Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra học kì II môn Địa lý lớp 12 có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 12 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối năm sắp tới cũng như kì thi THPT Quốc gia môn Địa. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2015 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

KỲ THI KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2015-2016

MÔN THI: ĐỊA LÝ - KHỐI 12

Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1:( 2,0 điểm) Cho bảng số liệu về diện tích và dân số 1 số vùng nước ta năm 2006 (Làm vào giấy thi theo mẫu sau)

Vùng

Diện tích

(nghìn km2)

Dân số

(triệu người)

Mật độ dân số

(người/ km2)

Trung du miền núi Bắc Bộ

101

12

Đồng bằng sông Hồng

15

18,2

Tây Nguyên

54,7

4,9

Đồng bằng sông Cửu Long

40

17,4

a. Tính mật độ dân số (người/km2) các vùng trên của nước ta và điền vào bảng.

b. Nhận xét về mật độ dân số các vùng?

Câu 2: (2,0 điểm) Dựa vào Atlat và kiến thức đã học

a. Trình bày vị trí địa lý của vùng Bắc Trung bộ

b. Nêu tên các tỉnh của vùng này

Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat (trang 21 hoặc 26) và kiến thức đã học hãy kể tên các trung tâm công nghiệp, qui mô và cơ cấu các trung tâm công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Làm vào giấy thi theo mẫu sau)

Tên trung tâm công nghiệp

Qui mô

Cơ cấu

Câu 4: (3,0 điểm)

Dựa vào bảng số liệu về cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của Việt Nam

(Đơn vị:%)

Năm

1995

1999

2000

2001

2005

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản

25,3

31,3

37,2

34,9

36,1

Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp

28,5

36,8

33,8

35,7

41

Hàng nông, lâm, thủy sản

46,2

31,9

29

29,4

22,9

a/ Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của Việt Nam qua các năm

b/ Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của Việt Nam qua các năm

Học sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12

Câu 1. (2 điểm)

a. Mật độ dân số (người/ km2)

Trung du miền núi Bắc Bộ

119

Đồng bằng sông Hồng

1213

Tây Nguyên

90

Đồng bằng sông Cửu Long

435

b. Nhận xét về mật độ dân số các vùng?

 • Không đều: cao nhất ..., thấp nhất ....
 • Đồng bằng mật độ dân số cao .... Còn trung du miền núi mật độ dân số thấp ....

Câu 2: (2,0 điểm) Dựa vào Atlat và kiến thức đã học

a. Trình bày vị trí địa lý của vùng Bắc Trung bộ (1 đ)

 • B: ĐBSH và TDMNBB (0,25 đ)
 • N: DHNTB (0,25 đ)
 • T: Lào (0,25 đ)
 • Đ: Biển Đông (0,25 đ)

b. Nêu tên các tỉnh của vùng này (1 đ)

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế (đúng 4 tỉnh = 0,5 điểm, đủ 6 tỉnh mới được 1 điểm)

Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat (trang 21 hoặc 26) và kiến thức đã học hãy kể tên các trung tâm công nghiệp, qui mô và cơ cấu các trung tâm công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Làm vào giấy thi theo mẫu sau)

Tên trung tâm công nghiệp (1 đ)

Qui mô (1 đ)

Cơ cấu (1 đ)

Việt Trì

Nhỏ

Hóa chất, vật liệu xây dựng……

Thái Nguyên

Nhỏ

……………………

Hạ Long

Trung bình

…………………..

Cẩm Phả

Nhỏ

…………………………

Câu 4: (3,0 điểm)

a/ Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của Việt Nam qua các năm (2 đ)

 • Vẽ biểu đồ dạng khác không cho điểm
 • Sai, thiếu 1 yếu tố trừ 0,25 đ

b/ Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của Việt Nam qua các năm (1 đ)

 • Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của Việt Nam qua các năm có sự chuyển dịch (0,25 đ)
 • Cơ cấu hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng (0,25 đ)
 • Cơ cấu hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng (0,25 đ)
 • Cơ cấu hàng nông, lâm, thủy sản giảm (0,25 đ)
Đánh giá bài viết
1 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa Xem thêm