Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Liên Châu, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Liên Châu, Hà Nội năm học 2015 - 2016 có đáp án kèm theo là bài tập ôn luyện hữu ích dành cho các em học sinh lớp 2, giúp các em củng cố và hệ thống lại kiến thức đã được học trong học kì 1 lớp 2 môn Toán, mời các em tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014

Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2014 - 2015

TRƯỜNG TIỂU HỌC

LIÊN CHÂU

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Toán lớp 2

Năm học: 2015-2016

Thời gian: 40 PHÚT

Họ và tên:.................................................................................... Lớp:.......................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Bài 1: Tính 35 +9

A. 52 B. 44 C. 43

Bài 2: Số liền sau của 68 là:

A. 67 B. 70 C. 69

Bài 3: Kết quả của phép trừ: 87 kg – 8 kg là:

A. 79 B. 58 C. 86

Bài 4: Trong hình vẽ bên có số hình tam giác:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 1 hình B. 2 hình C. 3 hình

Bài 5: Em đi ngủ lúc.............giờ tối

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 7 giờ

B. 8 giờ

C. 9 giờ

Bài 6: Tính 4 × 7

A. 25 B.28 C. 26

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

46 + 28 62 +37 84 - 25 100 - 48

Bài 2: (1điểm) Tìm X

15 + X = 24

X – 16 = 34

Bài 3: (2điểm) Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 29 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 4: (1điểm) Hãy vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

I. TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

C

A

B

C

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Tính

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

(Nếu đặt tính sai, kết quả đúng hoặc đặt tính đúng kết quả sai 0,25 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

Bài 2: Tìm X

15 + X = 24 X - 16 = 34

X = 24 - 15 X = 34 + 16

X = 9 0,5 điểm X = 50 0,5 điểm

Bài 3:

Bài giải:

Năm nay mẹ có số tuổi là:

65 - 29 = 36 (tuổi) (1 điểm)

Đáp số: 36 tuổi (1 điểm)

Bài 4: Vẽ đoạn thẳng AB 1 điểm

Đánh giá bài viết
1 2.859
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm