Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học La Văn Cầu, Đắk Lắk năm 2015 - 2016

1 922

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học La Văn Cầu, Đắk Lắk năm 2015 - 2016 có đáp án kèm theo là đề thi cuối kì II lớp 4 môn Toán được VnDoc sưu tầm dành cho các bạn học sinh lớp 4 ôn tập, nhằm đạt kết quả tốt trong bài thi cuối năm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học Vĩnh Gia, An Giang năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Vĩnh Gia, An Giang năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Vĩnh Gia, An Giang năm 2015 - 2016

Trường TH La Văn Cầu

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN - LỚP 4

Năm: 2015 - 2016

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 trong số 270853 là:

A. 70               B. 700              C. 7000       D. 70000

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 là:

A. 15                B. 21                C. 7           D. 5

Câu 3: Phân số 2/3 bằng phân số nào dưới đây:
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 1m 12cm =..........cm là:

A. 112             B. 1120              C. 1012            D. 10120

Câu 5: Trung bình cộng của 5 số là 15. tổng của 5 số đó là:

A. 70               B. 75              C. 92              D. 90

Câu 6: Trên bản đồ tỷ lệ 1:200, chiều rộng phòng học của lớp em đo được 3cm. Hỏi chiều rộng thật của phòng học đó là mấy mét?

A. 9m               B. 6m               C. 8m            D. 4m

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi thực hiện phép tính:

a) 143726 + 74834;            b) 83765 – 36674;             c) 359 x 147;           d) 6426: 27

Câu 2: (1 điểm). Tìm x:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 3: (3 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 100m. Chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Câu 4: (1 điểm). Tìm một số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số đó ta được số mới mà tổng của số mới và số phải tìm là 6414.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Phần trắc nghiệm:(4 điểm) HS khoanh đúng từ câu 1 đến câu 4, mỗi câu được 0,5 điểm; riêng câu 5 và câu 6, mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D D A A B B

Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) HS làm đúng phần được 0,5 điểm.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 2. (1 điểm) Làm đúng mỗi bài 0,5 điểm
Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
Câu 3. (3 điểm)

Tóm tắt: (0,5 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.......... ? 

Bài giải:

Theo sơ đồ, Tổng số phần bằng nhau là: (0,25 điểm)

3 + 2 = 5 (phần)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,5 điểm)

100 : 5 x 2 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,5 điểm)

100 – 40 = 60 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: (0,5 điểm)

60 x 40 = 2400 (m2)

Đáp số: 2400 mét vuông ( 0,25 điểm)

Câu 4. (1 điểm)

Khi viết chữ số 6 vào bên trái một số có ba chữ số thì số đó sẽ tăng hơn 6000 đơn vị so với số ban đầu. (0,25 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Số phải tìm là: (6414 – 6000) : 2 = 207 (0,25 điểm)

Đáp số: 207 (0,25 điểm)

Đánh giá bài viết
1 922
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm