Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2020 – 2021 – Đề số 5

Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề số 5 được biên soạn là đề Toán lớp 5 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 5 kì 2 có trong đề thi lớp 5. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 5 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số thập phân 5,14 được đọc là:

A. Năm mười bốn B. Năm phẩy mười bốn
C. Năm và mười bốn D. Năm chấm mười bốn

Câu 2 (0,5 điểm): Trung bình cộng của hai số 4,18 và 7,84 là:

A. 5,127 B. 5,5625 C. 5,224 D. 5,491

Câu 3 (0,5 điểm): Chu vi của đường tròn có diện tích bằng 78,5cm2 là:

A. 21,98cm B. 21,98cm C. 21,98cm D. 21,98cm

Câu 4 (1 điểm): Một rạp hát chứa được tối đa 1000 người. Hiện tại số người trong rạp là 280 người. Hỏi số người hiện nay trong rạp chiếm bao nhiêu phần trăm rạp hát?

A. 28% B. 28% C. 32% D. 34%

Câu 5 (1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 18m. Người ta dành 32% diện tích để làm nhà. Diện tích phần làm nhà là:

A. 134,22m2 B. 126,38m2 C. 124m2 D. 115,2m2

Câu 6 (0,5 điểm): Một cửa hàng bỏ ra 4 triệu tiền vốn. Trong thời gian kinh doanh cửa hàng lãi 24% so với tiền vốn. Số tiền cửa hàng lãi là:

A. 600 nghìn B. 720 nghìn C. 800 nghìn D. 960 nghìn

Câu 7 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3 ngày 18 giờ = …giờ là:

A. 90 B. 84 C. 76 D. 70

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 2 tuần 6 ngày + 4 tuần 3 ngày b) 4 năm 2 tháng – 1 năm 9 tháng
c) 16 giờ 25 phút x 9 d) 18,45 giây : 5

Câu 9 (2 điểm): Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều rộng 8m, chiều dài bằng 3/2 chiều rộng và chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Người ra thả vào bể nước một viên đá thì nước dâng lên đầy chậu và không tràn ra ngoài (viên đá nằm hoàn toàn trong bể nước). Tính thể tích của viên đá (biết rằng mực nước ban đầu bằng 7/10 chiều cao của bể)

Câu 10 (1 điểm): Trong kho có 20 tấn gạo. Lần thứ nhất người ta lấy ra một nửa số gạo và lần thứ hai người ta lấy ra 25% số gạo còn lại. Hỏi lần thứ hai người ra bao nhiêu tấn gạo?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
B D C A D D A

II. Phần tự luận

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 2 tuần 6 ngày + 4 tuần 3 ngày

= 7 tuần 2 ngày

b) 4 năm 2 tháng – 1 năm 9 tháng

= 2 năm 5 tháng

b) 16 giờ 25 phút x 9

= 147 giờ 45 phút

d) 18,45 giây : 5

= 3,69 giây

Câu 9:

Chiều dài của bể nước hình hộp chữ nhật là:

8 x 3 : 2 = 12 (m)

Chiều cao của bể nước hình hộp chữ nhật là:

(12 + 8) : 2 = 10 (m)

Chiều cao của mực nước ban đầu là:

10 x 7 : 10 = 7 (m)

Thể tích ban đầu của mực nước là:

8 x 12 x 7 = 672 (m3)

Thể tích lúc sau của mực nước là:

8 x 12 x 10 = 960 (m3)

Thể tích của viên đá là:

960 – 672 = 288 (m3)

Đáp số: 288m3

Câu 10:

Số gạo còn lại sau khi lấy ra lần thứ nhất là:

20 – 20 : 2 = 10 (tấn)

Số gạo lấy ra ở lần thứ hai là:

10 x 25 : 100 = 2,5 (tấn)

Đáp số: 2,5 tấn gạo

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 5 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi lớp 5 kì 2 của các môn Toán lớp 5, Tiếng Việt lớp 5 và Tiếng Anh lớp 5 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Đánh giá bài viết
7 2.535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm