=
x 2 3x + 2
0,25
.
2(3x + 2) 1
=
(x 2) 3x + 2
0,25
2
=
x 2
0,25

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT quận Ba Đình năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tập tốt môn Toán lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 đây là đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 được VnDoc sưu tầm. Đề kiểm tra gồm 5 câu hỏi tự luận với 90 phút làm bài sẽ giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo

............................................

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT quận Ba Đình năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
13 5.989
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm