Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội năm học 2015 - 2016 có đáp án đi kèm, là đề thi cuối năm môn Lý hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, giúp các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối học kì II sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Thuận An, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Dương Háo Học, Trà Vinh năm học 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ A
****&&&****
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
Môn: Vật lý – Lớp 12
Thời gian làm bài 60 phút

Mã đề 123

CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP NHẤT:

Câu 1: Khi một vật dao động điều hòa đi từ vị trí cân bằng đến biên thì

A. vận tốc tăng dần B. li độ giảm dần C. động năng tăng dần. D. thế năng tăng dần

Câu 2: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi

A. lực tác dụng có độ lớn cực đại. B. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

C. lực tác dụng bằng không. D. lực tác dụng đổi chiều.

Câu 3: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + π/2) (cm) thì gốc thời gian là lúc chất điểm

A. có li độ x = +A. B. có li độ x = -A.

C. đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. D. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

Câu 4: Con lắc lò xo, gồm lò xo có có độ cứng 50N/m, vật M có khối lượng 200g, dđđh trên mặt phẳng nằm ngang. Giả sử M đang dao động thì có một vật m có khối lượng 50g bắn vào M theo phương ngang với vận tốc vo = 2√2 m/s, giả thiết là va chạm không đàn hồi và xảy ra tại thời điểm lò xo có độ dài lớn nhất. Sau va chạm hai vật gắn chặt vào nhau và cùng dao động điều hòa. Tính động năng của hệ dao động tại thời điểm ngay sau va chạm.

A. 0,02J; B. 0,03J; C. 0,04J; D. 0,01J;

Câu 5: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài có phương trình sóng là: u = 6cos(4πt – 0,02πx). Trong đó u và x được tính bằng cm và t tính bằng giây. Hãy xác định vận tốc truyền sóng.

A. 3 m/s. B. 1 m/s. C. 4 m/s. D. 2 m/s.

Câu 6: Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có

A. 5 nút và 4 bụng B. 3 nút và 2 bụng C. 9 nút và 8 bụng D. 7 nút và 6 bụng

Câu 7: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn một đoạn Δℓ = A/2 thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Biết rằng độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo tác dụng lên vật trước và sau khi giữ lò xo là

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12

Câu 8: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm có điện trở thuần r và tụ điện C mắc nối tiếp. Đồ thị của công suất tỏa nhiệt trên biến trở phụ thuộc vào biển trở R là đường số (1) ở phía dưới, đồ thị của công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch phụ thuộc vào biển trở R là đường số (2) ở phía trên. So sánh P1 và P2, ta có:

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12

A. P2 = 1,5P1. B. P2 = 2P1.

C. P2 = 1,2P1. D. P2 = 1,8P1.

Câu 9: Ở Việt nam mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số:

A. 100 π B. 50 Hz C. 100 Hz D. 60 Hz

Câu 10: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, khi cảm kháng bằng dung kháng thì hệ số công suất của đoạn mạch sẽ bằng:

A. 0,5 B. √3/2 C. 0 D. 1

Câu 11: Khi nói về dao động cơ tắt dần thì phát biểu nào sau đây sai?

A. Chu kì dao động giảm dần theo thời gian.

B. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.

C. Cơ năng của vật giảm dần theo thời gian.

D. Ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

Câu 12: Đối với dòng điện xoay chiều, khả năng cản trở dòng điện của tụ điện C.

A. Càng ℓớn, khi tần số f càng ℓớn. B. Càng nhỏ, khi chu kỳ T càng ℓớn.

C. Càng nhỏ, khi cường độ càng ℓớn. D. Càng nhỏ, khi điện dung của tụ C càng ℓớn.

Câu 13: Đặt điện áp u = Uocosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12

Câu 14: Trong một mạch dao động LC điều chỉnh điện dung của tụ điện tăng 9 lần còn các thông số khác của mạch giữ không đổi thì tần số dao động riêng của mạch sẽ

A. tăng 3 lần B. giảm 3 lần C. tăng 9 lần D. giảm 9 lần

Câu 15: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos(2000t) (A). Độ tự cảm của cuộn cảm là 50 mH. Tụ điện trong mạch có điện dung là?

A. 5 mF B. 5μF C. 5 nF D. 5 pF

Câu 16: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

A. vàng, đỏ; B. tím, lam; C. đỏ, lam; D. vàng, lục

Câu 17: Chọn câu trả lời sai. Tia Rơnghen

A. Bị lệch hướng trong điện trường.

B. Bản chất là sóng điện từ có tần số lớn hơn tần số tia tử ngoại.

C. Có khả năng đâm xuyên mạnh.

D. Trong y học dùng để chụp hình, chẩn đoán.

Câu 18: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, hai khe cách nhau 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 2m. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5µm. Cho M và N là hai điểm nằm trong trường giao thoa, chúng nằm khác phía nhau so với vân chính giữa, có OM = 12,3mm, ON = 5,2mm. Số vân sáng và số vân tối trong đoạn MN là

A. 35 vân sáng, 35 vân tối. B. 36 vân sáng, 36 vân tối.

C. 35 vân sáng, 36 vân tối. D. 36 vân sáng, 35 vân tối.

Câu 19: Mức năng lượng của ng tử hidro có biểu thức En= -13,6/n2 eV. Khi kích thích nguyên tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng năng lượng 2,55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử hidro có thể phát ra là:

A. 1,46.10-6 m B. 9,74.10-8 m C. 4,87.10-7 m D. 1,22.10-7 m

Câu 20: Khi nói về quang phổ phát biểu nào sau đây là đúng

A. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy

B. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch

C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch

D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12

ĐỀ 132

ĐỀ 209

ĐỀ 357

ĐỀ 485

Câu 1

C

B

B

C

Câu 2

C

C

B

C

Câu 3

D

D

A

B

Câu 4

C

D

C

B

Câu 5

A

B

C

D

Câu 6

A

B

B

B

Câu 7

A

B

D

D

Câu 8

B

C

A

A

Câu 9

B

A

D

B

Câu 10

D

A

C

D

Câu 11

A

C

C

D

Câu 12

A

D

C

D

Câu 13

C

B

D

A

Câu 14

C

C

C

C

Câu 15

D

D

A

B

Câu 16

B

D

A

D

Câu 17

D

A

A

A

Câu 18

B

C

B

C

Câu 19

B

A

B

D

Câu 20

A

A

D

B

Câu 21

D

A

A

B

Câu 22

C

C

A

C

Câu 23

A

D

B

D

Câu 24

C

D

A

D

Câu 25

D

A

D

B

Câu 26

D

A

C

B

Câu 27

B

B

B

B

Câu 28

B

C

D

C

Câu 29

C

B

B

A

Câu 30

A

C

A

A

Câu 31

B

D

A

C

Câu 32

B

D

A

D

Câu 33

A

A

C

B

Câu 34

C

C

C

C

Câu 35

C

B

D

D

Câu 36

B

D

B

D

Câu 37

D

A

D

A

Câu 38

A

C

B

C

Câu 39

D

D

B

A

Câu 40

C

B

A

A

Câu 41

A

C

D

A

Câu 42

A

C

C

C

Câu 43

B

B

A

D

Câu 44

A

B

C

D

Câu 45

D

D

D

A

Câu 46

C

B

D

A

Câu 47

B

D

B

B

Câu 48

D

A

B

C

Câu 49

B

B

C

B

Câu 50

A

D

A

C

Đánh giá bài viết
2 1.064
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 12 Xem thêm