Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Lạc Quới, An Giang năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Lạc Qưới, An Giang được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán có đáp án sẽ giúp các em ôn luyện kiến thức hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Bình Minh A, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 trường tiểu học Bình Minh A, Hà Nội năm 2015 - 2016

Trường tiểu học Lạc Quới
Lớp: 3
Họ và tên: ..............................
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: TOÁN LỚP 3
Năm học: 2015-2016
Thời gian: 40 phút

Câu 1: Tính nhẩm (1 điểm)

9 x 8 = 30 : 6 = 6 x 3 = 8 x 4 =

8 x 7 = 25 : 5 = 28 : 4 = 40 : 5 =

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất (1 điểm)

a) 1/2 của 8 m là:

a. 16 m b. 10 m c. 4 m d. 6m

b) 1/5 của 30 kg là:

a. 6kg b. 150 kg c. 25 kg d. 35 kg

Câu 3: Đổi đơn vị (1 điểm)

a) 25 dm 7 cm =................ cm b) 8 m 32 cm =.................. cm

c) 4 m 3 dm =............... dm d) 2 kg 6 g =................... g

Câu 4: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 231 - 79 b) 107 + 123 c) 312 x 3 d) 625 : 4

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức (1 điểm)

70 + 30 : 3 = .............................

142 x (42 – 40) = ........................

Câu 6: Tìm X (1 điểm)

a) 5 + X = 375 b) X : 7 = 100 + 8

Câu 7: Bài toán (2 điểm)

Một quyển truyện dày 132 trang, lan đã đọc 1/4 số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà Lan chưa đọc?

Câu 8: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý đúng (1 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 20m. Người ta muốn dùng lưới để rào xung quanh mảnh vườn đó. Vậy người ta cần bao nhiêu mét lưới để rào xung quanh mảnh vườn đó?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

a) 50m

b) 60m

c) 100m

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Câu 1: Mỗi phép tính đúng đạt 0,25 điểm

9 x 8 = 72 30 : 6 = 5 6 x 3 = 18 8 x 4 = 32

8 x 7 = 56 25 : 5 = 5 28 : 4 = 7 40 : 5 = 8

Câu 2: Khoanh vào mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

a) 1/2 của 8 m là: c. 4 m

b) 1/5 của 30 kg là: a. 6kg

Câu 3: Đổi mỗi đơn vị đúng đạt 0,25 điểm

a) 25 dm 7 cm = 257 cm b) 8 m 32 cm = 832 cm

c) 4 m 3 dm = 43dm d) 2 kg 6 g = 2006 g

Câu 4: Đặt tính rồi tính

 • Mỗi bài tính đúng đạt 0,5 điểm.
 • Đặt tính đúng, kết quả sai đạt 0,25 điểm.
 • Đặt tính sai, kết đúng sai không tính điểm.

a) 142 b) 230 c) 936 d) 156 dư 1

Câu 5: Mỗi bài tính đúng đạt 0,5 điểm

 • Thực hiện tính theo quy tắc đúng mỗi bước đạt 0,25 điểm
 • Bước 1 sai, kết quả đúng không tính điểm.

70 + 30 : 3 = 70 : 10 342 x (42 – 40) = 342 x 2

= 7 = 684

Câu 6: Mỗi bài đúng đạt 0,5 điểm

 • Thực hiện tính theo quy tắc đúng mỗi bước đạt 0,25 điểm
 • Bước 1 sai, kết quả đúng không tính điểm.

Câu 7:

 • Mỗi lời giải đúng, phép tính đúng đạt 1 điểm
 • Lời giải đúng, phép tính sai đạt 0,25 điểm
 • Lời giải sai, phép tính đúng đạt 0,25 điểm
 • Phép tính đúng kết quả sai không tính điểm

Câu 8: Đúng đạt 1 điểm

c) 100m

Đánh giá bài viết
1 1.348
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm