Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 1/3 - đề thi 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: CÔNG NGHỆ 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 31 câu (28 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)
Số trang: 03 trang
- H tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ........................
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về hệ thống đánh lửa
A. W
đk
dương thì C
T
phóng điện. B. W
đk
âm thì C
T
phóng điện.
C. W
đk
dương thì C
T
nạp điện. D. Đ
đk
điot thường
Câu 2: Động xăng có:
A. 2 cấu 4 hệ thống B. 2 cấu 5 hệ thống
C. 4 cấu 2 hệ thống D. 5 cấu 2 hệ thống
Câu 3: Với S hành trình của pit-tông, R bán kính vòng quay trục khuỷu. Mối quan hệ
giữa S R là:
A.
2R S
B.
2S R
C.
S R
D.
3S R
Câu 4: Yêu cầu đối với bộ phận cắt của dao chế tạo t vật liệu:
A. khả năng bền nhiệt cao
B. khả ng chống mài mòn
C. độ cứng
D. độ cứng, khả ng chống mài mòn, khả năng bền nhiệt cao.
Câu 5: Đối với hệ thống đánh lửa, điôt điều khiển mở khi:
A. Phân cực thuận B. Cực điều khiển dương
C. Phân cực thuận hoặc cực điều khiển dương D. Phân cực thuận cực điều khiển dương
Câu 6: Bộ phận nào nhận nhiệm vụ dẫn hướng cho pit-tông chuyển động?
A. Thân pit-tông B. Toàn bộ pit-tông C. Đầu pit-tông D. Đỉnh pit-tông
Câu 7: ô tô, khi động làm việc, li hợp:
A. Đóng
B. Mở
C. Không liên quan đến li hợp
D. Đóng hay mở tùy thuộc vào sự bố trí của động
Câu 8: Van hằng nhiệt chỉ mở đường thông với két làm mát trong trường hợp nào?
A. Nhiệt độ của nước trong áo nước dưới giới hạn cho phép.
B. Nhiệt độ của nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn cho phép.
C. Nhiệt độ của nước trong áo nước vượt quá giới hạn cho phép.
D. Luôn mở vào két
Câu 9: cấu phân phối khí dùng xupap mấy loại?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 10: Chọn phát biểu đúng:
A. Động điêzen 4 pit-tông đóng mở các cửa nạp thải.
ĐỀ THI: 132
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 2/3 - đề thi 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
B. Động điêzen 4 kì, ng không khí sau khi hòa trộn được đưa vào xilanh động cơ.
C. Động ng 2 kì, xăng không khí sau khi hòa trộn được đưa ngay o xilanh động cơ.
D. Động ng 2 pit-tông đóng mở c cửa nạp thải.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phương pháp hàn?
A. Nung nóng các chi tiết kim loại cần nối đến trạng thái nóng chảy.
B. Làm nóng ch nối của các chi tiết kim loại đến trạng thái nóng chảy.
C. Làm nóng các chi tiết kim loại cần nối đến trạng thái nóng chảy.
D. Nung nóng ch nối của các chi tiết kim loại đến trạng thái nóng chảy.
Câu 12: Nguyên làm việc của hệ thống bôi trơn được trình bày theo mấy trường hợp?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 13: Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa k :
A. Động ng điêzen B. Động xăng hoặc điêzen
C. Động ng D. Động điêzen
Câu 14: Thế nào người máy công nghiệp?
A. thiết bị tự động đa chức năng, hoạt động theo chương trình nhằm phục vụ tự động hóa các
quá trình sản xuất.
B. tổ hợp các thiết bị được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác
nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.
C. t hợp các máy thiết bị được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công
việc khác nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.
D. t hợp các máy được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác
nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.
Câu 15: Bugi đánh lửa khi:
A. Khóa điện mở B. Khóa điện đóng
C. Khóa điện đóng hoặc mở D. Khóa điện đóng m
Câu 16: Chọn phát biểu đúng nhất:
A. Bộ phận làm mát được bố t thân xilanh nắp máy.
B. Bộ phận làm mát được bố trí nắp máy.
C. Bộ phận làm mát được bố t thân xilanh.
D. Bộ phận làm mát được bố t cacte.
Câu 17: Hãy cho biết, chế tạo cánh tay Robot ứng dụng của vật liệu nào sau đây?
A. Nhựa nhiệt cứng. B. Compozit nền kim loại.
C. Nhựa nhiệt dẻo D. Compozit nền vật liệu hữu cơ.
Câu 18: hệ thống nhiên liệu trong động điêzen, nhiên liệu hồi về thùng nhiên liệu từ:
A. Bơm cao áp B. Vòi phun
C. Bơm cao áp vòi phun D. Bơm cao áp hoặc vòi phun
Câu 19: Trong động 4 kì, gọi số vòng quay của trục cam là a, số vòng quay của trục khuỷu
b. Hãy cho biết mối quan h giữa a b?
A.
2b a
B.
a b
C.
2a b
D.
2ab
Câu 20: Xéc măng được bố trí vị trí nào sau đây?
A. Đầu to thanh truyền B. Đầu pit-tông
C. Đầu trục khuỷu D. Đầu nhỏ thanh truyền
Câu 21: Điền vào chỗ chấm: “Đối với hệ thống phun xăng, …. vào xilanh động cơ.”
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 3/3 - đề thi 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Hỗn hợp xăng không khí B. Không khí
C. Điêzen không khí D. Xăng
Câu 22: Chọn phát biểu sai khi nói về góc sắc
A. Góc sắc càng nhỏ thì dao ng yếu. B. Góc sắc càng nhỏ thì dao ít bị mài mòn.
C. Góc sắc càng nhỏ thì dao ng sắc. D. Góc sắc càng nhỏ thì dao càng chóng mòn.
Câu 23: Theo nhiên liệu, động đốt trong được phân làm mấy loại?
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 24: Vật liệu Compozit nền kim loại tính chất nào sau đây?
A. Độ bền nhiệt cao B. Độ bền cao
C. Độ cứng, độ bền , độ bền nhiệt cao D. Độ cứng cao
Câu 25: Khi sử dụng động đốt trong làm nguồn động lực cho máy công tác, cần tuân thủ
nguyên tắc về:
A. Tốc độ quay
B. Công suất
C. Tốc độ quay công suất
D. Tốc độ quay, công suất, khối lượng động
Câu 26: ô tô, trường hợp động đặt đuôi xe, hệ thống truyền lực không bộ phận nào
sau đây:
A. Li hợp B. Hộp số
C. Truyền lực cacđăng D. Li hợp hộp số
Câu 27: Chọn phát biểu sai: Động cơ đốt trong dùng trên ô có đặc điểm:
A. Tốc độ quay cao B. Kích thước nhỏ
C. Trọng lượng nhỏ D. Thường m t bằng không khí
Câu 28: hệ thống khởi động của động cơ đốt trong dùng động cơ điện, động điện làm
việc nhờ:
A. Dòng một chiều của pin.
B. Dòng một chiều của acquy
C. Dòng xoay chiều của acquy
D. Dòng một chiều của pin, acquy dòng xoay chiều
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm)
Trình bày chuyển động tiến dao ngang chuyển động tiến dao dọc khi tiện?
Câu 2. (1 điểm)
Vẽ đồ khối của hệ thống bôi trơn cưỡng bức?3
Câu 3. (1 điểm)
Chị A khi đi mua xe máy được nhân viên bán hàng vấn về định thay dầu bôi trơn như sau:
+ Lần 1: Thay dầu bôi trơn sau khi đi được khoảng 500km đầu tiên
+ Lần 2: Thay dầu bôi trơn sau khi đi được khoẳng 1000km tiếp theo.
Bằng kiến thức của bản thân, em hãy cho biết tác dụng của những lần thay dầu bôi trơn đó?
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Mời bạn đọc cùng tham khảo https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop11

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Tiếng Anh 11, Ngữ văn 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 71
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Công Nghệ Xem thêm