Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ĐỀ THI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
LISTENING
Part 1: Question 1-4: Listen and match. There is one example:
Example: You hear: 0. Linda has a ship
.
Part 2: Question 5-8: Listen and number. There is one example:
Example: You hear: 0. It’s rainy today.
A
E
D
C
B
0
4
3
2
1
0
7
8
5
0
6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Part 3: Question 9-12: Listen and circle the correct answer. There is one example:
Example: You hear: 0. My sister is reading. You circle A
0. My sister is __________. A. reading B. cooking
9. I have a new_________. A. kite B. robot
10. The two rabbits are in the_________. A. cage B. garden
11. How many chairs are there? A. three B. eight
12. Tony is _________. A. listening to music B. watching TV.
Part 4: Question 13-16: Listen and complete. There is one example.
0. Do you like ships?
13. Nam has a _________.
14. There’s a __________ over there.
15. That’s my_________.
16. This is the _________.
READING
Part 1: Question 1-3. Match pictures with sentences. There is one example:
0. My rubber is white.
I have many pets.
Peter likes toys very much.
She’s skipping.
1.
2.
3.
B.
/
C.
D.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Part 2: Question 4-6. Look at the picture, tick (
) T (True) or F ( False). There is one
example:
Par 3: Question 7-8. Read and color. There is one example.
WRITING
Part 1: Question 1-4. Look and write the missing words. There is one example:
0 . I don’t like _______.
T
F
0. He has many pets.
4. There are two cars.
5. There is one ball.
6. There are two ships.
Mai has many toys. These are her
toys. The yo-yo is white. The kite is
red. The ship is green. The plane is
blue and the doll is pink. Mai likes
her toys very much.
0.
8.
7.
dogs

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra cuối năm Tiếng Anh 3 được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 3.664
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm