Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh thí điểm có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kỳ 2 lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Anh văn lớp 1 học kỳ 2 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 1 của bộ GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 1 củng cố kiến thức trọng tâm đã học hiệu quả.

⇔ Tham khảo thêm bộ đề thi cuối năm lớp 1 môn Anh: Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án HOT

Nội dung Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 2 số 1 năm 2019 - 2020

Câu 1: Đọc và nối từ với tranh cho đúng. (2,5đ)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Câu 2: Khoanh tròn vào từ đúng dưới mỗi tranh. (3đ)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Câu 3: Hãy viết thêm một con chữ còn thiếu ở mỗi từ để được từ đầy đủ (1đ)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Câu 4: Hãy tập viết các từ sau (mother, father, sun, window) (4đ)

Câu 5: Điền chữ cái còn thiếu trong bảng chữ cái Tiếng Anh sau (2đ)

a _ c d e f _ h i

j k _ m n o p q _

s t u _ w x y z

Câu 6: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau (3đ)

1._ pple

2. _ at

3. h_ n

4. g_ at

5. b_

6. _ ook

7. j_ g

8. mo_ key

9. p_ ncil

10. r_ t

Câu 7: Nối từ Tiếng Anh ở cột A với nghĩa Tiếng Việt ở Cột B (3đ)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Câu 8: Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu (2đ)

monkey - have - like - you

1. I …………………. a pen.

2. Where is the …………………….? => It’s in the tree.

3. An apple for ………………..

4. I …………………. to fish with my father

Câu 9: Tô màu cho tranh theo hướng dẫn (2đ)
1. Chicken: yellow
2. Cloud: blue
3. Sun: orange
4. House: brown
5. Flowers: pink and purple

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đáp án Đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 1 số 1 năm 2019 - 2020

Câu 1: Đọc và nối từ với tranh cho đúng. (2,5đ)

1 - G; 2 - I; 3 - H; 4 - C; 5 - J;

6 - D; 7 - E; 9 - F; 10 - B;

Câu 2: Khoanh tròn vào từ đúng dưới mỗi tranh. (3đ)

1 - jump; 2 - star; 3 - knee; 4 - lion; 5 - ball; 6 - horse;

7 - pencil; 8 - hen; 9 - apple; 10 - dog; 11 - candy; 12 - book;

Câu 3: Hãy viết thêm một con chữ còn thiếu ở mỗi từ để được từ đầy đủ (1đ)

1 - umbrella; 2 - sun; 3 - book; 4 - monkey;

Câu 4: Hãy tập viết các từ sau (mother, father, sun, window) (4đ)

Câu 5: Điền chữ cái còn thiếu trong bảng chữ

a b c d e f g h i

j k l m n o p q r

s t u v w x y z

Câu 6: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau (3đ)

1 - apple; 2 - cat; 3 - hen; 4 - goat; 5 - bin;

6 - book; 7 - jog; 8 - monkey; 9 - pencil; 10 - rat;

Câu 7: Nối từ Tiếng Anh ở cột A với nghĩa Tiếng Việt ở Cột B (3đ)

1 - B; 2 - A; 3 - E; 4 - D; 5 - C;

6 - G; 7 - F; 8 - J; 9 - I; 10 - H;

Câu 8: Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu (2đ)

1 - have; 2 - monkey; 3 - you ; 4 - like;

Câu 9: Tô màu cho tranh theo hướng dẫn (2đ)

1 - Con gà: Màu vàng;

2 - Mây: Màu xanh dương;

3 - Mặt trời: Màu cam;

4 - Ngôi nhà: Màu nâu;

5 - Hoa: màu hồng và màu tím

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 thí điểm có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
6 18.406
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm