Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa lý

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi bám sát theo chương trình SGK Địa lý lớp 11 học kì 2. Ở câu hỏi vẽ biểu đồ đề thi yêu cầu thí sinh vẽ biểu đồ đường thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 năm 2014 trường THPT Nam Yên Thành

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC: 2016 - 2017
Môn: Địa lí; Lớp: 11
(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (5,0 điểm)

Nêu mục tiêu, thành tựu của ASEAN. Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

Câu 2 (5,0 điểm)

Cho bảng số liệu

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 - 2004

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1990

1995

2000

2001

2004

Xuất khẩu

287,6

443,1

479,2

403,5

565,7

Nhập khẩu

235,4

335,9

379,5

349,1

454,5

a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

b. Nhận xét về hoạt động ngoại thương của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Câu 1: Nêu mục tiêu, thành tựu của ASEAN. Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

5,0 điểm

Nêu mục tiêu, thành tựu của ASEAN

3,5 điểm

- Mục tiêu của ASEAN

2,0 điểm

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

0,5

+ Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

0,5

+Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên qua đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, khối nước hoặc các tổ chức quốc tế khác.

0,5

+ Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển

0,5

- Thành tựu của ASEAN

1,5

+ Qua 40 năm tồn tại và phát triển, thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được là 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.

0,5

+ Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt các quốc gia có sự thay đổi nhanh chóng, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hóa.

0,5

+ Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

0,5

Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

1,5 điểm

+ Ổn định sẽ tạo tiền đề cho ASEAN phát triển

0,5

+ ASEAN có vị trí địa chính trị quan trọng, nằm trong sự cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc.

+ Có nền văn hóa, tôn giáo đa dạng.

+ Nhiều nước ASEAN đều đã trải qua và chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh nên rất có khát vọng hòa bình.

0,5

0,25

0,25

Câu 2: Vẽ biểu đồ và nhận xét

5,0 điểm

a) Vẽ biểu đồ

3,0 điểm

- Đảm bảo tính chính xác, tính khoa học và tính thẩm mỹ. Đảm bảo đầy đủ các yếu tố như tên biểu đồ, chú giải, số liệu trên biểu đồ…(thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm)

b) Nhận xét

- Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004 đều tăng (DC)

+ Giá trị xuất khẩu tăng 1,97 (lần)

+ Giá trí nhập khẩu tăng 1,93 (lần)

Như vậy giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu.

- Nhật Bản là nước xuất siêu

1,5

0,5

Đánh giá bài viết
1 1.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa Xem thêm