Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HC KÌ 2 LP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART I. LISTENING (20 minutes)
Question 1: Listen and circle the correct picture from sentence 1 to 5. Number 0 is an example.(1,25 pts)
0.
1.
A.
B.
C.
2.
A.
B.
C.
3.
A.
B.
C.
4.
A.
B.
C.
5.
A.
B.
C.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 2: Listen and draw the line from sentence 6 to 10. Number 0 is an example. (1,25 pts)
Question 3: Listen and tick from sentence 11 to 15. Number
0 is an example. (1,25 pts)
a.
b.
d.
e.
f.
0.
A.
B.
A.
A.
13.
A.
B.
12.
V
9
10
8
7
6
0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 4: Listen and complete from sentence 16 to 20. Number 0 is an example. (1,25 pts)
0. A happy hen with a hat!
16. Here is my _nk!
17. I like my _acket.
18. Can you see the mouse on the _oon with some milk?
19. Who has a _ amp? The lion has a lamp.
20. The _angaroo has a kite.
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 5: Look at the pictures.Cross the odd one out from sentence 21 to 24 Number 0 is an
example.(1 pt)
0.
X
21.
14.
15.
A. B. C. D.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh học kỳ 2 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 6.682
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm