Tổng hợp bộ đề thi học kì 2 lớp 3 có đáp án và ma trận đề thi

           
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM CHO HỌC SINH LỚP 3 N TOÁN
Năm học…….
Giáo viên: Đinh Bích Ngọc Lớp 3A
PHN I : Tc nghim : 7 điểm )
Câu 1. Số 54 175 đọc : M1-0,5 điểm)
A. Năm nghìn một trăm bảy lăm.
B. Năm mươi nghìn bảy trăm mười m.
C. Năm mươi nghìn một trăm bảy mươi lăm.
D. Năm mươi nghìn một trăm bảy lăm.
Câu 2. Số liền sau của số 68457 là: M1-0, 5 điểm)
A. 68467;
B. 68447
C. 68456
D. 68458
Câu 3. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sp xếp theo thứ tự từ đến lớn là:
M1- 0, 5 điểm)
A. 48617; 48716; 47861; 47816
B. 48716; 48617; 47861; 47816
C. 47816; 47861; 48617; 48716
D. 48617; 48716; 47816; 47861
Câu 4 . Số lẻ nhỏ nhất 5 chữ số là: M1-0,5 điểm)
A. 11000
B. 10100
C. 10010
D. 10001
Câu 5. Kết quả của phép cộng 36528+ 49347 : M2-0,5 điểm)
A. 75865
B. 85865
C. 75875
D. 85875
Câu 6. Giá tị của biểu thức 98725 87561) x 3 là: M2 -0, 5 điểm)
A. 32493 B.39432 C. 33492 D 34293
Câu 7. Thứ hai tuần này ngày 26, thứ hai tuần tước ngày:…
M2-0,5 điểm)
A. 19 B. 18 C. 16 D. 17
Câu 8. Số 12 được viết bằng chữ s La là: M2-0,5 điểm)
A. XI B. XII C. VVII D. IIX
Câu 9. 8 hộp bút chì như nhau 96 cái bút chì. Hỏi 6 hộp như thế bao nhiêu cái
bút chì? M3-1điểm)
A. 18 cái. B. 12 cái. C. 72 cái. D. 62 cái.
Câu 10. Din tích một hình vuông 9 cm
2
. Hỏi chu vi hình vuông đó bao nhiêu?
M4-1điểm)
A. 3 cm
B. 12 cm
C. 4 cm
D. 36 cm
           
Câu 11. Hình ới đây bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?
M3-1điểm)
A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác B. 4 hình tam giác, 4 hình t giác
C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác D.5 hình tam giác,5 hình tứ giác
PHN II : TỰ LUẬN: 3 điểm )
Bài 1. Đặt tính ồi tính: M1-1 điểm)
21628 x 3 45603 + 12908 15250 : 5 67013- 23114
Bài 2. Một người đi bộ tong 6 phút đi được 480 m. Hỏi tong 9 phút người đó đi
được bao nhiêu mét đường? Quãng đường tong mỗi phút đi đều như nhau). M2-2
điểm)
           
Ma tận đề kiểm ta Toán cuối năm học, lớp 3
Mạch kiến thức,
năng
Số câu
số
điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
Số phép nh: cộng,
trừ trong phạm vi 100
000; nhân, chia số
đến năm chữ số với
(cho) số một chữ số.
Số câu
4
1
3
8
Số điểm
0,5
1
0,5
4,5
Đại lượng đo đại
lượng: ki-lô-gam, gam;
tiền Việt Nam.
Xem đồng hồ.
Số câu
1
1
2
Số điểm
0,5
1
1,5
Yếu tố hình học: hình
chữ nhật, chu vi
diện tích hình chữ
nhật; hình vuông, chu
Số câu
1
1
2
Số điểm
1
1
2

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 có ma trận đề thi theo Thông tư 22

Tổng hợp bộ đề thi học kì 2 lớp 3 có đáp án và ma trận đề thi kèm theo được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Ngoài Tổng hợp bộ đề thi học kì 2 lớp 3 có đáp án và ma trận đề thi trên. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em lớp 3 hoặc các bài tập nâng cao Tiếng Việt 3bài tập nâng cao Toán 3 mà VnDoc.com đã đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
1 2.156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 3 Xem thêm