Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2017 - 2018 - Đề số 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2108 theo Thông tư 22 - Đề số 2 bao gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập nắm được các dạng bài tập trọng tâm ôn thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu giúp các thầy cô ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh chuẩn các mức độ theo Thông tư 22. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

TRƯỜNG TH :………………..

Lớp 4C – Trung tâm

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN

Năm học: 2017 - 2018

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất:

Câu 1 – M1 (0,5đ): Giá trị của chữ số 5 trong số 583624 là:

A. 50 000 B. 5 000 C. 50 D. 500000

Câu 2 – M1 (0,5đ): Phân số 2/3 bằng phân số nào dưới đây:

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 3 – M1 (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m2 5cm2 = .............. cm2 là:

A . 205 B . 2005 C . 250 D . 20005

Câu 4 – M2 (0,5đ): Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 25cm và 30cm. Diện tích của hình thoi là:

A . 375cm2 B . 355cm2 C . 750cm2 D . 570cm2

Câu 5 – M2 (0,5đ): Số thích hợp để viết vào ô trống sao cho 69□ chia hết cho 3 và 5.

A. 5 B. 0 C. 2 D. 3

Câu 6 – M3 (0,5đ): Trung bình cộng của 4 số là 23. Tổng của 5 số đó là:

A. 12 B. 72 C. 150 D. 92

Câu 7– M1 (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 4 tấn 5 kg = ........ kg là:

A. 345 B. 3045 C. 3450 D. 4005

Câu 8 – M2 (0,5đ): Kết quả của phép tính: 2+\frac{5}{7}

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 9– M3 (0,5đ): Các phân số được xếp theo thứ tự tăng dần là:

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 10: M1 (0,5đ) Đoạn AB trên bản đồ được vẽ theo tỷ lệ 1: 1000 dài 12cm. Độ dài thật của đoạn AB là:

A. 120 cm B. 1 200 cm C. 12 000 cm D . 12 cm

Câu 11– M1 (0,5đ): Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là:

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 12– M2 (0,5đ): Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 45cm. Chiều rộng bằng chiều dài. Chiều rộng và chiều dài lần lượt là?

A. 25 ; 36 B. 20 ; 25 C. 20 ; 36 D. 26 ; 45

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 13: Tính- M2 (1đ)

Đề thi học kì 2 lớp 4

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 14: Tìm: - M3 (1đ)

Đề thi học kì 2 lớp 4

Câu 15: - M4 (2đ) Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 số thóc của kho thứ hai.

Tham khảo đáp án và bảng ma trận chi tiết tại đây:

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
12 2.506
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm