Đề thi học kì 1 Toán 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm 2020 - 2021

(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ THI HỌC KỲ 1
Môn: Toán 12, năm học 2020-2021
Thời gian làm bài 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đề thi 001
Câu 1. Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
2x 1
x + 1
A. y = 2. B. y = 1 . C. x = 2. D. x = 1.
Câu 2. Hàm số y = f(x) liên tục trên R và bảng biến thiên sau đây
x
y
0
y
−∞
0 2
+
0
+
0
++
11
33
−∞−∞
Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại
A. y = 0. B. x = 0. C. y = 1. D. x = 1.
Câu 3. Cho khối chóp S.ABC diện tích đáy bằng 2a
2
, đường cao SH = 3a. Thể tích khối
chóp S.ABC
A. 3a
3
. B. 2a
3
. C. a
3
. D.
3a
3
2
.
Câu 4. Thể tích khối lăng trụ chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B
A. V = Bh. B. V =
1
2
Bh. C. V =
1
6
Bh. D. V =
1
3
Bh.
Câu 5. Tập xác định D của hàm số y = log
3
(x
2
4x + 3)
A. D = (1; 3). B. D =
2
2; 1
3; 2 +
2
.
C. D = (−∞; 1) (3; +). D. D =
−∞; 2
2
2 +
2; +
.
Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a. Biết SA (ABCD) và
SA = a
3. Thể tích của khối chóp S.ABCD
A.
a
3
3
12
. B.
a
3
3
3
. C.
a
3
4
. D. a
3
3..
Câu 7. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và bảng biến thiên như sau
x
y
0
y
−∞
3 5 7
+
+
0
0
+
0
−∞−∞
33
11
55
−∞−∞
Phương trình f(x) = 4 bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?
A. 4. B. 0. C. 2. D. 3.
Câu 8.
Trang 1/6 đề 001
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/
Đồ thị của hàm số nào dưới đây dạng như đường cong trong hình
bên?
A. y = x
4
2x
2
+ 1. B. y = x
4
+ 2x
2
.
C. y = x
4
+ 2x
2
+ 1. D. y = x
4
2x
2
.
x
y
O
Câu 9. Cho a số thực dương khác 5. Tính I = log
a
5
a
3
125
.
A. I =
1
3
. B. I = 3. C. I = 3. D. I =
1
3
.
Câu 10. Cho hàm số y = x
3
3x đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.
A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.
Câu 11. Nghiệm của phương trình 2
x2
= 8
100
A. x = 302. B. x = 204. C. x = 102. D. x = 202.
Câu 12. Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông cân tại A, AB = 2 cm và thể
tích khối chóp S.ABC 8 cm
3
. Tính chiều cao xuất phát từ đỉnh S của hình chóp đã cho.
A. h = 3 cm. B. h = 6 cm. C. h = 12 cm. D. h = 10 cm.
Câu 13. Cho hình trụ diện tích xung quanh bằng 8πa
2
và bán kính đáy bằng a. Độ dài đường
sinh của hình trụ bằng
A. 4a. B. 2a. C. 8a. D. 6a.
Câu 14. Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
x 1
x
2
3x + 2
.
A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.
Câu 15. Hàm số nào sau đây điểm cực trị?
A. y = x
4
3x
2
+ 1. B. y = 3x 3. C. y = x
3
+ 3x 1. D. y =
x + 1
x 1
.
Câu 16.
Cho lăng trụ đứng ABC.A
0
B
0
C
0
đáy ABC tam giác vuông tại A,
[
ACB = 30
, AB = a và diện tích mặt bên AA
0
B
0
B bằng a
2
. Khi đó,
thể tích khối lăng trụ ABC.A
0
B
0
C
0
A.
3a
3
4
3
. B.
3a
3
3
. C.
3
2
a
3
. D.
3a
3
.
B
0
B
A
0
A
C
0
C
Câu 17. Cho hàm số y = f(x) f
0
(x) = (x
4
x
2
) (x + 2)
3
, x R. Số điểm cực trị của hàm số
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 18. Hàm số y = x
3
3x
2
+ 1 mấy điểm cực trị?
A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 19.
Trang 2/6 đề 001
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/
Hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây thể đồ thị như trong
hình bên?
A. y = x
3
3x
2
. B. y = x
3
.
C. y = x
3
3x. D. y = x
4
4x
2
.
x
y
O
11
Câu 20. Phương trình log
2
(x 2) = 1 log
2
(x 3) số nghiệm
A. 1. B. 5. C. 2. D. 0.
Câu 21. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R?
A. y =
π
e
x
. B. y =
π
4
x
. C. y =
2
2
!
x
. D. y =
π
2e
x
.
Câu 22. Một hình trụ bán kính đáy bằng a, chu vi thiết diện qua trục bằng 10a. Thể tích của
khối trụ đã cho bằng
A. 3πa
3
. B. 5πa
3
. C. πa
3
. D. 4πa
3
.
Câu 23. Nếu ln x = 20 ln 2 + 21 ln 3 thì x bằng
A. 2
21
· 3
20
. B. 2
20
+ 3
21
. C. 103. D. 2
20
· 3
21
.
Câu 24.
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy bằng a
2
và cạnh bên bằng a
3. Tính theo a thể tích V của khối chóp
S.ABCD.
A. V =
a
3
10
6
. B. V =
2a
3
2
3
.
C. V = 2a
3
2. D. V = 2a
3
3.
S
A
D
B
C
Câu 25. Biến đổi
3
p
x
5
4
x (x > 0) thành dạng lũy thừa với số hữu tỉ ta được
A. x
12
5
. B. x
20
3
. C. x
23
12
. D. x
7
4
.
Câu 26. Cho hàm số y =
x 1
2 x
. Giá trị nhỏ nhất của hàm số đó trên đoạn [3; 4]
A.
3
2
. B. 2. C. 4. D.
5
2
.
Câu 27. Cho hình chóp S.ABCD đáyABCD hình vuông, SA vuông c với (ABCD) và
SA = AB = a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
A.
a
5
2
. B. a
2. C.
a
2
2
. D.
a
3
2
.
Câu 28. Cho hai số thực a, b khác 1 và đồ thị của ba hàm số y = a
x
, y = b
x
, y = 2
x
trên cùng
một hệ trục tọa độ dạng như hình v bên.
Trang 3/6 đề 001
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm 2020 bao gồm 4 mã đề khác nhau, có đầy đủ đáp án. Đây là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm